Echa. Fórum pro literární vědu


2012   

Píší Michal Kosák a Jiří Flaišman (19. 12. 2012)

Nerozsáhlý text Nemám žádné jméno, spojující vzpomínkové pasáže a deníkové zápisy z období 1943–1945, kdy byla jeho autorka Dagmar Hilarová (1928–1996) internována v Terezíně, není jen dokumentem o životě … více

Hovoří Jiří Flaišman (12. 12. 2012)

Při příležitosti vydání pátého svazku Díla Jaroslava Seiferta Jaro, sbohem – Přilba hlíny – Dodatky (1939–1948), který v těchto dnech vydalo nakladatelství Akropolis, přinášíme mírně krácenou podobu projevu … více

Píše Hana Kosáková (5. 12. 2012)

„Chalupeckého posice ve Skupině byla – dovolím si toho slova – klíčová. S Chalupeckým Skupina stála a padala,“ soudí Zbyněk Hejda ve své recenzi výstavy věnované Skupině 42. Soubor jeho textů z let … více

Píše Eva Jelínková (28. 11. 2012)

Každá myšlenka je vržením kostek, doplnili Josef Hiršal a Bohumila Grögerová tezi Stéphana Mallarmého, podle níž vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu. Myšlení a hra s nejistými výsledky velmi dobře charakterizuje dílo letos … více

Píše Jiří Flaišman  (21. 11. 2012)

Antologie českých a z francouzštiny přeložených básní o francouzské metropoli nazvaná Vzduch Paříže, kterou v roce 1937 pro nakladatele Václava Petra uspořádal Miloš Hlávka, se stala v průběhu času sběratelskou raritou. … více

Píše Luboš Merhaut (14. 11. 2012)

Kniha Bída relativismu (2011) představuje v češtině poprvé myšlení význačného francouzského sociologa Raymonda Boudona (* 1934). Vyšla jako 6. svazek ediční řady MOST v Sociologickém … více

Napsal Miroslav Červenka (7. 11. 2012)

V těchto dnech by se literární teoretik a básník Miroslav Červenka (5. listopadu 1932 – 19. listopadu 2005) dožil osmdesáti let. Vedle textů odborných a kritických, veršů či deníku je Červenka autorem … více

Píše Michal Topor  (31. 10. 2012)

V návaznosti na nedávno vydanou knihu o Richardu M. Meyerovi, „germanistovi mezi Goethem, Nietzschem a Georgem“ (viz echo z 5. 10. 2011), připravil Nils Fiebig další pozoruhodný svazek. Kniha Uchváceni Nietzschem … více

Píše Michael Špirit (24. 10. 2012)

Z mnoha talentů, kterými je nadán literární historik Jiří Brabec (nar. 28. 10. 1929), vystupuje do popředí schopnost vyvolávat dojem, že sám „nic nepíše“, resp. že „nic nemá napsáno“. Při pohledu do … více

Píše Robert Krumphanzl (17. 10. 2012)

Připomínat Jiřího Němce (18. 10. 1932 – 4. 10. 2001) – psychologa, překladatele, kulturního publicistu a editora – v čase, kdy uběhlo osmdesát let od jeho narození, stojí za to hned … více

Napsal Arne Novák (10. 10. 2012)

Pro čtrnáctideník Literární svět, který vycházel v Topičově nakladatelství od října 1927 do června 1928, připravili redaktoři František Götz (do č. 9) a Jiří Ježek množství pozoruhodných rozhovorů. Zpovědi českých básníků a kritiků … více

Píše Jiří Flaišman (3. 10. 2012)

Výzkum v oblasti kulturně-politických styků mezi českými umělci, novináři a politiky a skupinou vídeňských intelektuálů a politiků soustředěných kolem revue Die Zeit vyústil v posledních letech ve vydání hned dvou … více

Píše Michal Kosák (26. 9. 2012)

Na konci roku 2011 vydal Národní filmový archiv jako DVD/Blu-ray film Františka Vláčila Marketa Lazarová (1967). Digitalizovaná a restaurovaná podoba filmu byla nakonec pořízena z původního negativu (na začátku se mělo vycházet … více

Píše Hana Kosáková (19. 9. 2012)

Celých patnáct let (mezi rokem 1978 a 1993) vznikaly rozhovory s básníkem Josifem Brodským, vedené v americkém exilu muzikologem a literátem Solomonem Volkovem. Dnes jsou dostupné i v českém překladu – díky … více

Píše Luboš Merhaut (12. 9. 2012)

Úsilí o nový literární zeměpis, o „tvořivý“ model Světové republiky literatury (Karolinum 2012), jež podnikla Pascale Casanova, ocení hlavně komparatisté či romanisté, poskytuje však i množství podnětů … více

Napsal Boris Ejchenbaum (5. 9. 2012)

V roce 1929, v době – vynuceného, ale i samovolného – dohasínání formalismu a hledání nových východisek literárněvědného uvažování, vydal Boris Ejchenbaum (1886–1959) svou sedmou knihu. Nazval ji Můj … více

Píše Michal Topor (29. 8. 2012)

Řada Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, vedená trojicí Steffen Höhne, Václav Petrbok a Alice Stašková, byla rozšířena o 3. svazek. Východiskem knihy byly přednášky proslovené v květnu 2010 v pražském … více

Píše Eva Jelínková (22. 8. 2012)

Orlickoústecké nakladatelství Oftis, zaměřené dosud převážně na produkci s regionálním dosahem, vydalo v loňském roce literárněhistorickou monografii Hany Kučerové o českém expresionismu. Kandidátská práce pracovnice … více

Píše Michael Špirit (15. 8. 2012)

Letos vyšel 31. díl nejobsáhlejšího slovníku o německy psané literatuře Deutsches Literatur-Lexikon. V německém jazykovém prostoru má tato „biograficko-bibliografická příručka“, jak zní její podtitul, analogickou pozici … více

Píše Karel Kolařík (8. 8. 2012)

Nakladatelství Volvox globator vydalo letošního roku v jednom svazku Romány tří mágů, románovou trojici Jiřího Karáska ze Lvovic. Karásek tyto romány vydával nejprve na pokračování v Moderní revui a následně knižně. … více

Píše Michal Kosák  (1. 8. 2012)

Nově vydaná kniha Jana Zábrany (1931–1984) Povídky (Torst 2012, ed. Marie Zábranová a Jan Šulc) přináší třináct textů nalezených v literární pozůstalosti. Dosud z nich bylo publikováno jen osm: nedlouho poté, co … více

Napsal Pavel Janský (25. 7. 2012)

V důsledku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy se uzavřela jedna část autorské tvorby básníka Pavla Janského (17. ledna 1929 – 27. ledna 2006) – lektorské posudky na literární rukopisy. V jeho … více

Píše Luboš Merhaut (18. 7. 2012)

„Toto není životopis,“ předznamenal Pierre Bourdieu skici, které psal v roce 2001 jako „sociologickou analýzu vylučující psychologii, až na pár projevů humoru“. Kniha vyšla po jeho smrti nejprve německy (Ein soziologischer … více

Píše Michal Topor (11. 7. 2012)

Tři příklady toho, jak historik může drobné nálezy rozvíjet bez uspěchané snahy o zobecnění:   1. února 1918 otiskl deník Deutsche Zeitung Bohemia úvodník nazvaný Politische Musik, podepsaný P. K. Jeho autor, Paul Kisch, … více

Píše Michael Špirit (4. 7. 2012)

Pražské nakladatelství Triáda vydává od roku 2008 Spisy Josefa Čapka. V pravidelném rytmu je publikován jeden svazek za rok a na základě dosud vydaných dvou knih beletrie, souhrnného svazku „knih o umění“ a první knihy … více

Píše Jiří Flaišman (27. 6. 2012)

Když jednou za rok – bohužel často však jen ten uherský – vyjde nový sborník Literární archiv, vydávaný Památníkem národního písemnictví v Praze, může být ortodoxní literární historik většinou potěšen. Platí to … více

Píše Luboš Merhaut (20. 6. 2012)

„Co říci o české Wikipedii, která slaví svých deset let nyní v květnu?“ zeptal se Michal Reiter, předseda Wikimedia ČR, v článku Jak se řekne česky Wiki? (Lidové noviny 25. 5. 2012, s. 12). Tento specifický … více

Píše Michal Kosák  (13. 6. 2012)

Nakladatelství Academia vydalo ke konci minulého roku v rámci pokusu obnovit tradici „knižních čtvrtků“ nové české vydání Souostroví Gulag Alexandra Solženicyna. Předcházela mu edice exilová z nakladatelství Konfrontace … více

Píše Michal Topor (6. 6. 2012)

Znovu se Marie Langerová pustila cestou subtilní práce interpretační, traktujíc v soustředěném, nicméně přetržitém osvětlení řadu témat, motivů a postav, jimž už dříve věnovala pozornost (připomenout lze např. disertační práci … více

Píše Marie Langerová (30. 5. 2012)

Článek Václava Bělohradského Člověk – to už nezní hrdě vybízí znovu k úvaze o výstavě Ostrovy odporu, která právě probíhá ve Veletržním paláci (kurátoři Jiří Ševčík, Edith Jeřábková, Jana Ševčíková), a obecněji … více

Píše Michael Špirit (23. 5. 2012)

V příloze Kavárna deníku Mladá fronta Dnes z 28. 4. 2012 poctil Jiří Fiedor pozorností můj text, zveřejněný zde 4. 4., převzatý webem Revolver Revue o dvanáct dní později a pojednávající o knize Jiřího Němce … více

Píše Michal Kosák (16. 5. 2012)

Deset let po zatím posledním svazku Spisů Jiřího Ortena vycházejí nyní, jako svazek devátý, Ortenovy Básnické juvenilie (Torst 2012). Do spisů rozvržených Marií Rút Křížkovou, na nichž se výrazněji edičně podílel ještě Karel Svátek, … více

Píše Luboš Merhaut (9. 5. 2012)

Objemnou knihu historika a učence Martina Kučery Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard (Academia 2011, Edice Novověk, sv. 10) lze číst různým způsobem. Z hlediska oboru historického jde o jistě pozoruhodné … více

Píše Jiří Flaišman (2. 5. 2012)

I Obec spisovatelů, vydavatelsky nijak příliš činná, se rozhodla reagovat na máchovské výroční oslavy (viz echo z 20. 4. 2011), a – již ovšem jako takový pozdní ozvuk – na jaře tohoto roku vydala jednoho Máchu, knihu, která nese název … více

Píše Hana Kosáková (25. 4. 2012)

Kniha Jiřího Hrabala Fokalizace. Analýza naratologické kategorie (Dauphin 2011) představuje skutečně důkladný rozbor tohoto pojmu teorie vyprávění. Výklad je vystavěn na víceméně chronologickém přehledu různých naratologických koncepcí a … více

Píše Michal Topor (18. 4. 2012)

Ústí nad Labem již několik let platí za středisko pozoruhodné snahy navazovat na spletitou, zpřetrhanou tradici badatelského zájmu o „německou práci v Čechách“, zájmu, jehož počátky lze sledovat hluboko do 19. století, kdy … více

Píše Marie Langerová (11. 4. 2012)

Pohřbívání surrealismu   V Praze proběhla výstava nazvaná Jiný vzduch 2012. Skupina česko-slovenských surrealistů a její okruh. Byla – po loňské výstavě Surrealistická východiska v pražském letohrádku Hvězda, která sahala do … více

Píše Michael Špirit (4. 4. 2012)

Vydání knihy Jiřího Němce (1932–2001) Dopisy z Ruzyně a Nové šance svobody (Pulchra 2011) není důvodem k radosti z toho, že významnému filosofovi, kritikovi, překladateli a redaktorovi vychází od Únosu Európy (1994) konečně … více

Píše Libuše Heczková (28. 3. 2012)

Kniha italské bohemistky Annalisy Cosentino nazvaná Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883–1918 patří k nemnoha pracím současných zahraničních bohemistů, které jsou přeloženy do češtiny, … více

Píše Michal Kosák (21. 3. 2012)

„Jistě by stálo za úvahu tuto publikaci vydat v českém překladu,“ psala již v roce 1991 o knize The Making of Czech Jewry Hillela J. Kievala (Oxford University Press 1988) Jana Kolářová (ČČH 89, 1991, č. 1, s. 138–139). … více

Píše Jiří Flaišman (14. 3. 2012)

Uvažovat o básnickém jazyce a řeči poezie máme možnost nejen nad klasickými pracemi literárněvědných strukturalistů (Mukařovský, Jakobson), jako odrazový můstek pro hledání odpovědí může dobře posloužit právě vydaný Esej o původu jazyků … více

Píše Luboš Merhaut (7. 3. 2012)

Vydání svazku Pravda a metoda II s podtitulem Dodatky, rejstříky (Triáda 2011) sceluje soubor uvádějící do českého kontextu základní práci moderní hermeneutiky a humanitních věd německého filosofa a filologa Hanse-Georga Gadamera … více

Píše Michal Topor (29. 2. 2012)

Útlý sborník věnovaný ikoně norské literární scény druhé poloviny 19. století Bjørnstjernu Bjørnsonovi (1832–1910) vyšel jako 28. svazek edice Scholares, v jejímž rámci od roku 2003 Petr A. Bílek a Vladimír Pistorius jednak … více

Píše Michael Špirit (22. 2. 2012)

S úmrtím Milana Jungmanna v neuvěřitelných dožitých devadesáti letech (18. 1. 1922 – 27. 1. 2012) odešel z české literatury zřejmě poslední soustavný kritik, jehož lze bez patosu označit jako služebníka veřejnosti. … více

Píše Michal Kosák (15. 2. 2012)

Na léto 2012 ohlásil Jaromír Nohavica vydání Slezských písní. Nová edice má být praktickou realizací teze, podle níž je autorství básní odesílaných v dvouletí 1899/1900 Janu Herbenovi a publikovaných později pod pseudonymem Petr Bezruč nutno … více

Píše Jiří Flaišman (8. 2. 2012)

Skupina historiků sdružených kolem editorů Josefa Tomeše a Richarda Vaška učinila pokus nahlédnout dějinné události září 1938 optikou přímých účastníků, respektive jejich vzpomínkových textů. Výsledkem jejich úsilí je publikace Mnichov ve … více

Píše Hana Kosáková (+ reakce) (1. 2. 2012)

Za nejzákladnější stylistický rys Šklovského prózy Sentimentální cesta (Dauphin 2011), zachycující události revolučního Ruska v letech 1917–1922, lze považovat nespojitost a přeryvy. Útržkovitost, fragmentárnost textu je navíc podtržena i … více

Píše Luboš Merhaut (25. 1. 2012)

Víření titulů, typické pro nakladatelský konec roku, přineslo monografii Jindřicha Tomana Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek, 1926–1948 (Karolinum 2011). Poprvé vyšla již v roce 1995 s názvem Magic of … více

Píše Lucie Merhautová (18. 1. 2012)

Překlad cestopisných próz Josefa Svatopluka Machara Řím do němčiny, který je dílem Emila Saudka, vyšel znovu – jako první svazek edice Rara, rariora, rarissima v nakladatelství Bachmann Verlag (Badenweiler 2010). Jakkoliv Machar nepochybně patří … více

Píše Michal Topor (11. 1. 2012)

Nakladatelství Böhlau (Köln – Wien) v průběhu roku 2011 představilo novou ediční řadu, nazvanou Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert; jejími garanty jsou Steffen Höhne, Alice Stašková a Václav Petrbok. Prvním svazkem, který byl … více

Píše Michael Špirit (4. 1. 2012)

Ve dnech po smrti Václava Havla byly citovány či přetiskovány hlavně esejistické práce, v nichž se spisovatel a později prezident přibližoval politickému poli a jeho praxi (Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Politika a svědomí). Nad … více

Píše Luboš Merhaut (28. 11. 2010)

Mluví se v poslední době často o podstatě a funkci literárního dějepisectví, také o krizi humanitních věd. Diskuse se soustřeďuje na otázky předmětu, metod, interpretačních kompetencí … více