E-edice IPSL

Institut pro studium literatury připravuje a zpřístupňuje dosud ojedinělé elektronické edice literárních děl. Díky novým metodám digitální textologie umožňují elektronické edice současné čtení a porovnávání různých textových verzí díla.


F. X. Šalda.
Loutky i dělníci boží.

Varianty – různočtení.
Ed. Jiří Flaišman a Michal Kosák.
Praha, IPSL 2016.

VSTOUPIT

Richard Weiner.
Rozcestí.

Verze – edice – komentáře.
Ed. kol. autorů.
Praha, IPSL 2015.

VSTOUPIT