Aktuality IPSL

Markus Grill píše o Bertholdu Viertelovi (1. 2. 2023)

Nový příspěvek česko-německého E*fora je věnován publikaci Kathariny Prager Berthold Viertel. Eine Biografie der Wiener Moderne, která vyšla v roce 2018 v nakladatelství Böhlau. „V průběhu asi 50 let nashromáždil Viertel četná osobní svědectví. Nikdy je ovšem nedal dohromady a nepublikoval, Katharina Prager proto nazývá Viertela ‚autobiografem bez autobiografie‘ (s. 28). V návaznosti na germanistu Herberta Stauda, který provedl přípravné práce na autobiografických dokumentech, tento materiál shrnuje pod termínem ‚autobiografický projekt‘ (s. 21). Ten je také výchozím bodem její studie.

Jan Pospíšil píše o Robertu B. Pynsentovi (25. 1. 2023)

Nejnovější příspěvek bohemistického E*fora je vzpomínkou na nedávno zesnulého bohemistu Roberta B. Pynsenta (20. 12. 1943 –28. 12. 2022). „Pynsentův přístup k literatuře, jejímu vyučování a psaní o ní byl silně utvářen vzděláním, jehož se mu dostalo na internátní škole v Eastbournu a především na univerzitě v Cambridgi. Byl hrdý na to, že na londýnské Škole slovanských a východoevropských studií vyučuje stejným způsobem, jakým byl sám učen. Tedy v intenzivních hodinách jeden na jednoho, spojených s nárokem, aby student každý týden napsal jeden esej.“

Emil Saudek napsal o německé expresionistické poezii (18. 1. 2023)

V novém příspěvku česko-německého E*fora přinášíme zprávu o dvou nově vydaných publikacích s texty literárního zprostředkovatele Emila Saudka a úryvek s jeho komentářem a překladem vybraných veršů. „Z nejmodernější německé literatury odešli bohužel dva básníci – oba oběti neúprosného Marta. Jejich osud je tak dojímavý, že my všichni, kterékoliv národnosti, kteří se počítáme ku společné, jediné rodině osiřelé nyní všelidské kultury, nesmíme opomenouti všimnouti si jejich hrobů. Ernst Stadler, narozen 11. srpna 1883 v Colmaru, padl v listopadu 1914 na bojišti západním. Jiří Trakl, narozen 3. února 1887 v Salcburku, zemřel 3. listopadu 1914 v Krakově. Ernst Stadler, praví německý jeho kritik, ohromil nádherou a mistrovstvím slova, více však silou mravní vášně a volnosti ducha svoje vrstevníky.“

Josef Kroutvor ml. píše o Jaroslavu Haškovi (12. 1. 2023)

V souvislosti s nedávným jubileem sta let od smrti Jaroslava Haška uveřejňujeme na E*foru drobničku Josefa Kroutvora ml.

Marie Škarpová píše o tichu (5. 1. 2023)

První letošní příspěvek bohemistického E*fora je věnován publikaci s názvem Dějiny ticha. Od renesance do naší doby autora Alaina Corbina, kterou vydalo loni pražské nakladatelství Argo. „V Corbinově knize je obrovský prostor věnován uměleckým výpovědím o tichu a uměleckým ztvárněním ticha. Jestliže je však hlavní pozornost zaměřena na krásnou literaturu a čtenář v knize narazí i na pasáž o malbě coby „promluvě v tichu“ či „němé poezii“ a připomenuta je též „němá éra“ filmového umění a ticho ve filmu zvukovém (viz kapitolu 6), zmínku o umění hudebním v ní hledáme marně. Přitom přece každá promluva „vychází z plnosti ticha“ a „odumírá, jakmile ztratí usouvztažněnost s tichem“, jak připomíná sám Corbin (s. 57), a tedy také hudbu netvoří jen zvuky, tóny a šumy, ale též ticho, které je jedním z jejích základních vyjadřovacích prostředků.“

Další aktuality...