Antologie IPSL

IPSL vydává literárněvědné antologie shrnující kritickou reflexi díla vybraných spisovatelů. Ediční řada recenzovaných příruček nabízí čtenářům z řad středoškolských a vysokoškolských studentů, ale i z okruhu širší veřejnosti možnost důkladnějšího obeznámení s danými autory a především s různými interpretacemi, jimž byla jejich díla vystavena. Prohloubení orientace a další podněty ke studiu poskytuje úvodní studie a výběrová bibliografie především sekundární literatury.


V   Ř A D Ě   A N T O L O G I E   V Y Š L O:

 

 

Čtení o T. G. Masarykovi.
Literatura – člověk – svět (1910–1938)
Edd. L. Merhautová a L. Merhaut.
Praha, IPSL a MÚA AV ČR 2017, 366 s.
(Antologie, sv. 10)

ISBN 978-80-87899-66-3

OBJEDNAT

 

Čtení o Dantovi Alighierim.
Prostory, postavy a slova.
Ed. Martin Pokorný.
Praha, IPSL 2016, 196 s.
(Antologie, sv. 8)

ISBN 978-80-87899-56-4

OBJEDNAT

Čtení o Bohumilu Hrabalovi.
Rukověť otevřeného díla.
Ed. Annalisa Cosentino.
Praha, IPSL 2016, 192 s.
(Antologie, sv. 7)

ISBN 978-80-87899-52-6

OBJEDNAT

 

Čtení o Karlu Teigovi.
Vize, realizace, divergence 1919–1938.
Ed. Jan Wiendl.
Praha, IPSL 2015, 212 s.
(Antologie, sv. 6)

ISBN 978-80-87899-27-4

OBJEDNAT

Čtení o Elišce Krásnohorské.
V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu.

Ed. Libuše Heczková.
Praha, IPSL 2015, 196 s.
(Antologie, sv. 5)

ISBN 978-80-87899-12-0

OBJEDNAT

 

 

Čtení o Jaroslavu Seifertovi.
Hledání proměn autorovy poetiky.
Ed. Jiří Flaišman.
Praha, IPSL 2014, 160 s.

(Antologie, sv. 4)
ISBN 978-80-87899-12-0

OBJEDNAT

Čtení o Jaroslavu Haškovi.
Ohledávání 1919–1948.
Ed. Luboš Merhaut.
Praha, IPSL 2014, 168 s.
(Antologie, sv. 3)

ISBN 978-80-87899-11-3

OBJEDNAT

 

 

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém.
Básník ve sporech o životnost díla.
Ed. Michal Topor.

Praha, IPSL 2013, 184 s.
(Antologie, sv. 2)
ISBN 978-80-87899-01-4

OBJEDNAT

Čtení o Václavu Havlovi.
Autor ve světle literární kritiky.
Ed. Michael Špirit.

Praha, IPSL 2013, 192 s.
(Antologie, sv. 1)
ISBN 978-80-87899-00-7

OBJEDNAT

 

D Á L E   V Y J D E:

sv. 9: Čtení o Richardu Weinerovi,
ed. Petr Málek (2017).