Antologie IPSL

IPSL vydává literárněvědné antologie shrnující kritickou reflexi díla vybraných spisovatelů. Ediční řada recenzovaných příruček nabízí čtenářům z řad středoškolských a vysokoškolských studentů, ale i z okruhu širší veřejnosti možnost důkladnějšího obeznámení s danými autory a především s různými interpretacemi, jimž byla jejich díla vystavena. Prohloubení orientace a další podněty ke studiu poskytuje úvodní studie a výběrová bibliografie především sekundární literatury.


V   Ř A D Ě   A N T O L O G I E   V Y Š L O:

 

Čtení o Františku Halasovi.
Ve zlomech moderny 1927–1969.
Ed. Marie Langerová.
Praha, IPSL 2020, 292 s.
(Antologie, sv. 15)
ISBN 978-80-7657-003-0

OBJEDNAT                                                                                   

Čtení o Boženě Němcové.
Hommage Boženě Němcové a jejím následovnicím.
Ed. L. Heczková.
Praha, IPSL 2020, 232 s.
(Antologie, sv. 16)
ISBN 978-80-7657-007-8

OBJEDNAT

 

Čtení o Otokaru Březinovi.
Kritika a zjevení.
Edd. J. Vojvodík a M. Topor.
Praha, IPSL 2019, 312 s.
(Antologie, sv. 13)

ISBN 978-80-87899-94-6

OBJEDNAT

 

Čtení o Janu Nerudovi.
Utváření obrazu.
Ed. J. Říha.
Praha, IPSL 2019, 240 s.
(Antologie, sv. 14)

ISBN 978-80-87899-90-8

OBJEDNAT

 

Čtení o Jiří Kolářovi.
Portréty a syntézy.
Ed. P. Šrámek.
Praha, IPSL 2018, 248 s.
(Antologie, sv. 11)

ISBN 978-80-87899-83-0                           

OBJEDNAT

Čtení o Marii Majerové.
Od Panenství k Robinsonce.

Edd. D. Hůlková Nývltová a R.Hylmar.
Praha, IPSL 2018, 176 s.
(Antologie, sv. 12)

ISBN 978-80-87899-82-3

OBJEDNAT

 

Čtení o Richardu Weinerovi.
Dimenze (ne)rozumění 1917–1969
Ed. P. Málek.
Praha, IPSL 2017, 248 s.
(Antologie, sv. 9)

ISBN 978-80-87899-70-0

 

OBJEDNAT

 

Čtení o T. G. Masarykovi.
Literatura – člověk – svět
(1910–1938). 
Edd. L. Merhautová
a L. Merhaut.
Praha, IPSL a MÚA AV ČR 2017,
366 s. (Antologie, sv. 10)

ISBN 978-80-87899-66-3

OBJEDNAT

 

Čtení o Dantovi Alighierim.
Prostory, postavy a slova.
Ed. Martin Pokorný.
Praha, IPSL 2016, 196 s.
(Antologie, sv. 8)

ISBN 978-80-87899-56-4

OBJEDNAT

Čtení o Bohumilu Hrabalovi.
Rukověť otevřeného díla.
Ed. Annalisa Cosentino.
Praha, IPSL 2016, 192 s.
(Antologie, sv. 7)

ISBN 978-80-87899-52-6

OBJEDNAT

 

Čtení o Karlu Teigovi.
Vize, realizace, divergence 1919–1938.
Ed. Jan Wiendl.
Praha, IPSL 2015, 212 s.
(Antologie, sv. 6)

ISBN 978-80-87899-27-4

OBJEDNAT

Čtení o Elišce Krásnohorské.
V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu.

Ed. Libuše Heczková.
Praha, IPSL 2015, 196 s.
(Antologie, sv. 5)

ISBN 978-80-87899-12-0

OBJEDNAT

 

 

Čtení o Jaroslavu Seifertovi.
Hledání proměn autorovy poetiky.
Ed. Jiří Flaišman.
Praha, IPSL 2014, 160 s.

(Antologie, sv. 4)
ISBN 978-80-87899-12-0

OBJEDNAT

Čtení o Jaroslavu Haškovi.
Ohledávání 1919–1948.
Ed. Luboš Merhaut.
Praha, IPSL 2014, 168 s.
(Antologie, sv. 3)

ISBN 978-80-87899-11-3

OBJEDNAT

 

 

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém.
Básník ve sporech o životnost díla.
Ed. Michal Topor.

Praha, IPSL 2013, 184 s.
(Antologie, sv. 2)
ISBN 978-80-87899-01-4

OBJEDNAT

Čtení o Václavu Havlovi.
Autor ve světle literární kritiky.
Ed. Michael Špirit.

Praha, IPSL 2013, 192 s.
(Antologie, sv. 1)
ISBN 978-80-87899-00-7

OBJEDNAT

 

D Á L E   V Y J D E:

sv. 14: Čtení o Janu Nerudovi,
ed. Jakub Říha (2020).