Aktuality IPSL

Josefína Formanová píše o Lovení perel (6. 12. 2023)

V nejnovějším příspěvku bohemistického E*fora se Josefína Formanová věnuje novému svazku z řady Apoikia s názvem Lovení perel (Praha: Herrmann & synové, 2023). Ten obsahuje esej od Hannah ArendtovéWalteru Benjaminovi doplněnou o pět krátkých Benjaminových pracích, které dosud nebyly přeloženy do češtiny.  „Aby mělo pátrání po perlách naději na úspěch, musí lovec prokázat vůli podřídit se živlům jakožto čemusi bytostně nepředvídatelnému a nepochopitelnému. Tento rámec poznání, tj. poznání jako pasivní dřiny či přísně bdělého vyčkávání bez nároku na odhalení pravdy, charakterizuje Benjaminovo filozofické východisko."

 

Libuše Heczková píše o knize Joanny Goszczyńské Temná tvář české literatury (30. 11. 2023)

V nejnovějším příspěvku bohemistického E*fora se Libuše Hezcková věnuje českému vydání knihy Joanny Goszczyńské Temná tvář české literatury s podtitulem Kolotoč moderny (Karolinum, 2023). „Hrabalova popularita v Polsku je fenoménem, který – zdá se – nepřestává fascinovat jak Čechy, tak Poláky. Kritici jej vysvětlují různě a s většinou argumentů lze souhlasit, třeba s výrokem Aleksandera Kaczorowského, podle něhož Poláky u Hrabala přitahuje ,všudypřítomná oslava každodenního života, vyprávění příběhu prostřednictvím osudů jednotlivců spíše než národů'“

Václav Maidl píše o Otfriedu Preußlerovi (22. 11. 2023)

V nejnovějším příspěvku česko-německého E*fora představuje Václav Maidl novou biografii Carstena Gansela o Otfriedu Preußlerovi s názvem Kind einer schwierigen Zeit: Otfried Preußlers frühe Jahre, která vyšla v roce 2022 v berlínském nakladatelství Galiani. „Gansel přistupuje k tématu důkladně: Nejenže zkoumá Preußlerovo rodinné zázemí (rodičům, zejména Josefu Preußlerovi, vlastním jménem do r. 1941 Syrowatka, věnuje 50 stránek, nehledě na další četné pasáže zachycující osudy rodičů po roce 1945), ale vytěžuje také nálezy z německých a ruských (sovětských) archivů, dokumentující Preußlerovo povolání do wehrmachtu, základní výcvik i absolvování důstojnické přípravky, přesun na východní frontu, zajetí a několikaletý pobyt v sovětských zajateckých táborech. Stejně důkladně pak sleduje Preußlerovu tvorbu a okolnosti jejího vzniku od raných juvenilií (zachycuje třeba i jen dvoustránkový příspěvek Lieber Soldat! V časopise Kameraden. Sudetendeutsche Briefe an Wehr- und Werkmänner z roku 1940) až po vznik a vydání románu Krabat (1971).“

Hledáme prostor k pronájmu (21. 11. 2023)

Vladimír Binar proslovil o Máchově dědictví v české poezie 20. století (15. 11. 2023)

V nejnovějším příspěvku bohemistického E*fora předkládáme druhou část přepisu přednášky literárního historika Vladimíra Binara s názvem Máchovo dědictví v české poezii 20. století. O přepis a ediční poznámku se postarala Hana Šimková.

Další aktuality...