Aktuality IPSL

Františka Plamínková a Milada Králová-Horáková promluvily k českým ženám (30. 6. 2022)

Nejnovější příspěvek bohemistického E*fora je vzpomínkou na českou političku a předsedkyni Ženské národní rady Františku Plamínkovou, od jejíž smrti uplyne dnes 80 let. „Drahé přítelkyně, když jsme se na poslední valné schůzi loučily se slibem usilovné práce k prospěchu žen, národa a státu, netušily jsme, jak brzo bude nám uložena zkouška a nutnost, abychom napjaly všecky své síly, rozvinuly všecky své schopnosti, abychom svůj národ, své rodiny, svou zemi provedly čestně úskalími, do nichž nás vrhly nedávné události.“

Petr Wittlich napsal o moderně (22. 6. 2022)

Nejnovější příspěvek bohemistického E*fora je věnován modernímu umění, ke kterému se v roce 1993 vyjádřil český historik umění Petr Wittlich ve svém příspěvku Věčná moderna otištěném v Literárních novinách. „Byly časy, kdy být moderní něco znamenalo. Znamenalo to především odmítání toho, co bylo, a potřebu vyznávat vše nové. Od té chvíle, kdy Arthur Rimbaud řekl, že je třeba být absolutně moderní, nastaly v této věci velké závody, které musely logicky vyústit v kult ultramoderní budoucnosti s nutně silnými utopickými rysy.“

Pavel Novotný píše o překladu dvou próz Melchiora Vischera (15. 6. 2022)

V nejnovějším příspěvku česko-německého E*fora se věnujeme překladu próz Vteřina mozkemZajíc Melchiora Vischera, které do češtiny převedla Viktorie Hanišová a které vyšly v nakladatelství Academia v roce 2021. „Z knihy je na každé stránce znát pečlivě odvedená práce, což se projevuje i ve fundované, biograficky i interpretačně orientované předmluvě Radima Kopáče a Viktorie Hanišové, vyzdvihněme i oku lahodící a jemnou knižní úpravu. Summa summarum: český výbor z díla Melchiora Vischera je radost číst, přičemž se zároveň jedná o četbu čtenářsky náročnou, již radno opakovat.“

Robert Saudek píše o grafologickém profilu Vladislava Vančury (9. 6. 2022)

V nejnovějším příspěvku bohemistického E*fora předkládáme text Roberta Saudka z konce dvacátých let, který se věnuje grafologickému profilu Vladislava Vančury, jehož smrt jsme si připomínali minulý týden. Úvodní komentář napsal Michal Topor. „Pisatel je nátura poměrně primitivně organizovaná, malé duševní pružnosti a diferencovanosti. Má silnou a plastickou fantazii, myslí zcela v konkrétních přestávkách, ale není myšlenkově dost obratný a pohotový.“

Václav Petrbok píše o sborníku k české a německé literatuře (2. 6. 2022)

V nejnovějším příspěvku česko-německého E*fora představuje Václav Petrbok knihu Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur, kterou vydaly Petra JamesHelga Mitterbauer v roce 2021 v Berlíně. „Stejně jako množství různých metodologických přístupů (postkoloniální studia, kulturní transfer, teorie překladu v sociokulturní perspektivě) je v publikaci patrná tematicky pestrá paleta analyzovaných děl česky a německy psané literatury. Vydavatelky deklarují v úvodu záměr postihnout prostřednictvím ‚jedenácti příkladových studií… osvětlit podstatné milníky těchto /česko-německo-rakouských/ vztahů‘ od 19. do 21. století.“

Další aktuality...