Aktuality IPSL

Michaela Peroutková píše o vzpomínkách na květen 1945 (23. 3. 2023)

Nový příspěvek česko-německého E*fora se zabývá dvojjazyčnou publikací Mai 1945 in der Tschechoslowakei. Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze. / Květen v Československu. Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice, kterou vydala Kateřina Kovačková v roce 2020. „Autorka se ve svých záznamech zaměřuje převážně na zážitky spojené s odsunem či vyhnáním německy mluvících obyvatel z Čech a Moravy nebo jejich perzekucí. Jak naznačuje podtitul publikace, jsou zde zachyceny jak vzpomínky těch, pro něž konec války znamenal zásadní zvrat v jejich životech: ztratili totiž své domovy a museli se adaptovat na nové prostředí a začít nový život, tak jsou zde zaznamenaná vyprávění těch, kteří v Československu zůstali nebo zde našli svůj nový domov, nicméně za krušných okolností.“

Emil Saudek napsal o Macharovi (15. 3. 2023)

V pořadí již druhý příspěvek česko-německého E*fora v tomto roce z pera Emila Saudka přinášíme dnes, kdy budou v pražské kavárně Božská lahvice uvedeny dvě loni vydané knihy věnované tomuto překladateli a literárnímu zprostředkovateli. Text s názvem Setkání je Saudkovým ohlédnutím za osobností a dílem J.S. Machara. „Před třiceti lety seznámil jsem se ve Vídni osobně s J. S. Macharem, prožil s ním poměrně idylickou dobu předválečnou, pak čas války. Vzpomínám vděčně jeho projevů přátelství, štěstí denních rozhovorů, nejvíce však jeho darů duchových. Nevím, je-li naše poválečná doba práva významnému dílu předválečnému, nezapomíná-li příliš rychle na léta výbojů macharovských, léta protirakouská, antiklerikální a realistická. Zapomínat je pohodlné, ale nevyplácí se. Minulost není vždy věc lhostejná, muzeální a antikvární. Machar spojoval v těchto letech svébásnické poslání s posláním učitele svého národa.“

 

Peter Becher píše o Tygřici (8. 3. 2023)

Nový příspěvek česko-německého E*fora se zabývá novým vydáním románu Tygřice (Die Tigerin) Waltera Sernera z roku 2020. Nové vydání knihy, která poprvé vyšla v Berlíně v roce 1925, připravilo nakladatelství Arco. „Nové vydání Tygřice obsahuje podnětný doslov Albana Nikolaie Herbsta, souhrnné poznámky nakladatele Christopha Haackera a ucelenou dokumentaci historie recepce románu, včetně žádostí o zákaz a obhajoby knihy mj. od Alfreda Döblina, Kasimira Edschmida a Maxe Herrmanna.

Jubileum Evy Taxové (27. 2. 2023)

Při příležitosti kulatého jubilea Evy Taxové publikujeme v rámci E*fora jeden z jejích textů o Arne Novákovi.

Mirek Němec píše o školních spolcích v Čechách (22. 2. 2023)

Nový příspěvek česko-německého E*fora je věnován publikaci Mikuláše Zvánovce s názvem Der nationale Schulkampf in Böhmen. Schulvereine als Akteure der nationalen Differenzierung (1880–1918), která vyšla v roce 2021 v nakladatelství de Gruyter. „Ačkoliv je oblast školství a tedy působnosti obou analyzovaných spolků [Německého školního spolku (Deutscher Schulverein, DSV) a Ústřední matice školské (ÚMŠ)] zásadní kategorií v česko-německém konfliktu, autorovi nejde o jejich vyčerpávající komparaci. V popředí jeho zájmu stojí problém, jak oba školní spolky reagovaly na výzvy stále se modernizujícího multinacionálního státu v době počátečního rozvoje občanské společnosti.

Další aktuality...