E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Michal Topor (19. 6. 2019)

Knihu nadepsanou Sumář (Brno: Host, 2018) předložil Dalibor Tureček jako ohlédnutí za prací vykonanou v rámci pětiletého projektu „Diskurzivita literatury 19. století … více

Píše Sara Hauserová (12. 6. 2019)

Brzy ráno to lze na Starém Městě bez turistů ještě částečně zakusit: Ten pocit, že „[j]sme napůl vesnice, napůl maloměsto“, který Milena Jesenská (1896–1944) v roce 1922 napsala na adresu … více

Píše Jiří Hubáček  (5. 6. 2019)

Jméno Václava Klimenta Klicpery se tradičně spojuje především se vznikem české veselohry. Ani nejnovější edice Klicperova díla, svazek Divadelní hry, vydaný v České knižnici … více

Píše Záviš Šuman (29. 5. 2019)

Kniha „I do daleka vede cesta…“ opatřená podtitulem Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury přináší obsáhlý výbor … více

Píše Tomáš Havelka (22. 5. 2019)

Komenského Kancionál z roku 1659 je výjimečné dílo, představující svého tvůrce nejen jako pečlivého sběratele duchovních písní, jež byly v jednotě bratrské … více

Další e*příspěvky…

Archiv…