E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Anja Bunzel (20. 9. 2023)

August Wilhelm Ambros (1816–1876) je v muzikologii – pokud vůbec – známý především jako hudební kritik a hudební estetik, který se jakožto současník Eduarda Hanslicka … více

Píše Jan Malura (14. 9. 2023)

Komenského jubilea posledních let jsou popudem pro různé ediční podniky. Je přirozené, že také Česká knižnice přispívá k výročí 400 let od vzniku Labyrintu světa … více

Píše Alfrun Kliems (6. 9. 2023)

Existují specifické způsoby, jak se vypráví o komunismu, o všednodenním životě v reálném socialismu, o politických sporech a vlastně i o zhroucení … více

Píše Klára Soukupová (30. 8. 2023)

Kniha, která vyšla v nakladatelství Torst, je důkladně připraveným výborem z díla Josefa Lederera (1917‒1985), českého překladatele, básníka, publicisty a anglisty … více

Píše Jan Budňák (25. 8. 2023)

Prostor pražské produkce Monografie Haima Stiemera o pražské německé literatuře je v několika ohledech tradiční a v několika naopak velmi inovativní. Na jedné straně se drží … více

Další e*příspěvky…

Archiv…