E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Jakub Vaněk (16. 10. 2019)

Autoři převodu Historie o těžkých protivenstvích církve české do „jazyka 21. století“, vydaného v loňském roce nakladatelstvím Poutníkova četba, usilují … více

Píše Veronika Jařabová (9. 10. 2019)

Dormizerové, Jerusalemové, Lämmelové, Porgesové a Przibramové. Právě tato pětice jmen se stala reprezentantem pražských židovských elit a jako taková předmětem pozornosti … více

Píše Michal Topor (2. 10. 2019)

Coby osmadvacetiletá se Anna Auředníčková (*1873 v Praze) spolu se svým mužem, advokátem Zdenko Auředníčkem (bratrem básníka Otakara Auředníčka) přestěhovala v roce 1901 – … více

Píše Manfred Weinberg (26. 9. 2019)

Už v recenzi ke studii Marcela Kringse Franz Kafka: Der ‚Landarzt‘-Zyklus. Freiheit – Schrift – Judentum [Franz Kafka: Cyklus ‚Venkovský lékař‘. Svoboda – písmo – … více

Píše Michaela Vašíčková (18. 9. 2019)

V nakladatelství Scriptorium vyšel roku 2016 v kritické edici staročeský překlad významného díla pozdního středověku Tabule veteris et novi coloris (Tabule staré a nové barvy) … více

Další e*příspěvky…

Archiv…