E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Napsal Jiří Opelík (21. 10. 2020)

K dnešním devadesátinám literárního historika, kritika, editora a člena první správní rady IPSL Jiřího Opelíka připomínáme jeho odpovědi ve třech anketách … více

Píše Daria Šemberová (14. 10. 2020)

Trojjazyčná antologie „Die schönen Überbleibsel nach dem Ende der Welt.“ Sudeten, literarisch. „Piękne resztki po końcu świata.” Sudety literackie. „Krásné relikty po konci světa.“ Sudety … více

Píše Steffen Höhne (7. 10. 2020)

Korespondence mezi pražským germanistou Augustem Sauerem a Bernhardem Seuffertem ze Štýrského Hradce před nás staví soubor pramenů, který je významný nejen pro dějiny vědecké komunikace, je … více

Píše Anna Fremrová (30. 9. 2020)

V druhé polovině 20. století sílil historický zájem o ženy a jejich pozici v dějinách. Způsob, jakým otázku ženských dějin historici zpracovávají, se od … více

Píše Filip Charvát (23. 9. 2020)

Antologií o literární Praze (nebo o Praze jako literárním toposu) existuje celá řada. Zde je jen malý výběr podobných publikací v chronologickém pořadí: v roce … více

Další e*příspěvky…

Archiv…