E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Václav Maidl (30. 11. 2022)

Pod názvem Kohoutí kříž si lze představit trojí: Jednak denotát, jímž je míněn kohoutí kříž z Nicova coby symbol Kristova utrpení, dále pak buď knihu, vydanou … více

Napsal Antonín Škarka (17. 11. 2022)

Antonín Škarka je znám především jako filolog, literární historik, editor, hymnolog, komeniolog a vynikající znalec české středověké a barokní literatury. Tak se ho … více

Píše Jan Musil (9. 11. 2022)

Kniha Strašidelné Čechy je nezvyklá už tím, že má dva jakoby rovnocenné autory, kteří pocházejí z různých epoch. Toto zvláštní sousedství se objevuje už na … více

Píše Magdaléna Jacková (2. 11. 2022)

Po výboru z postil 18. století Bůh mně ústa má otevříti může (ed. Miloš Sládek, 2019), edici hagiografické a meditativní tvorby Fridricha Bridela Hymny, písně, legendy (ed. Jan Linka, 2020) a … více

Píše Filip Charvát (27. 10. 2022)

Herta Schmid je emeritní profesorka slavistiky, která se odborně zaměřuje na divadelní vědu a literární teorii. Publikací velké řady článků, díky mnoha přednáškám na … více

Další e*příspěvky…

Archiv…