E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Jan Budňák (3. 8. 2022)

Kniha Zwischen Prag und Nikolsburg, oceněná Cenou Otokara Fischera, je v mnoha ohledech výjimečná. Kolik publikací o českých zemích je napsáno původně v angličtině, přičemž jako první … více

Píše Jakub Vaněk (27. 7. 2022)

Znovuoživení zájmu o autorství literárního díla v kontextu konceptů identity, subjektivity či žánrů autobiografie nebo autofikce je v posledních letech v kurzu také … více

Napsali Miloslav Hýsek a Paul/Pavel Eisner (20. 7. 2022)

II V návaznosti na texty Miloslava Hýska a Pavla Eisnera, uveřejněné minulý týden (viz též úvod k nim), uveřejňujeme další trojici jejich polemických … více

Napsali Miloslav Hýsek a Paul/Pavel Eisner (13. 7. 2022)

Počátkem roku 1927 mohli čtenáři několika pražských deníků zaznamenat krátkou literární rozepři, která měla počátek ve dvojici komentářů rozvíjejících podnět … více

Píše Marie Škarpová (7. 7. 2022)

Knihu Lucie Storchové Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století, vydanou v loňském roce nakladatelstvím Scriptorium, lze … více

Další e*příspěvky…

Archiv…