E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Markéta Balcarová (10. 10. 2018)

Sborník „Mir hat immer die menschliche Solidarität geholfen.“ Die jüdischen Autorinnen Anna Seghers und Lenka Reinerová (2016, „Vždycky mi pomohla lidská solidarita.“ Židovské autorky Anna Seghers … více

Píše Jiří Brabec (3. 10. 2018)

Evě Hahnové učarovalo slovo stereotyp. Do knihy Od Palackého k Benešovi (Academia, 2014) sebrala a krátkými komentáři opatřila texty německých autorů nejrůznější provenience, texty … více

Napsal Walther Victor (26. 9. 2018)

Devátý román redaktora pražského německého deníku Bohemia Ludwiga Windera (1889–1946) Der Thronfolger (Následník trůnu), jenž vyšel v listopadu 1937, přijala českoněmecká … více

Píše Jiří Hubáček (19. 9. 2018)

Většině patrně jméno Sofie Podlipská dnes mnoho neřekne, pro některé mohou být její texty alespoň cenným pramenem ke studiu nejrůznějších společenských otázek spjatých … více

Píše Václav Maidl (13. 9. 2018)

Výbor z Klostermannovy povídkové knihy V srdci šumavských hvozdů nazval jeho editor Michal Hořejší v narážce na povídku Schovanec případně Velebnost, melancholie, hrůza. Těmito … více

Další e*příspěvky…

Archiv…