E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Michaela Peroutková (23. 3. 2023)

Dvojjazyčná publikace Mai 1945 in der Tschechoslowakei. Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze. / Květen 1945 v Československu. Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice (2020) vydaná Kateřinou … více

Napsal Emil Saudek (15. 3. 2023)

V roce 1934 přispěl Emil Saudek do almanachu Kolín dr. J. S. Macharovi k sedmdesátinám (vyšlo nákladem Muzea básníků Legra a Machara) ohlédnutím, jež nadepsal prostě … více

Píše Peter Becher (8. 3. 2023)

Polosvětem pasáků, prostitutek a podvodníků se zabývalo mnoho autorů, mezi nimi i německy mluvící pražští autoři jako Egon Erwin Kisch (Der Mädchenhirt, 1914; č. jako Pasák), Paul … více

Napsala Eva Taxová (27. 2. 2023)

Nejprve jsem Evu Taxovou jen letmo tu a tam zahlédl: v potemnělé úzké chodbě obestavěné bibliografickými kartotékami, v prvním patře Ústavu pro českou literaturu. Víc … více

Píše Mirek Němec (22. 2. 2023)

Na závěr knihy Der nationale Schulkampf in Böhmen. Schulvereine als Akteure der nationalen Differenzierung (1880–1918) [Národnostní boj o školu v Čechách. Školní spolky jako aktéři … více

Další e*příspěvky…

Archiv…