E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Luboš Merhaut (12. 12. 2018)

V uplynulých výročních měsících vyšlo množství titulů spjatých různorodým způsobem s T. G. Masarykem, jen zřídka se však vracely k pramenům, přímo … více

Píše Agnes Kim (5. 12. 2018)

Deutschlernen „von unten“ [Jak se učí němčině zespodu] – titul kolektivní monografie autorů Bettiny Morcinek, Veroniky Opletalové, Helmuta Glücka a Karstena Rinase (vyšlo ve Wiesbaden: Harrassowitz, … více

Píše Marie Škarpová (28. 11. 2018)

Milostný partnerský vztah patří ke skutečnostem, u nichž jsme ochotni věřit, že jde o antropologickou konstantu, přítomnou v lidské společnosti každé kultury a doby. Onen svůdný pocit … více

Napsali Ferdinand Deml a Julius Mader (21. 11. 2018)

Vnímání německé literatury v českých zemích jako teritoria rozpadajícího se na humanisticky laděnou, z velké části židovskou literaturu pražskou a sudetoněmeckou literaturu … více

Píše Michal Topor (14. 11. 2018)

Jde-li o dějiny coby aspekt oborové sebereflexe, literárněvědná bohemistika v posledních letech spíše strádá. Lze se sice dovolat několika podstatných monografických vykročení, … více

Další e*příspěvky…

Archiv…