Bibliografické soupisy IPSL

Bibliografické soupisy zpracované spolupracovníky IPSL zahrnují dílo a působení významných osobností literárních dějin nebo produkci vybraných literárních či kulturně-uměleckých časopisů a revue. Bibliografie jsou pravidelně aktualizovány.


P E R S O N Á L N Í   B I B L I O G R A F I E

 

Vladimír Binar  stav říjen 2018

Přemysl Blažíček  stav říjen 2018

Antonín Brousek  stav říjen 2018

Zbyněk Hejda  stav říjen 2018

F. V. Krejčí  stav červen 2017

Jan Lehár  stav říjen 2011

Jan Lopatka  stav říjen 2018

Vladimír Neuwirth  stav březen 2014

Jiří Opelík  stav říjen 2018

Andrej Stankovič  stav říjen 2018

Ervín Taussig  stav červenec 2014

Zdeněk Vašíček  stav říjen 2018

Josef Vohryzek  stav říjen 2018

 

Č A S O P I S E C K É   B I B L I O G R A F I E

Listy (19461948)  stav říjen 2011

Mladá kultura (19351938)  stav červen 2015

Orientace (19661967)  stav říjen 2011

Paternoster (19832002)  stav březen 2013

Tvář (19641965, 19681969)  stav říjen 2011

 

D A L Š Í   B I B L I O G R A F I E

Ohlasy francouzského regionalismu v české meziválečné literatuře  stav únor 2015

Skandinávské literatury v českých zemích 1890–1915  stav prosinec 2013