Monografie IPSL

Odborné monografie a edice představují výsledky badatelských projektů, které byly realizovány v Institutu pro studium literatury. V literárněvědném výzkumu a ediční praxi klade IPSL důraz na dosud opomíjená nebo nedostatečně zpracovaná témata.


F. X. Šalda.
Kritické projevy 14
(Dodatky z let 1898
–1937).
Edd. M. Špirit a L. Merhaut.
Praha, IPSL 2017, 878 s.
ISBN
978-80-87899-51-9

OBJEDNAT

 

Jiří Pistorius  Emanuel Macek.
Bibliografie díla F. X. Šaldy.

Edd. M. Špirit, L. Merhaut
a J. Wiendl.
Praha, IPSL 2017, 688 s.
ISBN
978-80-87899-49-6

OBJEDNAT

 

 

F. X. Šalda.
Loutky i dělníci boží.

Román milostný.
Edd. Jiří Flaišman a Michal Kosák.
Praha, IPSL 2016, 384 s.
ISBN
978-80-87899-50-2

OBJEDNAT

 

Michal Topor.
Berlínské epizody.
Příspěvek k dějinám filologie
v Čechách a na Moravě 1878–1914.
Praha, IPSL 2015, 398 s.
ISBN 
978-80-87899-13-7

OBJEDNAT

 

 

 

Michael Špirit.
Růžena Grebeníčková a její rukopis.
Studie – komentář – bibliografie.
Praha, IPSL – Torst 2015, 664 s.
ISBN 
978-80-87899-30-4

OBJEDNAT

 

Růžena Grebeníčková.
O literatuře výpravné.

Ed. Michael Špirit.
Praha, IPSL – Torst 2015, 1036 s.
ISBN 978-80-87899-29-8

OBJEDNAT