ipsl-logo

Projekt je realizován díky podpoře

mkcr-logo

praha-logo

Nejbližší pořad

Adorno a literatura

moderátor: Marek Kettner

hosté: Sabrina Muchová, Miroslav Petříček, Martin Ritter

 

CAMP/letní kino, Emauzské opatství, vstup branou z ulice na Moráni

úterý 25. května, 18:00 hod.