ipsl-logo

Projekt je realizován díky podpoře

mkcr-logo

praha-logo

Počátky literární kritiky v českých zemích

Debata soustředěná ke knize Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805) (eds. Dalibor Dobiáš – Václav Smyčka, Praha: Akropolis 2021) bude reflektovat jak heuristická a metodologická východiska, zvolená pro nesnadný úkol (systematicky re/konstruovat „předjungmannovské“ literární pole, „pravidla literární komunikace“, jež toto pole utvářela – s důrazem na roli kritiky jako určité představy či škály představ, ale především kritiky jako konkrétně podmíněné praxe), tak povahu toho, co stojí na konci pokusu tomuto úkolu dostát: v pozitivitě odpovědí i obtížích otázek, které trvají.

 

moderátorka: Daniela Tinková

hosté: Dalibor Dobiáš, Pavel Himl a Michael Wögerbauer 

 

čtvrtek 9. 6. 2022, 18 hod., Božská lahvice

 

Záznam z diskuse lze poslechnout zde.