Monografie IPSL

Odborné monografie a edice představují výsledky badatelských projektů, které byly realizovány v Institutu pro studium literatury. V literárněvědném výzkumu a ediční praxi klade IPSL důraz na dosud opomíjená nebo nedostatečně zpracovaná témata.


 

Nalezen v překladu. Emil Saudek (1876-1941)

Eds. Lucie Merhautová a Michal Topor

Praha, IPSL 2020, 830s.

ISBN 978-80-7657-022-1

OBJEDNAT

Richard Messer. Cesta Evropou mezi filologií a dějinami umění

Ed. Michal Topor

Praha, IPSL, 2022, 648s.

ISBN 978-8087899-99-1

OBJEDNAT

Arnošt Procházka. Kritiky a eseje z let 1892–1924.
Ed. Luboš Merhaut.
Praha, IPSL 2020, 1142 s.
ISBN 978-80-87899-4

OBJEDNAT

 

Arne Laurin (1889–1945). Portrét novináře.

Michal Topor, Daniel Řehák

Praha, IPSL 2019, 632 s.
ISBN 978-80-87899-77-9

OBJEDNAT

 

Arne Laurin. Dopisy.
Ed. Michal Topor.
Praha, IPSL 2019, 856 s.
ISBN 978-80-899-78-6

OBJEDNAT

Do vlasti české. Z korespondence
Angela M. Ripellina.

Ed. Annalisa Cosentino.
Praha, IPSL 2018, 336 s.
ISBN 978-80-87899-81-6

OBJEDNAT

 

Josef Vojvodík, Jan Wiendl.
Jan Zahradníček.
Poezie a skutečnost existence.
Praha, IPSL 2018, 388 s.
ISBN 
978-80-87899-79-3

OBJEDNAT

 

Jan Zahradníček.
Čtení o básníkovi z let 1930–1960.

Edd. Josef Vojvodík, Jan Wiendl.
Praha, IPSL 2018, 578 s.
ISBN 978-80-87899-80-9

OBJEDNAT

 

F. X. Šalda.
Kritické projevy 14
(Dodatky z let 1898
–1937).
Edd. M. Špirit a L. Merhaut.
Praha, IPSL 2017, 878 s.
ISBN
978-80-87899-51-9

OBJEDNAT

Jiří Pistorius  Emanuel Macek.
Bibliografie díla F. X. Šaldy.

Edd. M. Špirit, L. Merhaut
a J. Wiendl.
Praha, IPSL 2017, 688 s.
ISBN
978-80-87899-49-6

OBJEDNAT

 

 

F. X. Šalda.
Loutky i dělníci boží.

Román milostný.
Edd. Jiří Flaišman a Michal Kosák.
Praha, IPSL 2016, 384 s.
ISBN
978-80-87899-50-2

OBJEDNAT

 

Michal Topor.
Berlínské epizody.
Příspěvek k dějinám filologie
v Čechách a na Moravě 1878–1914.
Praha, IPSL 2015, 398 s.
ISBN 
978-80-87899-13-7

OBJEDNAT

 

 

 

Michael Špirit.
Růžena Grebeníčková a její rukopis.
Studie – komentář – bibliografie.
Praha, IPSL – Torst 2015, 664 s.
ISBN 
978-80-87899-30-4

OBJEDNAT

 

Růžena Grebeníčková.
O literatuře výpravné.

Ed. Michael Špirit.
Praha, IPSL – Torst 2015, 1036 s.
ISBN 978-80-87899-29-8

OBJEDNAT