Spolupracovníci IPSL

 

Michal Topor  ředitel

michal.toporipsl.cz | 774 328 370

 

Luboš Merhaut  zástupce ředitele

lubos.merhautipsl.cz

 

Petra Kulovaná

E*forum

petra.knapkovaipsl.cz

 

Anežka Libánská  

publikační projekty

anezka.libanskaipsl.cz

 

 

O D B O R N Í   S P O L U P R A C O V N Í C I

(e-maily ve tvaru jmeno.prijmeniipsl.cz)

 

Libuše Heczková
Cena Otokara Fischera 
Marie Škarpová
E*forum
Václav Maidl
E*forum
Michael Špirit  
bibliografie
Petr Málek
Cena Otokara Fischera 
Josef Vojvodík
Emil Saudek
Lucie Merhautová
E*forum | Emil Saudek
Manfred Weinberg 
E*forum
Václav Petrbok 
E*forum | Cena Otokara Fischera
Štěpán Zbytovský
E*forum | Emil Saudek
   

 

D A L Š Í   S P O L U P R A C O V N Í C I 

Barbora Genserová, Ilka Giertz, Petra Grycová, Martina Lisa, Miloslav Man, Lukáš Motyčka, Jan Pospíšil, Daniela Pusch, Kateřina Ringesová překlady, zejména pro E*forum

Alžběta Racochová, Martina Rybová, Martin Mutschler jazyková redakce E*forum

 

Jiří Císler  grafické návrhy a realizace

Finesa s. r. o.  vedení účetnictví

Honza Petružela  programování a správa webu

Zdeněk Rektoris  správa kancelářské techniky