Struktura IPSL

Institut pro studium literatury, který byl založen jako obecně prospěšná společnost, má šestičlennou správní radu složenou z předních českých literárních odborníků a tříčlennou dozorčí radu, do níž byli jmenováni experti z oblasti práva, ekonomie i neziskového sektoru. Institut vede ředitel jmenovaný správní radou.


Ř E D I T E L

Mgr. Michal Topor, Ph.D.

 

Z Á S T U P C E   Ř E D I T E L E

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

 

S P R Á V N Í   R A D A

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.    předseda

doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.  místopředseda

doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D.

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

Prof. Dr. Alice Stašková

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

  

D O Z O R Č Í   R A D A

Ing. Vladislava Váchalová předsedkyně

Mgr. Barbora Fikrlová místopředsedkyně

Ing. Tomáš Fikrle

 

Z A K L A D A T E L É

Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D.

Mgr. Eva Jelínková

Mgr. Michal Kosák, Ph.D.

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

Mgr. Jan Pospíšil

Doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.