Institut pro studium literatury, o. p. s.

 

Institut zahájil činnost na jaře roku 2010. Jeho statutárním orgánem je ředitel  IPSL vede ředitel jmenovaný správní radou. Správní radu IPSL tvoří přední čeští literární odborníci. Kontrolním orgánem Institutu je dozorčí rada (viz organizační strukturu).

 

Spolupracovníky IPSL jsou převážně bohemisté – literární historikové, textologové a editoři.

 

Své výzkumné a vzdělávací aktivity jakož i vydávání publikací realizuje ve spolupráci s řadou partnerů a díky finanční podpoře množství institucí (Grantová agentura ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Evropský sociální fond, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český literární fond ad.).

 

IPSL pravidelně zveřejňuje výroční zprávy shrnující výsledky jeho činnosti a poskytující podrobné informace o hospodaření v daném roce.