Podpora a partneři IPSL

 

F I N A N Č N Í   P O D P O R A

Výzkumné, vzdělávací a publikační projekty Institutu pro studium literatury od roku 2010 finančně podpořily či financovaly:

Grantová agentura České republiky

Hlavní město Praha

Ministerstvo kultury ČR

Státní fond kultury ČR

Nadace Český literární fond

Česko-německý fond budoucnosti

Evropský sociální fond a Hlavní město Praha v rámci OPPA

 

Činnost IPSL můžete podpořit prostřednictvím projektu GIVT.cz.

 

S P O L U P R Á C E

Institut pro studium literatury spolupracuje s těmito partnery:

Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK

Ústav germánských studií, FF UK

Vyšší odborná a Střední průmyslová škola grafická, Praha

Revolver Revue

Rakouské kulturní fórum v Praze

 

A R C H I V   W E B U

Stránky www.ipsl.cz jsou pravidelně archivovány v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny ČR.