E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Anna Schubertová (28. 2. 2024)

O čem se vypráví je v loňském roce publikovaná monografie Petra Koťátka, analyticky orientovaného filozofa působícího ve Filosofickém ústavu AV ČR. Kniha se vyznačuje netypickou … více

Píše Marie Krappmann (22. 2. 2024)

Mezi lety 2020–2022 vyšly v rychlém sledu za sebou hned dvě, resp. tři obsáhlé monografie k vizuálním projevům antisemitismu, které mapují jejich vývoj ve střední Evropě, … více

Píše Kateřina Smyčková (14. 2. 2024)

Ačkoli se říká, že knihy nemají být souzeny podle obalu, Lekce lidskosti svádí k napsání celé recenze jen o linorytu na přední straně obálky. Zdánlivě prostý … více

Píše Andreas F. Kelletat (7. 2. 2024)

Ke stému výročí narození Ludvíka Kundery vyšla v roce 2020 v nakladatelství Arco (Wuppertal) – pojmenovaném podle jedné z pražských kaváren – kniha … více

Píše Marie Škarpová  (31. 1. 2024)

Se jménem francouzské historičky Marie-Élizabeth Ducreuxové se každý, kdo se zajímá o raně novověké dějiny střední Evropy, nepochybně dříve nebo později setkal. Její studie, … více

Další e*příspěvky…

Archiv…