ipsl-logo

Cena, pojmenovaná po jednom z nejvýznamnějších českých bohemistů a germanistů a podporovateli vzniku tzv. germanoslavik Otokaru Fischerovi (1883–1938), bude honorována částkou 1000 eu. Bude udělena jednak autorovi nebo autorce nejvýznamnější německy psané odborné bohemistické či germanobohemistické práce vydané v průběhu uplynulých dvou let v Německu, nově také v Rakousku či Švýcarsku, jednak – což je také novum – autorovi či autorce germanobohemistické českojazyčné či německojazyčné práce publikované ve stejné době v České republice. Oceněny mohou být rovněž práce o literatuře a kultuře českých Němců či studie zaměřené na kulturní transfer mezi oběma etniky. Cena je ojedinělým počinem na poli česko-německých kontaktů. Klade si za cíl podpořit zahraniční (germano)bohemisty, posílit dialog mezi českou a německojazyčnou bohemistikou a zvýšit povědomí o zahraničních bohemistických výzkumech a průběžné je prostředkovat do českého prostředí.

 

Nominace v obou kategoriích lze podávat do 31. ledna 2024, nominační formulář je k dispozici zde.

 

Po zveřejnění nominovaných prací na webových stránkách IPSL a ASV se nad nimi 19. dubna 2024 sejde osmičlenná odborná porota, složená ze zástupců ČR, SRN, Rakouska a Švýcarska, a výsledkem diskuze bude výběr oceněné práce. K vyhlášení vítězů dojde 27. června 2024 na slavnostním večeru v pražském Goethe Institutu, během něhož bude laureátům předána cena, vytvořená Christinou Habermann von Hoch. Oceněné práce budou následně prezentovány prostřednictvím veřejných přednášek laureátů.

 

Samotné udělení ceny bude doprovázeno četnými propagačními a publikačními aktivitami. Kratší i delší ukázky z oceněných prací budou publikovány v rámci on-line periodika E*forum a v oborových časopisech.

 

Udělení ceny se řídí Statutem Ceny Otokara Fischera.

 

Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury ČR.