Echa. Fórum pro literární vědu


2013   

Píše Michal Kosák (18. 12. 2013)

Na podzim vyšla v nakladatelství Práh modernizovaná Babička Boženy Němcové. Do současné češtiny text adaptovala PhDr. Anna Novotná, v tiráži je ještě jmenován jazykový poradce a editor PhDr. Martin … více

Píše Luboš Merhaut (11. 12. 2013)

Kniha Karel Havlíček s podtitulem Portrét novináře (Argo 2013) „vychází teď, řekl bych, v pravý čas“, podotýká Bohumil Doležal v závěrečné „Poznámce autora“. Naznačuje v ní i kořeny publikace: … více

Napsal Jaroslav Kolár (4. 12. 2013)

V letošním roce si připomínáme sto let od narození literárního historika, významného editora a folkloristy Karla Dvořáka (1913–1989). Při této příležitosti přetiskujeme podstatnou část předmluvy Jaroslava Kolára k výboru … více

Píše Kateřina Smyčková  (27. 11. 2013)

„Což bylo od počátku, což jsme slýchali…“, nyní konečně vychází. První úplná novodobá edice Hájkovy Kroniky české, plod mnohaletého editorského úsilí Jana Linky, je splátkou jednoho z velikých dluhů české literární … více

Píše Robert Krumphanzl (20. 11. 2013)

Jako ohlédnutí za básnickým dílem Zbyňka Hejdy (zemřel v 83 letech 16. 11. 2013 v Praze) zveřejňujeme dosud nepublikovaný proslov Roberta Krumphanzla, přednesený při Hejdově autorském čtení v rámci cyklu Básníci v prostoru … více

Píše Michal Topor (13. 11. 2013)

Na půdě berlínské Staatsbibliothek se v listopadu 2007 uskutečnila konference věnovaná vědeckému dílu Moritze Steinschneidera (1816–1907), moravského rodáka, jedné z klíčových osobností vzniku evropského bádání o dějinách … více

Píše Lucie Storchová (6. 11. 2013)

Od chvíle, kdy před dvěma lety nakladatelství Academia publikovalo šestý díl Rukověti humanistického básnictví (Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae), se většina badatelů – natož pak dalších … více

Píše Michael Špirit (30. 10. 2013)

Výjimečnost nakladatelství Odeon od šedesátých do konce osmdesátých let 20. století spočívala kromě jiného také v několika edičních řadách, které přinášely uměno- a literárněvědná díla, jež v poměrech totalitního … více

Píše Michal Kosák (23. 10. 2013)

Vystavovat literaturu je těžká věc. Potíže vyvolává už sama podstata uměleckého díla – o ně jde sice především, nakonec je to ale životní úděl autora, který se v expozici obvykle představuje. Snad i na toto hledisko … více

Píše Lucie Malá (16. 10. 2013)

V září loňského roku uplynulo přesně 150 let od přerušení korespondence mezi Karolinou Světlou a Janem Nerudou. Jejich příběh byl naposledy celistvě zmapován vydáním všech dochovaných dopisů a shrnutím dokumentů v knize … více

Píše Jiří Flaišman (9. 10. 2013)

Padesát let je slušně dlouhá doba pro historii jednoho edičního projektu. Právě takové jedno půlstoletí se odvíjejí osudy vybraných spisů Karla Teiga – a je to doba plná peripetií i období dlouhého čekání. Novým vydáním druhého … více

Napsal Karel Janský (2. 10. 2013)

Textová kritika je někdy nahlížena jako věda, někdy jako umění a nejčastěji jako spojení obojího. Boris Tomaševskij ji na jednom místě své textologické příručky Pisatel i kniga (1928, 2. vyd. 1959) přirovnává zase … více

Píše Luboš Merhaut (25. 9. 2013)

Dubnové nedožité devadesátiny Vratislava Effenbergera (1923–1986) připomnělo teď nakladatelství Torst knihou Republiku a varlata (byť ještě s vročením 2012). Jde o součást, resp. pozůstatek zjevně příliš optimistického edičního … více

Píše Michal Topor (18. 9. 2013)

Josef Šusta v úvodu ke druhému svazku Příspěvků k listáři Dra Frant. Lad. Riegra konstatoval: „Memoáry Marie Červinkové-Riegrové bude zajisté třeba vydati jako celek, byť i se značnými škrty. Nedojde k tomu však asi … více

Píše Michael Špirit (11. 9. 2013)

Sborník původních textů a dokumentů o tažení české komunistické policie, justice a médií proti nezávislé kultuře a zejména undergroundu v roce 1976 byl bez titulu vydán poprvé strojopisně (formát A4) v Praze 1976 … více

Píše Eva Vrabcová (4. 9. 2013)

Osmým svazkem ediční řady Mnemosyne se stala monografie Knihy podle norem (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2013). Eva Forstová v práci s podtitulem Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné … více

Napsal Jan Jakubec (28. 8. 2013)

„Náš spolupracovník požádal o rozhovor univ. profesora Jana Jakubce, který nedávno dokončil své monumentální dílo Dějiny literatury české a vydal je v Laichtrově nakladatelství,“ uvedl „Obrázkový týdeník dnešní … více

Píše Lucie Malá (21. 8. 2013)

V roce 2012 vydalo brněnské nakladatelství Host knihu České literární romantično s podtitulem Synopticko-pulzační model kulturního jevu od kolektivu badatelů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích … více

Píše Michal Kosák (14. 8. 2013)

Výbor z dopisů Ivana Diviše Návrat do Čech (Torst 2013), vydaný nedávno péčí Zdeňka Potužila, zahrnuje listy, které básník adresoval v šedesátých letech Jiřímu Brabcovi a Karlu Šiktancovi, v téže dekádě, později v letech … více

Píše Jiří Flaišman  (7. 8. 2013)

Můžeme si být jisti, že kdyby před nějakými čtyřiceti padesáti lety, v době rozkvětu textologie jako svébytné vědní disciplíny a postupné systematizace ediční práce při vydávání textů starší i novočeské literatury, někdo … více

Píše Libuše Heczková (31. 7. 2013)

Letní Maggio Boemo. Drobnice z cesty do periferie „Středozemě“ Každý rok se v druhé polovině července v historickém městečku Cividale na modravé řece Natisone odehrává Mittelfest, tedy festival hudby, divadla, slova, … více

Píše Luboš Merhaut  (24. 7. 2013)

Vstříc neutuchajícímu čtenářskému či diváckému zájmu o osobnost Jana Wericha i dobrému prodeji (znovu)vycházejí mnohé publikace. Druhé, rozšířené a přepracované vydání knihy Františka Cingera Smějící se slzy aneb Soukromý … více

Píše Michal Topor (17. 7. 2013)

Tvorbě a osudu pozoruhodné prozaičky a feministické publicistky Terézy Novákové věnuje Blanka Svadbová přetržitou, nicméně soustředěnou badatelskou a ediční pozornost. V roce 1986 obhájila disertaci na téma „Tvůrčí vývoj … více

Píše Michael Špirit (10. 7. 2013)

Hojně navštívený Večer k poctě Jana Lopatky, který uspořádala Knihovna Václava Havla dne 13. 6. 2013 v prostorách Slovenského institutu, se nesl převážně ve znamení veselých i smutných vzpomínek na literárního kritika, … více

Píše Jiří Flaišman (3. 7. 2013)

V textu věnovaném kolektivní publikaci Mnichov ve vzpomínkách pamětníků (Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2012) jsme upozornili (zde) mimo jiné na vzpomínkový materiál Vlastimila Klímy, jemuž se ve své stati věnoval Josef Tomeš … více

Napsal Robert Saudek (26. 6. 2013)

29. června uplyne devadesát let od smrti Fritze Mauthnera (1849 Hořice – 1923 Meersburg). Od šesti let žil Mauthner v Praze, zde studoval práva, psal pro Kuhův deník Tagesbote aus Böhmen. V roce 1876 Prahu nadobro opustil, usadil … více

Píše Lucie Merhautová (19. 6. 2013)

V Rakouském divadelním muzeu ve Vídni byla 25. dubna zahájena výstava „Mit diesen meinen zwei Händen…“ Die Bühnen des Richard Teschner. Zpřístupňuje ve značné a dosud ojedinělé šíři grafiku, kresby, malby, loutky i … více

Píše Michal Kosák (12. 6. 2013)

Důkladná ediční práce si někdy vyžádá více času, než editor zamýšlel. Nicméně blíží se léto 2013 a již rok se čeká na edici Slezských písní Ondřeje Boleslava Petra, kterou na svém přednáškovém turné po moravských univerzitách … více

Píše Luboš Merhaut (5. 6. 2013)

Publikaci Jaroslav Hašek, opatřenou slibným podtitulem Data – fakta – dokumenty a čítající 240 stran formátu A4, vydalo nakladatelství Emporius (Věra Dyková). Autor Radko Pytlík ji v lednu t. r. anoncoval: … více

Píše Michal Topor (29. 5. 2013)

Pod titulem Už jenom nějaký bůh nás může zachránit byl letos jako 12. svazek Malé řady Edice Oikúmené publikován rozhovor, který Martin Heidegger v roce 1966 poskytl dvěma redaktorům týdeníku Der Spiegel Rudolfu Augsteinovi a Georgu … více

Píše Jiří Brabec  (22. 5. 2013)

Téměř ve všech pojednáních, která jsou věnována dílu Otokara Fischera, nalézáme slova „mnohostrannost“, „mnohotvárnost“, „všestrannost“. Vztahují se k tvorbě básníka, dramatika, estetika, překladatele, … více

Píše Jiří Stromšík (20. 5. 2013)

Při zahájení mezinárodního sympozia Otokar Fischer (1883–1938): V rozhraních, které proběhlo v Praze od 20. do 22. května 2013, přednesli úvodní slova dva význační čeští literární historikové, bohemista Jiří Brabec a germanista … více

Píše Michael Špirit  (15. 5. 2013)

Antonín Brousek, kterému jsme 28. 9. 2011 věnovali echo k jeho sedmdesátinám, zemřel 1. května, ale jeho dílo bylo „uzavřené“ už skoro dvacet let. Od poloviny devadesátých let nepsal ani básně, ani kritiky. Pokud jeho literární … více

Píše Libuše Heczková (7. 5. 2013)

„Jste mladý, pane Whiple,“ řekl mu Wolfe. „Kromě toho každý z nás má svou zvláštní stupnici hodnot, a jestli čekáte, že já budu respektovat vaši, musíte vy respektovat moji...“ (detektiv Nero Wolfe svému … více

Píše Jiří Opelík (30. 4. 2013)

Chudák Karel   Nový, jakkoli nechtěný důkaz o tom, že je Karel Čapek stále živý autor, podala spisovatelka Eva Kantůrková ve svých nedávno vydaných memoárech nazvaných Řekni mi, kdo jsi! Aby se čtenáři, hned na úvod, … více

Napsala Růžena Grebeníčková (24. 4. 2013)

V literární pozůstalosti Růženy Grebeníčkové (1925–1997), jež je zpracovávána v jednom  z aktuálních výzkumných projektů IPSL, jsou také lektorské posudky psané průběžně od poloviny padesátých let až po počátek let … více

Píše Jiří Flaišman (17. 4. 2013)

Nakladatelství Akropolis ve spolupráci s Centrem výzkumu české umělecké avantgardy na FF UK v Praze a na FF JČU v Českých Budějovicích zdárně pokračuje ve vydávání edice Skrytá moderna (o jednom … více

Píše Michal Kosák (10. 4. 2013)

Nedávno – 28. března, kdy uběhlo 99 let od narození Bohumila Hrabala – byla rozšířena výzva k novému zveřejnění jeho Sebraných spisů, jak je v letech 1991–1997 v devatenácti svazcích vydalo … více

Píše Luboš Merhaut (4. 4. 2013)

Příspěvky čtrnácti autorů přináší soubor s názvem Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí, který uspořádali Anna Housková a Vladimír Svatoň a vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2012). Přelom 19. a 20. … více

Píše Michal Topor (27. 3. 2013)

Kniha historiků Petra Hlaváčka a Dušana Radovanoviče Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze (Praha, FF UK 2012, pod střechou Collegia Europaeum – Výzkumné skupiny pro dějiny evropského … více

Píše Jakub Sichálek (20. 3. 2013)

17. března uplynulo sto let od narození literárního historika Miloslava Švába, který se netěšil přízni mocných v žádném z totalitních režimů: v letech 1944–45 byl vězněn, od konce šedesátých let ostrakizován. Nemohu se zbavit … více

Píše Michael Špirit (13. 3. 2013)

Žádné jubileum to není, ale od vydání poslední knihy Milana Kundery v češtině běží už sedmý rok, a to je nejdelší pauza od chvíle, kdy se autorovy texty po devatenáctileté exkomunikaci z české literatury k domácímu čtenáři … více

Napsal Otokar Fischer (6. 3. 2013)

Před tři čtvrtě stoletím zemřel literární a divadelní historik, překladatel, dramaturg, pedagog a básník Otokar Fischer (20. května 1883 – 12. března 1938). Významnou osobnost české vědy a kultury první poloviny 20. století … více

Píše Jakub Sichálek (27. 2. 2013)

Zpráva o úmrtí Jaroslava Kolára (18. 9. 1929 – 12. 2. 2013) nás staví před nepříjemnou skutečnost: Odešel poslední představitel té generace literárních historiků specializujících se na starší českou … více

Píše Jiří Flaišman (20. 2. 2013)

Ohlodané až na morek je rčení, že knihy se dělají hlavně z knih. Proto je často pro leckterého interpreta podstatné, co spisovatel, o němž vykladač píše, četl a co měl a neměl vlastně doma ve své knihovně. Životopisce to potom … více

Píše Michal Kosák (13. 2. 2013)

Od roku 1934, kdy Zdeněk Vavřík plánoval vydání svazku esejů Jana Strakoše (1899–1966), uplynulo takřka osmdesát let. Svazek anoncovaný pod názvem Poutníci Absolutna nebyl tehdy v ostravské edici Klíč ani později vydán, za tu dobu se … více

Napsal Mojmír Otruba (6. 2. 2013)

Letos si připomeneme devadesáté výročí narození a současně deset let od odchodu literárního historika, lexikografa a editora Mojmíra Otruby. Při příležitosti těchto událostí vydává právě v těchto dnech nakladatelství Academia obsáhlý … více

Píše Hana Kosáková (30. 1. 2013)

Na sklonku osmdesátých let přednesl na Pennsylvánské univerzitě G. Thomas Tanselle cyklus přednášek z oblasti textologie a ediční praxe. Nerozsáhlý spis s názvem Principy textové kritiky (A Rationale of Textual Criticism, 1989) … více

Píše Libuše Heczková (23. 1. 2013)

26. ledna vzpomínáme na desáté výroční úmrtí významného lingvisty, literárního historika a editora Alexandra Sticha (1934–2003). Návraty k jeho textům jsou radostí a inspirací. V poslední době nabídl jednu takovou svazek Sabina – … více

Píše Luboš Merhaut (16. 1. 2013)

Vydáním Druhého dílu souboru aforismů Lidské, příliš lidské má český čtenář konečně knižně a jako celek k dispozici jednu z klíčových prací živé, stále živé skeptické racionality Friedricha Nietzscheho (1844–1900). … více

Píše Michal Topor (9. 1. 2013)

Nelze tvrdit, že by Augustu Sauerovi (1855–1926), význačné osobnosti středoevropské a ovšem zejména pražské (německo-jazyčné) univerzitní literárněvědné germanistiky, v posledních letech nebyla věnována spravedlivá pozornost. … více

Píše Michael Špirit (2. 1. 2013)

Na začátku roku je vhodné připomenout něco, co přesahuje bezprostřední aktualitu. Zastavme se u prvního svazku Básní Vítězslava Nezvala, vydaného na podzim 2011 v edici Česká knižnice, jejž připravil a komentoval Milan Blahynka (nad … více

Píše Luboš Merhaut (28. 11. 2010)

Mluví se v poslední době často o podstatě a funkci literárního dějepisectví, také o krizi humanitních věd. Diskuse se soustřeďuje na otázky předmětu, metod, interpretačních kompetencí … více