Echa. Fórum pro literární vědu


2015   

Píše Michal Topor (16. 12. 2015)

Svazek Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická, Praha, Památník národního písemnictví 2015, edice Depozitář, řada Dokumenty) soustředí dopisy proslulého orientalisty, rozptýlené napříč osobními fondy … více

Píše Michael Špirit (9. 12. 2015)

Před necelými dvěma měsíci vydalo wuppertalské nakladatelství Arco německo-český výbor z veršů Josefa Čapka. Vznikly mezi červnem 1942 a únorem 1945 během internace v nacistickém táboře v Sachsenhausenu a díky autorovým … více

Napsal Zbyněk Sedláček (2. 12. 2015)

Při příležitosti vydání svazku Básní Emila Juliše v České knižnici zveřejňujeme text Zbyňka Sedláčka o Julišově výtvarném díle, který byl otištěn vedle příspěvku Karla Miloty (Básník jednoty) v čtyřstránkovém katalogu … více

Napsal Miroslav Červenka (25. 11. 2015)

V těchto dnech si připomínáme deset let od smrti Miroslava Červenky (5. listopadu 1932 – 19. listopadu 2005). Jeho nakladatelské posudky, z nichž jsme již před časem přinesli ukázku, autor většinou v upravené podobě po … více

Píše Marie Smějsíková (18. 11. 2015)

Jako druhý svazek Díla Jiřího Gruši vyšly po Prózách I (2014) v roce 2015 Eseje a studie o literatuře a kultuře I (ed. D. Dobiáš) obsahující autorovy chronologicky seřazené texty z let 1960–1989. Grušovy … více

Hovoří Jan Wiendl (11. 11. 2015)

Úvodní slovo při představení nové antologie IPSL Čtení o Karlu Teigovi. Vize, realizace, divergence 1919‒1938 v knihkupectví Ostrov v Praze 21. října 2015. Jakkoli se dnes lze opírat o relativně dostatečné … více

Píše Libuše Heczková (4. 11. 2015)

Ve dnech 6. a 7. listopadu se koná mezinárodní konference Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář. Pořádá ji Ústav translatologie Filozofické fakulty UK v Praze. Podle programu si dala za úkol mnohostranně připomenout Zábranovu … více

Napsal Jiří Brabec (28. 10. 2015)

Text Z krajiny progresivní nepohody ze strojopisného časopisu Spektrum (1978, č. 2, s. 41–47; reprint Spektrum 1979, č. 2, červenec, s. 49–55) zveřejňujeme v den narozenin literárního historika, kritika … více

Napsal Jiří Opelík (21. 10. 2015)

Text oslovující a hledající Jaroslava Seiferta napsal literární historik, editor a kritik Jiří Opelík k básníkovým sedmdesátinám (* 23. 9. 1901) nedlouho po své čtyřicítce. Vyšel ve strojopisném sborníku Pozdravy … více

Píše Michal Kosák (14. 10. 2015)

Takřka deset let po smrti Emila Juliše budou v tomto roce zřejmě nově zveřejněny základní texty k jeho dílu. Zaprvé má vyjít v rámci připravovaného souboru prací Karla Miloty nazvaného Vzorec řeči (Torst) souhrn jeho recenzí, … více

Píše Jiří Flaišman (7. 10. 2015)

S edicí soustřeďující se výhradně na posudkářskou oblast v díle daného autora se setkáváme výjimečně. Lektorský posudek je žánr specifický, těžko uchopitelný. Moc se nehodí do úvah literárního historika, který sleduje dobovou … více

Píše Luboš Merhaut (30. 9. 2015)

„Co se chce ode mne?“ ptá se opakovaně pan Načeradec. „Chce se ze mě trhat kusy za moje starosti? Chce se mě připravit do hrobu?“ „Co se mi může stát, nic se mi nemůže stát, co se chce ode mne, daně mám v pořádku, nikomu … více

Píše Michal Topor (23. 9. 2015)

Společenství organizované českobudějovickým literárním historikem Daliborem Turečkem se v poněkud pozměněné sestavě po knize České literární romantično (Host 2012) představuje dalším pokusem o nové zhodnocení pojmu, jehož … více

Píše Michael Špirit (16. 9. 2015)

Začalo to docela slibně: v roce 1992 vydala Obec překladatelů bibliografický soupis Zamlčovaní překladatelé, který byl výsledkem veřejně vyhlášené výzvy a přinesl údaje o skutečném autorství českých překladů bezmála 700 … více

Píše Libuše Heczková (9. 9. 2015)

Těsná maska psaní Památce Zuzany Brabcové († 20. 8. 2015) Čínský básník Liu Xie tvrdil, že poezie je zkušenost existující ve slově, je citem, touhou, intencí, stavem mysli. Nemusí to být jen poezie vypadající formálně jako … více

Napsal Jaroslav Seifert (2. 9. 2015)

Napsal Jaroslav Seifert   V souvislosti s nynějším vydáním třetího, závěrečného ze svazků shrnujících publicistickou část Seifertova díla (Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 14. Publicistika /1939–1986/, … více

Píše Marie Smějsíková (26. 8. 2015)

V posledním roce vyšly česky hned dvě knihy esejí anglického spisovatele polského původu Josepha Conrada (1857–1924). Tou první byl výbor s názvem Poznámky o životě a literatuře (Revolver Revue, 2014, uspořádal … více

Napsala Eliška Krásnohorská (19. 8. 2015)

V roce 1889 v červnovém čísle prvního ročníku Časopisu českého studenstva (vydavatel a nakladatel Karel. St. Sokol, redaktorem Antonín Hajn) se objevily jako úvodní profilové články texty Elišky Krásnohorské a T. G. Masaryka. … více

Píše Marie Škarpová (12. 8. 2015)

Od počátku existence České knižnice se v jejím edičním plánu počítá také s vydáváním tzv. starší české literatury, tedy českého písemnictví předobrozenských dob. Po zrušení či zastavení knižnic typu Živá … více

Píše Lucie Malá (5. 8. 2015)

Na podzim vyjde sté číslo Revolver Revue a na letošní rok připadá i třicáté výročí existence od prvního samizdatového čísla vydaného v únoru 1985 pod původním názvem Jednou nohou. Na místě je však také připomenout Kritickou … více

Píše Jiří Flaišman  (29. 7. 2015)

V situaci, kdy nemáme běžně k dispozici vydání sebraných spisů ani u těch osobností, o jejichž významu pro naši, potažmo světovou literární vědu není vcelku nutno diskutovat – příkladem může být po léta … více

Píše Michal Kosák  (22. 7. 2015)

V časopise Česká literatura (č. 2/2015, s. 328–332; též zde) reagoval před časem Jiří Holý na kritiku Ivy Málkové. V ní recenzentka pod titulem Nenaplněná příležitost (Česká literatura 1/2015, s. 73–84; též … více

Napsal Jindřich Veselý (15. 7. 2015)

Od roku 1908 Jindřich Veselý (15. 7. 1885 Bavorov – 19. 9. 1939 České Budějovice) vydával edici Knihovna mladých autorů – v jejím rámci knižně debutovali kupř. básníci František Taufer (Květy), Kamil Berdych … více

Píše Luboš Merhaut (8. 7. 2015)

Knihu O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (2014). Připravil ji pracovní tým ve složení Marie Bahenská, Libuše Heczková a Dana Musilová – … více

Píše Martin Pokorný (1. 7. 2015)

U příležitosti udělení Ceny F. X. Šaldy za rok 2014 Petru Rezkovi a jeho knize Proklouznutí neboli smrt přetiskujeme laudatio, které proslovil Martin Pokorný během předávacího ceremoniálu v Museu Kampa v pondělí, 29. června … více

Píše Michal Topor (24. 6. 2015)

Monografií Karel Horký – rytíř ulice (Praha, Academia 2015, Edice Paměť, sv. 79, 958 s.) prokázal Štěpán Filípek své figuře i žánru biografie dobrou službu. Základním stavivem chronologicky vedeného výkladu mu byly … více

Píše Michael Špirit (17. 6. 2015)

Recenze tematické antologie je zvláštní žánr. Na posuzovatele klade kromě standardních nároků, jako je přehled o oboru a znalost dané látky, také nutnost přihlížet k jemnějším kategoriím editorských operací, zejména proporcím … více

Napsala Růžena Grebeníčková (10. 6. 2015)

V literární pozůstalosti Růženy Grebeníčkové (1925–1997), jež byla zpracovávána v jednom z výzkumných projektů IPSL, jsme nalezli stať související se strojopisem, který jsme v Echách představili už v loňském roce. … více

Píše Jiří Flaišman (3. 6. 2015)

Několik let existující malé nakladatelství Bourdon, které svůj profil prozatím utvářelo publikacemi s názvy „Malý pražský erotikon“, „Problémy zazobaný holky“ a „Proč ženy o všem příliš … více

Píše Michal Kosák  (27. 5. 2015)

Vítaným podnětem k následujícím řádkům, v nichž níže zpracováváme odpovědi několika současných editorů na otázky k jejich praxi pořizování kolací, je recenze Petry Hesové nazvaná Rozpaky editorské čili První moderní edice … více

Píše Luboš Merhaut (20. 5. 2015)

Knížku s titulem Jaroslav Hašek: Historie moudrého vola, kterou vydalo nakladatelství Věra Dyková – Emporius (2015), ohraničují zneklidňující, resp. ujišťující nápisy: na přední záložce („ohlášený a připravovaný … více

Píše Michal Topor (13. 5. 2015)

Koncem loňského roku představilo nakladatelství Karolinum prvním svazkem ediční řadu nazvanou Studia nových médií (řídí ji Josef Šlerka). Knihy této edice – jak stojí na vnitřní straně přebalu – … více

Píše Michael Špirit (6. 5. 2015)

V době, kdy se za významnými osobnostmi literárního života nepíší skoro už ani nekrology, je možná výstřední vážit množství a kvalitu práce u příležitosti takového jubilea, jako je dosažení definitivního středního věku. … více

Napsal Richard Weiner (29. 4. 2015)

Před sto lety se v měsíčníku Květy poprvé objevila první část románu F. X. Šaldy, který v roce 1916 vyšel ve dvou svazcích s názvem Loutky i dělníci boží knižně. Nová edice tohoto jediného Šaldova románu je … více

Píše Jiří Flaišman  (22. 4. 2015)

Nejen současná česká literatura, ale i texty našeho moderního písemnictví vzniklé v průběhu 19. a 20. století, se – vydávány přirozeně hlavně knižně – přesouvají do digitálního prostředí. Přestože jde … více

Píše Michal Kosák (15. 4. 2015)

Dva tituly České knižnice z minulého roku spojuje název Básně: svazek poezie Konstantina Biebla, jejž uspořádal Jiří Holý, a knihu pěti sbírek Antonína Sovy, kterou připravil Václav Vaněk (oba Brno, Host 2014). Stavíme zde tyto … více

Píše Luboš Merhaut (8. 4. 2015)

Humor v obrazech dodává výtvarnému umění výrazný aspekt literárnosti. Jde o téma, které z hlediska uměleckohistorického představuje rozsáhlý prostor dosud u nás ne příliš prozkoumaný (a pokud jde o kruciální nosič, … více

Píše Michal Topor (1. 4. 2015)

Sborník Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin (FF UK 2014, 25. sv. řady Varia) shrnuje texty, jež vznikly rozvinutím příspěvků ze setkání uspořádaného v srpnu 2011 Spolkem studentů historie … více

Píše Michael Špirit (25. 3. 2015)

Pět monografií Přemysla Blažíčka (1932–2002) vznikalo ve dvacátém století od konce padesátých let do počátku let devadesátých, tiskem vyšly v letech 1991–1995 a nakonec byly sceleny do Knih o poezii (2011, studie … více

Píše Marie Smějsíková (18. 3. 2015)

V nakladatelství Torst vyšla v loňském roce kromě druhého, opraveného vydání knihy Kolem Mileny Jesenské (1991, 2014) další vzpomínková práce textilní výtvarnice a spisovatelky Jaroslavy Vondráčkové (1894–1986) … více

Napsal Jindřich Vodák  (11. 3. 2015)

V návaznosti na echo z minulého týdne, v němž jsme připomněli starší historii koncipování rozsáhlejšího výboru či souborného díla Richarda Weinera, publikujeme recenzi prvního knižního vydání sbírky Rozcestí, již pro … více

Píše Michal Kosák (4. 3. 2015)

Příprava elektronické edice sbírky Richarda Weinera Rozcestí, která probíhala v minulém roce v rámci semináře Textologie v digitálním věku na ÚČLK FF UK, se mohla v mnohém opřít o ediční řešení Ziny Trochové ve Spisech … více

Píše Jiří Flaišman  (25. 2. 2015)

Utvoří-li si čtenář představu o básníku a prozaiku Janu z Wojkowicz na základě jeho charakteristiky podané ústy básníka Kytky v Hrabalově povídce Chcete vidět zlatou Prahu?, kde je líčen jako stařec-podivín upoutaný po léta … více

Píše Luboš Merhaut (18. 2. 2015)

Kniha Petry Ježkové nadepsaná Obležen národem dramatiků a s podtitulem Jan Lier (1852–1917) není prací úzce teatrologickou a nepojednává jen o divadelním a výtvarném kritikovi, fejetonistovi a prozaikovi … více

Píše Michal Topor (11. 2. 2015)

Na knize Fidlovačka aneb Cokoli chcete (Praha, Institut umění – Divadelní ústav 2014) se spolu s redaktorkou svazku Jitkou Ludvovou autorsky, případně jako editoři podíleli Alena Jakubcová, Milan Pospíšil, Vlasta a Hubert … více

Píše Adéla Petruželková (4. 2. 2015)

K sedmnácti dosud vydaným svazkům Sebraných spisů Jana Patočky, které vycházejí od roku 1996 v nakladatelství Oikúmené, přibyl na podzim roku 2014 další s pořadovým číslem 8/1, nazvaný Nitro a svět (ed. Ivan Chvatík, Jan … více

Píše Marie Langerová (28. 1. 2015)

Josefu Vojvodíkovi V katalogu výstavy Zbyněk Sekal a Japonsko (Plzeň, Masné krámy, červen–září 2014) připomíná kurátorka Marie Klimešová text Zbyňka Sekala Ralentir travaux LXV., vydaný ve Výtvarném umění … více

Píše Michael Špirit (21. 1. 2015)

(Pokračování z minulého týdne)   Obecně lze konstatovat, že horní index, umístěný v beletristickém textu jako odkaz na vysvětlivky, při vnímání uměleckého díla opticky rozptyluje. Proto se ho užívá – … více

Píše Michael Špirit (14. 1. 2015)

Bez jednoho dne přesně před rokem jsme tu v souvislosti s nadcházejícím výročím Hrabalových 100. narozenin rekapitulovali podobu a význam autorových Sebraných spisů, jak je v letech 1991–1997 vydal tým editorů … více

Píše Hana Šmahelová (7. 1. 2015)

Potíže s recenzí   Na tržišti současného vědního provozu, pohříchu soustředěného hlavně k sběru publikačních bodů, nejsou recenze odborné literatury nijak zvlášť ceněnou devizou, nicméně ani nepřízeň doby nemůže … více

Píše Luboš Merhaut (28. 11. 2010)

Mluví se v poslední době často o podstatě a funkci literárního dějepisectví, také o krizi humanitních věd. Diskuse se soustřeďuje na otázky předmětu, metod, interpretačních kompetencí … více