Echa. Fórum pro literární vědu


2016   

Píše Luboš Merhaut (21. 12. 2016)

Příručka Jak se píšou dějiny s podtitulem Teorie a praxe vyšla v Centru pro studium demokracie a kultury (Brno 2016) v překladu Tomáše Suchomela. Editoři Stefan Berger (působící na … více

Proslovil Jiří Brabec (14. 12. 2016)

O románu Loutky i dělníci boží, jehož kritickou edici vydal Institut pro studium literatury v řadě Soubor díla F. X. Šaldy, promluvil u příležitosti uvedení knihy 23. 11. 2016 … více

Píše Michael Špirit (7. 12. 2016)

Publikace Česká cikánská rapsodie, kterou v říjnu vydala pražská Triáda, je neporovnatelným editorským, nakladatelským a typografickým počinem, který přichází … více

Proslovili Jiří Flaišman a Michal Kosák  (30. 11. 2016)

To, že tu dnes můžeme prezentovat edici Loutek i dělníků božích, která vychází jako 4. svazek Souboru díla F. X. Šaldy, má několik příčin. Z nich alespoň ty hlavní. … více

Napsal Emanuel Macek (23. 11. 2016)

U příležitosti dnešního uvedení kritické edice Šaldova románu Loutky i dělníci boží, kterou Jiří Flaišman a Michal Kosák připravili jako 4. svazek řady Soubor … více

Píše Markéta Szyszkowiczová (16. 11. 2016)

V minulém roce vyšel v nakladatelství Akropolis čtrnáctý svazek řady Dílo Jaroslava Seiferta, Publicistika (1939–1986) – Dubia – Společná prohlášení. … více

Píše Magdaléna Jacková (9. 11. 2016)

K nejznámějším českým světcům patří bezpochyby Jan Nepomucký. Tento duchovní, kterého dal podle legendy král Václav IV. roku 1393 utopit za to, že odmítl prozradit … více

Píše Michal Kosák (2. 11. 2016)

Zprávy z konferencí jsou většinou úplně nudné a popisné. Přesto – cílem následujícího textu je nejen sdělit poznatky ze zahraniční textologické konference, … více

Píše Marie Škarpová (26. 10. 2016)

Pro nás, Evropany počátku třetího tisíciletí, se obrazy staly snad až příliš samozřejmou součástí našich životů. Svědčí o tom mj. i to, že je považujeme též za … více

Píše Jiří Flaišman (19. 10. 2016)

Dovolím si na začátek – trochu atypicky – osobní tón: přibližně od roku 1993, když je potřeba vyhledat základní životopisné údaje takového Kamila Bednáře (ne toho … více

Píše Luboš Merhaut (12. 10. 2016)

Knihu nazvanou Deník dekadentního intelektuála vydal Ústav T. G. Masaryka (2016), edičně ji připravil Martin Kučera (redakce a jmenný rejstřík Pavla Dedeciusová). Nadaný historik … více

Proslovili Michal Kosák a Jiří Flaišman (5. 10. 2016)

Je to velká pocta mluvit nad hrobem básníka, je to ale také složitý žánr. Nevíme, zda jsme nalezli pro tuto příležitost tu správnou notu, ale dovolte nám zde krátké a snad … více

Píše Jan Malura (28. 9. 2016)

Vyznání (Confessiones) sv. Augustina jsou bezesporu dílem klasickým a kanonickým. Jsou čtena nepřetržitě po mnoho staletí, vycházejí v nových překladech a reedicích. … více

Píše Jan Šulc (21. 9. 2016)

Vzpomínka na Zinu Trochovou V neděli 28. srpna zemřela ve věku 92 let Zina Trochová, literární historička a lexikografka, významná editorka a textoložka, která celý svůj … více

Píše Michal Topor (14. 9. 2016)

Pod knihou Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy (Brno, Moravská galerie 2014; výstava byla otevřena od listopadu 2014 do dubna 2015) jsou podepsáni Petr Ingerle, … více

Píše Michael Špirit (7. 9. 2016)

Literární historik, prozaik a básník Vladimír Binar, který zemřel letos v lednu, by se nyní v říjnu dožil 75 let. Čas, jenž od jeho předčasného úmrtí uplynul, vytvořil … více

Píše Matouš Jaluška (31. 8. 2016)

Vztah českého království a římskoněmecké říše byl po většinu středověku unikátní. Vzhledem k centrálnímu prostoru impéria zaujímalo území … více

Píše Jiří Flaišman  (24. 8. 2016)

Miloš Pojar (1940), dlouholetý pracovník nakladatelství Academia, muž mnoha zásluh a přední osobnost naší diplomacie v časech polistopadových, pozdější významný … více

Píše Michal Kosák  (17. 8. 2016)

Od roku 2014 vychází každý rok jeden svazek Díla Pavla Juráčka. Edice, kterou pro Knihovnu Václava Havla připravuje Pavel Hájek, je podle informací v tisku rozvržena na třináct svazků. Coby … více

Napsali Pavel Eisner a Jan Mukařovský (10. 8. 2016)

14. srpna 1960 zemřel slavista Antonín Stanislav Mágr. Počátkem téhož roku začal Slovanský ústav ČSAV ve spolupráci s dalšími institucemi – zaúkolován … více

Píše Jakub Říha  (3. 8. 2016)

Na začátku roku 2015 vydalo nakladatelství Academia překlad úspěšné knihy Kateriny Clarkové, profesorky slavistiky a komparatistiky na Yaleově univerzitě, Sovětský román. Dějiny jako rituál (The … více

Píše Luboš Merhaut (27. 7. 2016)

Druhý soubor (osmi) studií a statí s čapkovským titulem a obsahem vydal v nakladatelství Torst Jiří Opelík. Uklizený stůl aneb Moje druhá knížka … více

Píše Daniel Soukup (20. 7. 2016)

Bene vixit qui latuit. Dobrý život vedl ten, kdo zůstal skryt početnému davu. Touto parafrází Ovidiova citátu charakterizoval roku 1890 Moritz Grünwald, boleslavský rabín a vydavatel Klempererova … více

Píše Annalisa Cosentino (13. 7. 2016)

Dopisy z Čech adresované A. M. Ripellinovi Angelo Maria Ripellino (1923–1978), italský slavista a autor proslulé Magické Prahy (1973), byl sám básník, citlivý překladatel … více

Píše Michael Špirit (7. 7. 2016)

U příležitosti udělení Ceny F. X. Šaldy za rok 2015 Terezii Pokorné a její knize Kritické chvíle přetiskujeme laudatio proslovené během předávacího ceremoniálu v Museu Kampa ve … více

Píší Libuše Heczková a Kateřina Svatoňová (29. 6. 2016)

To be continued: F. X. Šalda po dvacáté „Nechci žádných poct ani od university ani od Akademie, ani od města Prahy – pokládal bych to za hloupou a nevkusnou komedii. ... Z téhož … více

Píše Marcela Poučová (22. 6. 2016)

Francouzsky psaná monografie Jana Zatloukala L’exil de Jan Čep; Un écrivain tchèque en France, která vyšla v prestižní ediční řadě Institutu slovanských studií v Paříži … více

Píše Michael Špirit (15. 6. 2016)

Konference věnovaná literárnímu kritikovi, redaktorovi a editorovi Janu Lopatkovi (1940–1993), kterou pořádala redakce časopisu pro literaturu a výtvarné umění Revolver Revue (ve spolupráci … více

Píše Michal Topor (8. 6. 2016)

Nákladem Archivu města Brna vyšla nedávno (s loňským vročením) jako úvodní svazek řady Fontes brunenses kniha Krb neporušitelného přátelství, edice dopisů, jež si … více

Píše Michael Špirit (1. 6. 2016)

Prosloveno při odhalení souboru sedmi reliéfů Viktora Karlíka Cesta Jana Hanče, které se uskutečnilo v den 100. výročí Hančových narozenin (30. května 2016) ve spisovatelově rodném městě … více

Píše Jiří Flaišman (25. 5. 2016)

Zatímco dnešní Lidové noviny vzbuzují u čtenáře již svými vlastnickými poměry, ale i obsahem jistou pachuť, čísla LN od časů jejich založení po konec první republiky jsou … více

Napsal Jan Lopatka (18. 5. 2016)

Na blížící se symposium o literárním kritikovi, redaktorovi a editorovi Janu Lopatkovi (1940–1993) upozorňujeme dnes opětovným zveřejněním stati, kterou autor v době jejího vzniku … více

Píše Michal Kosák  (11. 5. 2016)

Před nedávnem nebyla u nás žádná, nyní jsou tu – v Literárním archivu č. 47/2015 – hned dvě nové studie věnované Otu B. Krausovi (1921–2000). … více

Píše Marie Škarpová (4. 5. 2016)

Bývaly doby, kdy v českém obecném povědomí pojem „jezuitské misie“ splýval s představou násilím vynucovaného přestupu Čechů ke katolictví a kdy se za trefné … více

Píše Tilman Kasten (27. 4. 2016)

Šestaosmdesát let po prvním vydání velkého historického románu Jaroslava Durycha Bloudění vyšla v roce 2015 v nakladatelství Host (Brno) první komentovaná … více

Píše Daniel Vojtěch (20. 4. 2016)

Hommage à Zbyněk Sedláček – kniha, vzpomínka, výstava Ve čtvrtek 17. března byla v Galerii města Loun v tamním Vrchlického divadle představena kniha, kterou z textů Zbyňka … více

Píše Jan Wiendl (13. 4. 2016)

Leopoldovský objev Zahradníčkovy poezie V souvislosti s prací na výzkumném záměru Básnické dílo Jana Zahradníčka, který v Institutu pro studium literatury … více

Píše Adéla Petruželková (6. 4. 2016)

Metodologická východiska dvousvazkového kompendia V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749−2014 formulují hlavní autoři … více

Píše Luboš Merhaut (30. 3. 2016)

Monografii o Michelu Foucaultovi (1926–1984), resp. výklad jeho myšlení z hlediska přínosu pro historiografii předznamenal francouzský archeolog a dějepisec Paul Veyne (1930) již v dovětku knihy Jak … více

Píše Hana Šimková Enderlová (23. 3. 2016)

Vladimír Binar – básník, versolog, pedagog (pro mě jako doktorandku „Doktorvater“ v pravém slova smyslu) představoval pro mnohé své studenty osobnost, jež člověka inspiruje a ovlivní na celý život. Nečekaný odchod … více

Píše Michal Topor (16. 3. 2016)

Monografie Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století (eds. Josef Förster, Ondřej Podavka a Martin Svatoš, Praha, Filosofia 2015) vznikla spoluprací „kolektivu latinských filologů, … více

Píše Michael Špirit (9. 3. 2016)

V prvních týdnech tohoto roku dolehly na českou literaturu důsledky druhé světové války v ohledu, který skoro nikdo nečekal. Nechceme vést nepřípadné analogie, ale jedné odolat nelze: Podobně jako na zhroucení komunistického režimu na … více

Píše Jiří Flaišman  (2. 3. 2016)

Jeden by si myslil, že ho na dnešním knižním trhu nemůže nic překvapit. Nad právě vydaným čtyřsetstránkovým (sic!) výborem z básnického díla Karla Kapouna (1902–1963) ovšem člověk padne do kolen. Upřímně řečeno, sama myšlenka … více

Píše Michal Kosák (24. 2. 2016)

Minulý rok vyšla pod titulem Dokud ještě žijeme... v libereckém nakladatelství Bor korespondence Emila Juliše s Josefem Králem z let 1983–2006. Z hlediska básníkova díla je to asi v podstatě dobře. Tento rok uplyne deset … více

Píše Michael Špirit (17. 2. 2016)

Kniha O literatuře výpravné je výborem z celoživotní tvorby literární historičky, kritičky, překladatelky a editorky Růženy Grebeníčkové (1925–1997). Sama autorka se k souhrnnějšímu představení studií, esejí a kritik … více

Napsal Vladimír Binar (10. 2. 2016)

Přetiskujeme zde medailon, který Vladimír Binar otiskl v Lidových novinách (roč. 4, 1991, č. 4, 5. 1., s. 7) k nedožitým jednadevadesátým narozeninám Bedřicha Fučíka, jehož Dílo uspořádal a publikoval … více

Píší Michal Kosák a Jiří Flaišman (3. 2. 2016)

Vladimír Binar – editor S básníkem, prozaikem, překladatelem, literárním historikem a pedagogem Vladimírem Binarem (6. 10. 1941 – 13. 1. 2016) odchází – alespoň jak se zdá nyní – celý jeden … více

Proslovil Jan Wiendl (27. 1. 2016)

Za Vladimírem Binarem V kapli sv. Václava na Vinohradském hřbitově 22. ledna 2016 Vážená a milá paní Mislo, Hino, Moe, Teato, vážení přátelé. Mám-li zde říci několik slov na rozloučenou s Vladimírem Binarem, nemohu se … více

Píše Jakub Sichálek (20. 1. 2016)

Téměř současně s korigovaným přetiskem v rámci Selected Writings (IX/2, Berlin ‒ Boston 2014, ed. Jindřich Toman, viz echo Jiřího Flaišmana z 29. 7. 2015) vyšel kontroverzní esej Romana Jakobsona Moudrost starých Čechů … více

Píše Annalisa Cosentino (13. 1. 2016)

Mimořádně zajímavá a podnětná konference s názvem Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář se konala ve dnech 6. a  7. listopadu 2015 v Praze ve Šporkově paláci, kde sídlí Ústav translatologie Filozofické … více

Píše Luboš Merhaut (6. 1. 2016)

„Výsledné seskupení těchto statí nechce ovšem předstírat víc, než bylo autorem zamýšleno: být jistým přehledem o vykonané práci,“ napsal – příznačně skromně – Milan Jankovič na závěr úvodní … více

Píše Luboš Merhaut (28. 11. 2010)

Mluví se v poslední době často o podstatě a funkci literárního dějepisectví, také o krizi humanitních věd. Diskuse se soustřeďuje na otázky předmětu, metod, interpretačních kompetencí … více