Píše Daniel Vojtěch

(20. 4. 2016)

Hommage à Zbyněk Sedláček – kniha, vzpomínka, výstava

 

Ve čtvrtek 17. března byla v Galerii města Loun v tamním Vrchlického divadle představena kniha, kterou z textů Zbyňka Sedláčka uspořádali jeho kolegové z ústecké univerzity. Titul Prostory a místa Zbyňka Sedláčka (eds. Martin Kolář a Tomáš Pavlíček, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, řada: Uměleckohistorická, sv. 9) odkazuje k názvu semináře, který v posledních letech života Zbyněk Sedláček v Ústí nad Labem vedl. Bibliograficky sice nejde o právě šťastnou volbu titulu, jde však o pěkně vypravený, reprezentativní, žánrově pestrý výbor z četných studií, profilů, glos a recenzí, v nichž Zbyněk Sedláček interpretoval fenomény soudobého umění (nejen) v jeho experimentálních a konstruktivních drahách. Publikace má vročení 2015, vychází však reálně k dvouletému výročí Zbyňkova úmrtí († 24. března 2014). Místo úvodu ji otevírá Metodická poznámka, v níž se Martin Kolář zamýšlí nad implikacemi Sedláčkových interpretačních postupů („od struktury k modelu, od modelu k funkcím reprezentací“, s. 12), nad jeho metodologickými inspiracemi a jeho pojetím uměleckého díla. Výbor sám je organizován podle rozsahu a typu publikační příležitosti do čtyř oddílů: oddílu rozsáhlejších textů, drobných monografických textů, textů pro časopis Ateliér a konečně textů pro Mladou frontu Dnes. Následuje doslov (editoři převzali echo z 2. 4. 2014: Vita activa – Zbyněk Sedláček; viz též navazující vzpomínky), autorův životopis, ediční poznámka, anglické resumé, seznam literatury a jmenný rejstřík. Na modrém kuléru jsou na začátku přetištěna faksimile (vlastně faksimile faksimilií) několika obrozeneckých textů, které Zbyněk posílal jako PF na roky 2008, 2011, 2012, 2013 a konečně poslední na rok 2014.

 

Večer byl skromnou, ale o to důstojnější poctou člověku, který byl lokálním patriotem v nejlepším smyslu: lounským umělcům věnoval soustavnou kritickou a kurátorskou pozornost a několik let po absolutoriu pracoval v místní Galerii Benedikta Rejta (nakonec jako zástupce ředitele). Vskutku adekvátní zázemí večeru poskytla končící výstava z díla Vladislava Mirvalda (s podtitulem Ze soukromých sbírek probíhala v Galerii města Loun od 30. listopadu 2015 do 23. března 2016), jehož výtvarný projev Zbyněk Sedláček analyzoval při několika příležitostech. Na začátku byly promítány fotografie, jež Zbyňka zpřítomnily v příznačných situacích, a videozáznam jednoho z jeho projevů. Editoři Zbyňkovy knihy poté vysvětlili její genezi a koncepci, připomněli některé osobnostní rysy svého zesnulého kolegy (univerzální vzdělanost, pedagogická a redaktorská přísnost) a knihu – spolu s pořadatelem Vladimírem „Lábusem“ Drápalem, ředitelem Vrchlického divadla a Galerie města Loun, symbolicky pokřtili. V. Drápal při té příležitosti rovněž informoval o výstavě na způsob „Hommage à…“, kterou pro galerii připravuje Otto M. Urban. Výběr z díla širšího okruhu umělců, s nimiž byly aktivity Zbyňka Sedláčka spjaty, bude ve výstavních prostorách Vrchlického divadla otevřen na podzim letošního roku.

 

Na závěr požádala o slovo Zbyňkova maminka – poděkovala editorům a organizátorům večera a poté přečetla vlastní charakteristiku svého syna. Připomněla jeho svědomitost, obětavost, laskavost, píli, zručnost; jeho soukromí jako by tu přiléhavě zrcadlilo soustavnou energickou činnost veřejnou v symbióze vpravdě osvícenské péče „o vlastní zahradu“, na níž mu, tak jako na lidech kolem ní a v ní, záleželo. Těžko si lze představit, co toto vystoupení stálo matku, jíž bylo přežít vlastní dítě – pohnutí a hluboký dojem z večera díky její vzpomínce umocnily stopu, kterou Zbyněk do světa otiskl.


zpět