Echa. Fórum pro literární vědu


2014   

Napsal Jan Lehár (30. 12. 2014)

Jako připomínku úmrtí významného českého literárního historika a editora, medievisty Jana Lehára (23. 1. 1949 – 29. 12. 2004) publikujeme texty, jež pojednávají v precizním a zároveň obecně … více

Píše Libuše Heczková (17. 12. 2014)

V roce 1988 jsem se ocitla v letním parnu na moskevském Arbatu, vyšla jsem z kina jednoho ze sovětských „mrakodrapů“ lemujících bulvár Nový Arbat. Na dlouhých několik hodin jsem zůstala sedět uprostřed hlučné … více

Píší Michal Kosák a Jiří Flaišman (10. 12. 2014)

„Co zvolit jako výchozí text románu Loutky i dělníci boží – vydání z roku 1917, nebo 1935?“ Tak byl postaven jeden z edičních problémů chybějících svazků Souboru díla F. X. Šaldy, jak jej … více

Napsal Jan Jakubec (3. 12. 2014)

Jan Jakubec T. G. Masarykovi   Ve fondech Archivu Ústavu T. G. Masaryka, spadajícího dnes pod správu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, bylo lze najít kupodivu jen čtyři dopisy, jež Masarykovi v letech … více

Píše Lucie Merhautová (26. 11. 2014)

Jiřímu Brabcovi   „…já pociťuji velikou radost a přímo štěstí, když mohu čísti a dovídat se něco nového. Obzvláštní jsem míval (a mám posud) radost, být – nemocný (ovšem ne zle) a mít … více

Napsal Jaroslav Jirsa (19. 11. 2014)

V rámci cyklu příspěvků k narozeninám Jiřího Brabce přinášíme vzpomínku jeho přítele Jaroslava Jirsy (1943–2010), pedagoga, antikváře a v letech 1994–2009 ředitele nakladatelství Karolinum. Text, podepsaný … více

Píše Josef Vojvodík (12. 11. 2014)

Mluvit za umlčený hlas K básni Paula Celana In memoriam Paul Eluard   Jiřímu Brabcovi k 28. 10. 2014     Paul Celan: In memoriam Paul Eluard   Lege dem Toten die Worte ins Grab, die er … více

Napsal Jiří Brabec (5. 11. 2014)

Následující příspěvek vychází při příležitosti právě vydané antologie Čtení o Jaroslavu Seifertovi a 85. narozenin literárního historika a editora Jiřího Brabce, který se Seifertovu dílu věnuje od počátků své odborné … více

Hovoří Luboš Merhaut  (29. 10. 2014)

Proneseno při představení nových antologií IPSL v knihkupectví Ostrov 23. října 2014.   Čtení o Jaroslavu Haškovi zahrnuje třiatřicet textů z let 1919–1948, textů většinou nerozsáhlých – jde … více

Píše Michal Topor (22. 10. 2014)

V rámci řady Limes řízené anglistou Martinem Procházkou prostředkuje nakladatelství Karolinum od r. 2006 pozoruhodné cizojazyčné texty, mísící perspektivy různých oborů duchovních věd, vždy však s podstatným zřetelem … více

Píše Michael Špirit (15. 10. 2014)

Echo z 2. ledna 2013 pojednalo o odborné a morální způsobilosti literárního historika spjatého s komunistickým režimem 1948–1989 a o jeho nobilitaci ve vydavatelské řadě, jež v Čechách jako jediná od roku … více

Napsal a přeložil Jan Münzer (8. 10. 2014)

S Haškovými Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921–23) se česká kritika a literární historie vyrovnávala nelehko, rozporuplně i v polemikách. Tématem a významným impulsem pro domácí diskuse se stal značný … více

Píše Jiří Flaišman (1. 10. 2014)

V graficky zbytečně překombinované obálce vyšel letos v létě první svazek nově založené edice AAB (Angloameričtí básníci), jíž nakladatelství Argo vytváří paralelní řadu ke své veleúspěšné edici prózy AAA. Petr Onufer, … více

Píše Michal Kosák (24. 9. 2014)

Deset let od uveřejnění knihy o rabbi Richardu Federovi (G plus G, 2004) vydala Zuzana Peterová další svazek věnovaný významné rabínské osobnosti 20. století – titul Rabín Gustav Sicher. Život, dokumenty, vzpomínky … více

Píše Luboš Merhaut (17. 9. 2014)

Reprezentativní výbor literárněvědných prací Karla Krejčího Literatury a žánry v evropské dimenzi s podtitulem Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky vydal Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. … více

Píše Michal Topor (10. 9. 2014)

V souvislosti s výstavou Vlasta Vostřebalová Fischerová – Mezi sociálním uměním a magickým realismem, realizovanou nejprve v brněnské Moravské galerii (listopad 2013 – únor 2014) a poté v pražském Domě … více

Píše Marie Smějsíková (3. 9. 2014)

Z prozatím vydaných publikací ediční řady Paměť nakladatelství Academia zprostředkovávající čtenářům vzpomínkové texty osobností, jejichž životní osudy se rýsují na pozadí pohnutého 20. století, se největší pozornosti dostalo … více

Píše Michael Špirit (27. 8. 2014)

S Jindřichem Pokorným, který 23. srpna 2014 zemřel ve svých 87 letech, odešel kulturní zájem a vzdělanost, která je pro dnešního člověka už zřejmě nedosažitelná. Jeho překladatelské dílo sahá od nejstarších literárních památek … více

Napsala a přednesla Pavla Maternová (20. 8. 2014)

Jako letní upomínku na téma potřeby čtení a především podpory kupování knih, jež se u nás pravidelně řešilo a stále se vrací, vybíráme půvabně osobitou pasáž z projevu, který přednesla 15. května 1897 na Prvním sjezdu … více

Píše Jiří Flaišman (13. 8. 2014)

Sbírka Zpíváno do rotačky (1936) bývá často chápána jako jisté „odskočení si“ na dráze bytostného intimního lyrika. Po přečtení právě vydaného svazku Díla Jaroslava Seiferta (číslo 4), který edičně připravil Filip Tomáš … více

Píše Michal Kosák (6. 8. 2014)

V rozhovoru pro ČT24 řekl v červenci t. r. dekonspirovaný autor Karol Sidon, jenž svou knihu Altschulova metoda (Praha, Torst 2014) vydal pod jménem Chaim Cigan, ke svému pseudonymu následující: „[...] já si myslel, že bude trvat delší … více

Píše Luboš Merhaut (30. 7. 2014)

Soubor Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové vydal Památník národního písemnictví v Praze (2014, 420 stran) v edici s názvem Depozitář, která se podle textu na přebalu „zaměřuje na odborné zpřístupnění fondů … více

Píše Michal Topor (23. 7. 2014)

Koncem letošního května uplynulo sto let od smrti básnířky a prozaičky Irmy Geisslové (1855 Budapešť – 1914 Jičín). Za pozornost v této souvislosti stojí článek Martina Hrdiny Dobývání nevyslovitelného v listech … více

Píše Michael Špirit (16. 7. 2014)

Toto echo je výjimečně motivováno novinářským ohlasem na jeden nedávno publikovaný titul. Jde o faksimilové, tedy věrně reprodukované vydání ilustrovaného sešitu Jana Hanče (1916–1963), nazvaného jako skoro všechny autorovy práce … více

Napsal Ervín Taussig (a Hilar o Taussigovi) (9. 7. 2014)

„Je tomu právě deset let, co zemřel na ruském bojišti Ervín Taussig, lékař zaměstnáním, povoláním spisovatel. Zemřel na úplavici, vlečen na děle; ve věku 27 let. Jeho hrob, někde u Tarnapole, jest neznám,“ … více

Píše Jiří Flaišman (2. 7. 2014)

Vinohradské nakladatelství Rubato existuje teprve několik let, přesto již má výrazný ediční profil (v beletristické produkci vyšli např. J. Cocteau, H. Michaux, dvakrát P. Handke). Značně tomu dopomáhá i právě vydaný … více

Píše Michal Kosák (25. 6. 2014)

V Nakladatelství Evropské univerzity v Sankt-Peterburgu začala v minulém roce vycházet edice AVANT-GARDE, která chce přispět k rozšíření povědomí o některých málo známých představitelích a zpřístupnit těžko … více

Píše Libuše Heczková (18. 6. 2014)

Na východní výspě Itálie pod Dolomity, moři na dohled, blízko vinného kraje Colli Orientali proslaveného svým bílým vínem, se v posledních dvaceti letech dařilo bohemistice jako málokde jinde. Vyrostlo zde pracoviště, které přes nepřízeň, … více

Píše Luboš Merhaut (11. 6. 2014)

Kniha historičky umění a antropoložky Barbory Půtové Félicien Rops: enfant terrible dekadence (dybbuk 2013, 272 s.) je v češtině prvním komplexním obrazem života a díla proslulého belgického grafika, kreslíře, malíře … více

Píše Michal Topor (4. 6. 2014)

Z díla italského historika Carlo Ginzburga (nar. 1939) dosud třikrát vybralo nakladatelství Argo: v českých překladech vyšly starší monografie Sýr a červi: svět jednoho mlynáře kolem roku 1600(it. 1976; č. 2000, přel. … více

Píše Michael Špirit (28. 5. 2014)

Po uzavření bibliografie k antologii Čtení o Václavu Havlovi v létě 2013 vydal Karel Hvížďala svou Korespondenci s Václavem Havlem ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně (Galén 2013). Oba tituly, zveřejněné … více

Napsala Růžena Grebeníčková (21. 5. 2014)

V literární pozůstalosti Růženy Grebeníčkové (1925–1997), jež je zpracovávána v jednom z aktuálních výzkumných projektů IPSL, jsme nedávno nalezli úvod k rozsáhlejšímu strojopisu, shledávanému dosud v několika … více

Píše Jiří Flaišman (14. 5. 2014)

Otazníky nad některými knižními vydavatelskými činy minulosti nejsou jen záležitostí titulů realizovaných v problematických letech, za něž z hlediska dějin nakladatelského podnikání ve 20. století jistě můžeme považovat … více

Píše Michal Kosák (7. 5. 2014)

Hebrejské básně Jiřího Mordechaje Langera (1894–1943), jež autor, známý u nás především knihou Devět bran (poprvé 1937), soustředil do sbírek Pijutim ve-širej jedidot (Básně a písně přátelství, 1929) a Meat cori (Trocha … více

Píše Karel Kolařík  (30. 4. 2014)

Na sklonku roku 2012 vydalo nakladatelství Karolinum majestátní svazek Korespondence Bohuslava Reynka, edičně připravený Jiřím Šerých a Jaroslavem Medem a čítající zhruba dvanáct set dopisů z let 1914 až 1971.   Téměř … více

Píše Luboš Merhaut (23. 4. 2014)

Obraz zájmů, invence a jedinečnosti díla básníka, překladatele, editora a literárního historika Emanuela Frynty (1923–1975) významně oživil a zacelil úplný soubor autorových textů o umění, především slovesném. Eseje … více

Vzpomínky na Zbyňka Sedláčka (16. 4. 2014)

Vzpomínky na Zbyňka Sedláčka (20. 6. 1966 – 20. 3. 2014) – historika a znalce umění, kurátora, vysokoškolského pedagoga, polyhistora, přítele – navazují na nekrolog, který jsme zveřejnili … více

Píše Robert Krumphanzl (9. 4. 2014)

Doba Jiřího Pistoria a jeho slovesnost Jiří Pistorius měl koncem devadesátých let plán na edici textů svého vysokoškolského učitele Václava Černého o André Gidovi a hledal nakladatele. Seznámení s Pistoriem mi … více

Píše Daniel Vojtěch (2. 4. 2014)

Vita activa – Zbyněk Sedláček * 20. 6. 1966 Roudnice nad Labem / † 20. 3. 2014 Louny   Zahájil výstavu v Opavě, vzápětí ujížděl vlakem či autobusem napříč republikou do Loun a hned nato zase do Ústí, Chebu … více

Napsal Zbyněk Sedláček (2. 4. 2014)

Po nekrologu Daniela Vojtěcha za Zbyňkem Sedláčkem zde přetiskujeme dvě ukázky z doby autorova lounského působení, resp. období krátce po něm. Hodnotovou aktualizaci vztahu člověka ke krajině a přírodě vůbec vyjádřil … více

Píše Libuše Heczková (26. 3. 2014)

Verše Čechám / Стихи к Чехии Mariny Cvetajevové v paralelní česko-ruské edici vydala Slovanská knihovna (Národní knihovna ČR) na počátku roku 2014 jako svoji sedmdesátou třetí publikaci. Malá kniha (95 stran) poezie psané … více

Píše Michal Topor (19. 3. 2014)

Bronislava Rokytová se knihou Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933–1939), kterou vydal Památník národního písemnictví v roce 2013, pustila na pole, jemuž se dotud takto soustředěné, velkoryse … více

Píše Michael Špirit (12. 3. 2014)

Autorem první knihy o Josefu Škvoreckém napsané po jeho smrti (3. 1. 2012) se stal Ota Ulč (nar. 1930), do roku 1999 politolog na Newyorské státní univerzitě v Binghamtonu a především jeden z nejbližších Škvoreckého … více

Napsal Josef Svatopluk Machar (5. 3. 2014)

Přetištěním odpovědi J. S. Machara na přání Jaroslava Vrchlického k jeho dvacátým sedmým narozeninám připomínáme, že na konci února (* 29. přestupného roku 1864) uplynulo 150 let od narození tohoto významného básníka … více

Píše Jiří Flaišman (26. 2. 2014)

Svoji „šedesátku“ oslavil v loňském roce pražský Památník národního písemnictví mimo jiné vydáním rozměrné, reprezentativní sto sedmdesátistránkové publikace Památník národního písemnictví 1953–2013, kterou sestavili … více

Píše Michal Kosák  (19. 2. 2014)

Editoři jsou často sužováni otázkami, co si se vším tím kritickým aparátem, tedy např. s různočtením a s komentáři, kterými doprovázejí publikovaný text, počnou literární historici i teoretici, jak využijí kupř. poznatky … více

Píše Luboš Merhaut (12. 2. 2014)

Knihu Literární dandysmus 19. století ve Francii z francouzštiny (Le dandysme littéraire en France au XIXe siècle, Orléans, Paradigme 2010) přeložila Alena Lhotová a vydalo nakladatelství Karolinum (2013). Napsala ji … více

Píše Michal Topor (5. 2. 2014)

Otto M. Urban a Filip Wittlich připravili a v prostorách pražského Obecního domu realizovali výstavu, již nazvali prostě, jubilejně 1912. Sto let od otevření Obecního domu v Praze (24. 10. 2012 – 31. 1. 2013), jako doprovod … více

Napsal Otokar Březina (29. 1. 2014)

Jako svého druhu předmluvu k právě vydané knize Čtení o Jaroslavu Vrchlickém uveřejňujeme text-dopis básníka a esejisty Otokara Březiny z 25. listopadu 1896, zaslaný Sigismundu Bouškovi a jím otištěný v lednu 1897 … více

Píše Jakub Sichálek (22. 1. 2014)

Poslední životopisná monografie o Janu Husovi vyšla v Čechách před více než padesáti lety (pomineme-li reprint Sedlákovy práce M. Jan Hus z roku 1915, který vyšel v roce 1996). Josef Macek, tehdy čelný marxistický historik … více

Píše Michael Špirit (15. 1. 2014)

V echu z 10. 4. 2013 se Michal Kosák zastavil u reflexe Sebraných spisů Bohumila Hrabala, jak ji s blížícím se stoletým výročím Hrabalova narození (1914) charakteristickým způsobem vyvinula naše média. Debata bude … více

Píše Jiří Flaišman (8. 1. 2014)

Už to tak někdy bývá, že postoje a myšlenky velkých osobností prostředkují širokým vrstvám nikoliv jejich stěžejní, životní díla-knihy, nýbrž texty vzniklé jaksi na okraji jejich tvorby. Totéž bezezbytku platí i o knize Karla … více

Píše Luboš Merhaut (28. 11. 2010)

Mluví se v poslední době často o podstatě a funkci literárního dějepisectví, také o krizi humanitních věd. Diskuse se soustřeďuje na otázky předmětu, metod, interpretačních kompetencí … více