Napsal Jaroslav Jirsa

(19. 11. 2014)

V rámci cyklu příspěvků k narozeninám Jiřího Brabce přinášíme vzpomínku jeho přítele Jaroslava Jirsy (1943–2010), pedagoga, antikváře a v letech 1994–2009 ředitele nakladatelství Karolinum. Text, podepsaný J. Kogan, prokurista fy Bondy & spol., byl poprvé zveřejněn před deseti lety v jubilejním sborníku k narozeninám Jiřího Brabce Docela i sborník, který uspořádal Jan Pospíšil (Praha: Karolinum 2004, s. 154–155). Odtud jej také přetiskujeme.

 

jf a mk

 

 

Vzpomínka a naděje

 

Jako dlouholetý editor a v posledních deseti letech i nakladatel klíčového díla doc. PhDr. Jiřího Brabce cítím povinnost vydat počet ze zkušeností s ním jako autorem a jeho úctyhodným autorským charakterem.

 

S existencí díla jsem se seznámil na jaře 1982. Bylo to úterý, kdy mi J. Brabec oznámil, že mi ve čtvrtek přinese rukopis. Je pravdou, že se ve čtvrtek dostavil, ovšem v roce 1984, a rukopis opravdu nepřinesl. Během dalších sedmi let mi sděloval, že široce pojatý první díl nazvaný Protektorát nemůže dát z ruky, dokud mu nebudou zcela jasné převodní poměry mezi místní lasturovou měnou a librou v 90. letech 19. století v britském protektorátu Aden. Kvitoval jsem šíři jeho záběru, zejména když mne ujistil, že jinak je již vše hotovo a zbývá jen doplnit bibliografii.

 

V roce 1995 mne doc. Brabec navštívil v kontoaru a s oficiálním úsměvem se zeptal, zda bych mu dílo mohl vydat s barevnými obrazovými přílohami. Když dostal kladnou odpověď, řekl, že kniha pak nebude levná. Ujistil jsem ho, že od člověka jeho charakteru ani nic levného neočekávám, a zda již donesl rukopis. Opáčil, že věc má háček. V souvislosti s analýzou románu A. Technika Muži pod Prahou, oceněném v protektorátní soutěži Z práce a o práci českého dělníka, doc. J. Brabec zjistil, že některé úseky pražského kanalizačního systému jsou postaveny jinak, než je uvedeno v zachovaných plánech. Často rozdíl činí až několik milimetrů. Samozřejmě, zdůraznil, že bez zjištění příčin nemůže dát rukopis z ruky. Jinak díl Protektorát má již napsaný a svazek Podzemí – až na uvedené – je též hotov, jen je zapotřebí doplnit bibliografii a něco malého dopsat.

 

Za účelem dalšího výzkumu si ode mne vypůjčil rybářské holínky do pasu a pověřil nakladatelství, aby mu sehnalo přilbu se světlem a plynovou masku. Tyto mu byly během tří týdnů obstarány i s nivelačním přístrojem. Koncem roku na základě mnohočetných intervencí a několika neúspěšných pokusech složil doc. Brabec kvalifikační zkoušky a získal certifikát opravňující k práci s nivelačním přístrojem v podzemí.

 

Na sklonku roku 1997 mi vrátil holínky s tím, že do nich teče. Opomněl mne však informovat, že jim uřízl špičky, neboť mu byly malé, čímž firmě vznikla nemalá škoda. Dostal však nové, sedmačtyřicítky. Poté mne informoval, že zamýšlí napsat v duchu strašidelných povídek Popelky Biliánové literárně teoretické dílo Systém – struktura – organizace.

 

Od té doby se setkávám pouze s dvojníkem jmenovaného J. Brabce, který mi tvrdí, že stejně jako doc. Brabec rád čte, ale na rozdíl od něho neumí psát.

 

Pokud někdo nalezne doc. PhDr. Jiřího Brabce, ať nejprve ho nenápadně vyzkouší, zda umí psát. Jestliže ano, může se u mne hlásit o peněžitou odměnu. Pokud ho nalezne i s rukopisem práce o české kultuře Protektorátu, bude peněžitá odměna významně zvýšena. Pokud se ovšem nalezne jen rukopis, nedostane nálezce nic, neboť – jak důvodně předpokládám – něco malého bude třeba ještě dopsat a ... doplnit bibliografii.

 

J. Kogan

prokurista fy Bondy & spol.


zpět