Bibliografické soupisy IPSL

Bibliografické soupisy zpracované spolupracovníky IPSL zahrnují dílo a působení významných osobností literárních dějin nebo produkci vybraných literárních či kulturně-uměleckých časopisů a revue. Bibliografie jsou pravidelně aktualizovány.


P E R S O N Á L N Í   B I B L I O G R A F I E

Vladimír Binar  stav leden 2016

Přemysl Blažíček  stav leden 2015

Antonín Brousek  stav květen 2013

Zbyněk Hejda  stav duben 2015

F. V. Krejčí  stav červen 2017

Arne Laurin  stav prosinec 2015

Jan Lehár  stav říjen 2011

Jan Lopatka  stav květen 2016

Vladimír Neuwirth  stav březen 2014

Jiří Opelík  stav září 2017

Ervín Taussig  stav červenec 2014

Zdeněk Vašíček  stav leden 2014

Josef Vohryzek  stav září 2013

 

Č A S O P I S E C K É   B I B L I O G R A F I E

Listy (19461948)  stav říjen 2011

Mladá kultura (19351938)  stav červen 2015

Orientace (19661967)  stav říjen 2011

Paternoster (19832002)  stav březen 2013

Tvář (19641965, 19681969)  stav říjen 2011

 

D A L Š Í   B I B L I O G R A F I E

Ohlasy francouzského regionalismu v české meziválečné literatuře  stav únor 2015

Skandinávské literatury v českých zemích 1890–1915  stav prosinec 2013