Ročenky

Institut pro studium literatury zpřístupňuje příspěvky publikované v E*foru prostřednictvím e-knih. Ročenky zahrnují kromě vlastních textů medailony přispěvatelů, soupisy recenzovaných knih a jmenné hesláře. Část věnovaná česko-německým literárním a kulturním vztahům vychází česky i německy. Na tomto místě zpřístupňujeme rovněž ročenky předchozího literárněvědného fóra IPSL, které ve dvou samostatných řadách Echa a Echos vycházelo do konce roku 2016.


 

E*forum 2021. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Eds. V. Petrbok - L. Merhaut
Praha, IPSL 2021 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

 

E*forum 2019. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Eds. V. Petrbok - L. Merhaut
Praha, IPSL 2020 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

E*forum 2020. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Eds. V. Petrbok - L. Merhaut
Praha, IPSL 2021 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

E*forum 2017. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Eds. E. Jelínková - L. Merhaut.
Praha, IPSL 2017 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

E*forum 2018. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Eds. L. Merhaut - M. Topor
Praha, IPSL 2018 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echa 2016.
Fórum pro literární vědu.
Ed. M. Špirit.
Praha, IPSL 2017 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echos 2016. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Ed. E. Jelínková.
Praha, IPSL 2017 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echa 2015.
Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2016 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echos 2015. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Ed. E. Jelínková. Praha, IPSL
2016 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echa 2014.
Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2015 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echos 2014. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Ed. E. Jelínková. Praha, IPSL
2015 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echa 2013.
Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2014 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echa 2012.
Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2014 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

 

Echa 20102011.
Fórum pro literární
vědu. Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2014 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF