Redakce E*fora


Redakce: Petra Kulovaná, Luboš Merhaut, Václav Petrbok, Marie Škarpová, Michal Topor

Redakční spolupráce (germanobohemistika):  Václav Maidl, Lucie Merhautová, Mirek Němec, Manfred Weinberg, Štěpán Zbytovský

Překlady: Petra Grycová, Petra Kulovaná, Miloslav Man, Lukáš Motyčka (do češtiny),
Ilka Giertz, Martina Lisa, Daniela Pusch, Kateřina Ringesová (do němčiny)

Jazyková redakce: Alžběta Racochová, Petra Kulovaná, Martin Mutschler, Martina Rybová, Barbora Genserová, Sabine Voda-Eschgfäller

Kontakt redakcee-forumipsl.cz

Vydává: Institut pro studium literatury ve spolupráci s ÚGS FF UK

ISSN 2533-6908

 

Pokyny pro autory příspěvků E*fora zde.

 

 

            

 

Literárněvědné online fórum Institutu pro studium literatury se zaměřuje na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska, a klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky psané pro hlavní rubriku (Píší) reflektují aktuální literárněvědný výzkum a zasahují rovněž do spřízněných humanitních oborů; v doplňkové rubrice (Napsali) připomínáme prostřednictvím starších textů vybrané osobnosti dějin a dějepisectví české literatury i německé literatury z českých zemí.

 

Příspěvky zaměřené na česko-německé literární a kulturní vztahy vydává IPSL ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK a Rakouským kulturním fórem v Praze. E*forum navazuje na předchozí publikační platformu IPSL Echa | Echos, jež články zpřístupňovala ve dvou oddělených rubrikách.