Echa. Fórum pro literární vědu


2010   

Píše Michael Špirit (16. 12. 2010)

Svými dosavadními knihami rozvrátil Zdeněk Vašíček (nar. 1933) zdejší uzanci, jak přemýšlet a psát nejen o literatuře, ale vůbec jak se pohybovat v rozpravě o vědách, a to ne pouze humanitních. Do českého způsobu, jak věci … více

Píše Jan Pospíšil (6. 12. 2010)

Píše-li člověk nabroušenou recenzi, měl by si dát obzvláště velký pozor na to, aby své výhrady vůči recenzovanému dílu měl řádně podloženy. V opačném případě totiž hrozí, že jeho text nebude výrazem duchaplnosti či vzdělanosti, … více

Píše Luboš Merhaut (28. 11. 2010)

Mluví se v poslední době často o podstatě a funkci literárního dějepisectví, také o krizi humanitních věd. Diskuse se soustřeďuje na otázky předmětu, metod, interpretačních kompetencí … více

Píše Eva Jelínková (19. 11. 2010)

Miroslav Červenka vstupoval s literaturou do nejrůznějších vztahů: utkával se s ní jako literární teoretik, historik a speciálně versolog, pečoval o ni jako textolog a editor, utvářel ji a prostředkoval jako básník a překladatel. … více

Píše Michal Kosák (18. 11. 2010)

Dosvornostujeme to důkladně! „Domnívám se však, že v dnešní době, kdy je ohrožena celá kultura i kulturní dědictví, by měla kulturní inteligence usilovat o integritu,“ píše ředitelka Literárního archivu Památníku národního … více

Píše Michal Topor (15. 11. 2010)

Centrum pro teoretická studia (CTS) vydalo nedávno počet z debat věnovaných (zhruba od podzimu 2008) pojmu „přirozeného světa“. Sborník Spor o přirozený svět (Praha, Filosofia 2010, 336 s.) soustředí texty patnácti autorů … více

Píše Michael Špirit (8. 11. 2010)

Prvního listopadu by se dožila 85 let literární historička, kritička a překladatelka Růžena Grebeníčková. Její osobní a profesní růst se vymyká z osudů příslušníků generací, které v první polovině 20. století při vstupu … více