Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Marie Krappmann (E*forum, 22. 2. 2024)

 Zwischen 2020 und 2022 wurden in rascher Folge zwei bzw. drei umfassende Monografien über visuelle Manifestationen des Antisemitismus veröffentlicht, die deren Entwicklung in Mitteleuropa, insbesondere in den böhmischen Ländern, … více

Píše Marie Krappmann (E*forum, 22. 2. 2024)

Mezi lety 2020–2022 vyšly v rychlém sledu za sebou hned dvě, resp. tři obsáhlé monografie k vizuálním projevům antisemitismu, které mapují jejich vývoj ve střední Evropě, … více

Píše Marie Krappmann (E*forum, 1. 6. 2023)

K různým podobám vizualizace antisemitismu vyšlo v uplynulých dekádách několik významných cizojazyčných publikací. Kniha Obrazy nenávisti. Vizuální projevy … více

Es schreibt: Marie Krappmann (E*forum, 1. 6. 2023)

Zum Thema diverser Visualisierungen vom Antisemitismus erschienen in letzten Jahrzehnten bereits mehrere wichtige fremdsprachige Publikationen. Das Buch Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě [Bilder des … více

Es schreibt: Marie Krappmann (E*forum, 12. 5. 2021)

„Gegen Ende des Jahres 1931 begann Charlotte von Weisl, geb. Popper-Michlup, die 1868 in Lokšany, dem Judenviertel der böhmischen Kleinstadt Bresnitz/Březnice, geboren wurde und 1888 aus Prag nach Wien übersiedelt war, als Witwe … více

Píše Marie Krappmann (E*forum, 12. 5. 2021)

„Na konci roku 1931 začala Charlotte von Weisl, roz. Popper-Michlup, která se narodila roku 1868 v Lokšanech, židovské čtvrti českého městečka Bresnitz/Březnice, a v roce 1888 se přestěhovala z Prahy do … více

Es schreibt: Marie Krappmann (E*forum, 28. 10. 2020)

Jiří Levý ist unbestritten eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Übersetzungstheorie, und das nicht nur im tschechischen Kontext, sondern auch im internationalen Maßstab. Obwohl sein Name in wahrscheinlich jeder … více

Píše Marie Krappmann (E*forum, 28. 10. 2020)

Jiří Levý představuje bezesporu jednu z nejvýznamnějších osobností v oblasti teorie překladu, a to nejen v českém kontextu, nýbrž v mezinárodním měřítku. … více