Redakce Echos

Germanobohemistická řada literárněvědného online fóra IPSL reflektuje aktuální literárněhistorický výzkum v oblasti německy psané literatury z Čech, Moravy a Slezska. Příspěvky v hlavní rubrice (Píší) zasahují i do spřízněných oborů relevantních pro česko-německé kulturní vztahy; v doplňkové rubrice s ukázkami starších textů (Napsali) připomínáme vybrané osobnosti dějin i dějepisectví německé literatury z českých zemí. IPSL vydává česko-německá Echos ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK a Rakouským kulturním fórem v Praze od roku 2014.


Echos. Fórum pro germanobohemistiku

 

Šéfredaktorka: Eva Jelínková

Redakce: Julia Hadwiger, Václav Maidl, Lucie Merhautová, Václav
Petrbok, Michal Topor, Manfred Weinberg, Štěpán Zbytovský

Překlady: Petra Grycová, Petra Knápková, Miloslav Man (do češtiny), Ilka Giertz, Martina Lisa, Daniela Pusch, Kateřina Ringesová (do němčiny)

Jazyková redakce: Alžběta Bezdíčková, Martin Mutschler

Kontakt redakceechosipsl.cz

Vydává: Institut pro studium literatury

ve spolupráci s ÚGS FF UK a RKF

ISSN 1805-8736