Ročenky

Institut pro studium literatury zpřístupňuje příspěvky publikované v E*foru prostřednictvím e-knih. Ročenky zahrnují kromě vlastních textů medailony přispěvatelů, soupisy recenzovaných knih a jmenné hesláře. Část věnovaná česko-německým literárním a kulturním vztahům vychází česky i německy. Na tomto místě zpřístupňujeme rovněž ročenky předchozího literárněvědného fóra IPSL, které ve dvou samostatných řadách Echa a Echos vycházelo do konce roku 2016.


E*forum 2017. E*forum 2018.                                          
Fórum pro germano- Fórum pro germano-
bohemistiku / Germano- bohemistiku / Germano-
bohemistisches Forum. bohemistisches Forum.
Eds. E. Jelínková – L. Merhaut. Eds. L. Merhaut – M. Topor.
Praha, IPSL 2018 (Online). Praha, IPSL 2019 (Online).
EPUB  |  MOBI  |  PDF EPUB  |  MOBI  |  PDF
   
   

Echa 2016.
Fórum pro literární vědu.
Ed. M. Špirit.
Praha, IPSL 2017 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echos 2016. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Ed. E. Jelínková.
Praha, IPSL 2017 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echa 2015.
Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2016 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echos 2015. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Ed. E. Jelínková. Praha, IPSL
2016 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echa 2014.
Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2015 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echos 2014. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Ed. E. Jelínková. Praha, IPSL
2015 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echa 2013.
Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2014 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

Echa 2012.
Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2014 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

 

Echa 20102011.
Fórum pro literární
vědu. Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2014 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF