E*forum pro (germano)bohemistiku

Píše Jakub Raška (29. 3. 2017)

„V každé době vzniká daleko více literární tvorby, než kolik se může uchovat v literárněhistorické paměti. Není na místě doufat v objev neznámých … více

Napsal Jan Lehár (22. 3. 2017)

V průběhu let 1977‒1990 redigoval Jan Lehár v nakladatelství Odeon mj. dvě desítky knižních edic starší české literatury. Většina z oněch svazků se stala skutečnými … více

Píše Martin Hořák (15. 3. 2017)

V září loňského roku skončila v nedávno vzniklé liberecké muzejní enklávě v Masarykově ulici dvojice tematicky provázaných výstav. Severočeské muzeum … více

Píše Michal Topor (8. 3. 2017)

Svou knihu Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891 (Praha, Academia 2015) – zhruba z poloviny spočívající ve výkladu, … více

Napsal Alfred Endler (1. 3. 2017)

V knize Historismuskritik versus Heilsgeschichte o Döblinově a Durychově románovém zpracování valdštejnské látky upozornil nedávno Tilman Kasten na Alfreda Endlera coby jednoho … více

Další e*příspěvky…

Archiv…