E*forum pro (germano)bohemistiku

Píše Michaela Vašíčková (18. 9. 2019)

V nakladatelství Scriptorium vyšel roku 2016 v kritické edici staročeský překlad významného díla pozdního středověku Tabule veteris et novi coloris (Tabule staré a nové barvy) … více

Píše Manfred Weinberg (11. 9. 2019)

Theodor W. Adorno napsal kdysi o textech Franze Kafky: „Každá věta říká: interpretuj mě, a žádná to nestrpí.“ (Aufzeichnungen zu Kafka [Poznámky ke Kafkovi]. In: Gesammelte Schriften … více

Napsal Arnošt Procházka (4. 9. 2019)

Básnickému a výtvarnému dílu a osobnosti Karla Hlaváčka, od jehož narození uplynulo 145 let (29. srpna 1874 – 15. června 1898) věnoval Arnošt Procházka … více

Píše Václav Maidl (28. 8. 2019)

Koncem roku 2016 vydalo pardubické nakladatelství Vespero překvapivou dvojjazyčnou antologii z veršů polabských básníků Camilla Hoffmanna, Rudolfa Fuchse a Franze a Hanse Janowitzových, nazvanou podle … více

Píše Mariana Prouzová (21. 8. 2019)

Publikace Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se letos konala v Brně a v Praze, je zároveň třetím, posledním … více

Další e*příspěvky…

Archiv…