E*forum pro (germano)bohemistiku

Píše Václav Smyčka (24. 5. 2017)

Počátky české germanobohemistiky? Činnost několika českých institucí, jež se zabývají česko-německými literárními a kulturními vztahy v Čechách a na Moravě, … více

Píše Martin Hořák (17. 5. 2017)

Hugo Boettinger (1880–1934) patřil zejména v období první republiky mezi populární kreslíře a uznávané malíře, i když kritická reflexe jeho díla nebyla již za jeho … více

Napsal Arnošt Kraus (10. 5. 2017)

„Dokud dějiny duševního života našeho přestanou na prozkoumání děl česky psaných, dotud nebude možná učiniti si uspokojivý obraz o probuzení literatury české na hranici našeho … více

Píše Jan K. Hon (3. 5. 2017)

Karlovská konferenční vzpomínka Následující řádky měly být zprávou o konferenci na téma Praha v době Lucemburků, kterou loni v červnu uspořádala ke … více

Píše Murray G. Hall (26. 4. 2017)

Na rozdíl od rakouských spisovatelů, kteří neemigrovali/emigrovat nemuseli a psali a publikovali během druhé světové války, těší se jejich kolegové píšící za … více

Další e*příspěvky…

Archiv…