E*forum pro (germano)bohemistiku

Píše Jan Pospíšil (25. 1. 2023)

Jeden z předků Roberta B. Pynsenta (20. 12. 1943 –28. 12. 2022), Joseph Pinsent, předeslal na úvod svého spisku Conversations on Political Economy (1821) čtenáři následující radu: … více

Napsal Emil Saudek (18. 1. 2023)

V průběhu roku 2022 vyšly – jako finální „výstupy“ výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR – hned dvě monografie různým způsobem … více

Píše Josef Kroutvor ml. (12. 1. 2023)

Dne 3. ledna 2023 uplynulo 100 let od nanebevzetí Jaroslava Haška, největšího spisovatele českého – romanopisce, jenž nedokončil jediný román, poety, jehož nejlepšími básněmi … více

Píše Marie Škarpová (5. 1. 2023)

Kniha současného francouzského historika Alaina Corbina Dějiny ticha. Od renesance do naší doby (Argo, 2022) zaujme nejen ambiciózně lákavým názvem, ale též poměrně skrovným rozsahem (celkem … více

Píše Miroslav Zumrík (29. 12. 2022)

Kolektívne dielo s názvom Arnošt Vilém Kraus (1850–1943) s podtitulom Wissenschaftler und Kulturpolitiker (Vedec a kultúrny politik) editorov Heleny Březinovej, Steffena Höhneho a Václava Petrboka … více

Další e*příspěvky…

Archiv…