E*forum pro (germano)bohemistiku

Píše Luboš Merhaut (24. 5. 2023)

Alice Garrigue Masaryková, význačná osobnost českého a československého veřejného života a ženského hnutí, sociální a humanitární pracovnice, psala své … více

Píše Václav Maidl (17. 5. 2023)

Dokud v nakladatelství Labyrint nevyšla v českém překladu Kavárna nad Prahou (2001), byla Lenka Reinerová jako autorka v české společnosti navzdory třem předchozím česky vydaným knihám … více

Píše Michal Topor (10. 5. 2023)

Základem druhého svazku řady Symptomatologie, vydávané od roku 2022 pražskou Akademií múzických umění, je esej italského kulturního teoretika a historika Carlo Ginzburga Spie. Radici di un … více

Píše Aleš Urválek (5. 5. 2023)

Při vyslovení jmen Hermanna Bahra, Hugo von Hofmannsthala, Arthura Schnitzlera nebo Richarda Beera Hofmanna člověka asi nejprve napadnou souvislosti, které z těchto jmen činí reprezentanty moderny. S o to větším … více

Píše Marie Škarpová (26. 4. 2023)

Katolický kněz, biblista a literární historik Josef Vašica dokázal proměnit pohled novodobé společnosti na českou katolickou literaturu 17. a 18. století jako málokdo jiný. … více

Další e*příspěvky…

Archiv…