E*forum pro (germano)bohemistiku

Píše Josefína Formanová (6. 12. 2023)

Walter Benjamin a Hannah Arendtová se poprvé setkali patrně teprve v roce 1933 v Paříži, kam oba prchli z nacifikujícího se Německa. Paříž se ve třicátých letech stala … více

Píše Libuše Heczková (30. 11. 2023)

Nakladatelství Karolinum vydalo v překladu Marie Havránkové práci Joanny Goszczyńské Temná tvář české literatury s podtitulem Kolotoč moderny (původní polské vydání … více

Píše Václav Maidl (22. 11. 2023)

Když zazní jméno Otfrieda Preußlera, zbytříme, neboť tento autor knih pro děti je dobře znám i u nás (česká wikipedie vykazuje devět překladů, poslední z r. 2021), znám je … více

Proslovil Vladimír Binar II (15. 11. 2023)

Přinášíme závěr přednášky Vladimíra Binara , kterou edičně připravila a úvodním komentářem opatřila Hana Šimková (viz E*forum). Máchovo dědictví … více

Proslovil Vladimír Binar I (8. 11. 2023)

Vladimír Binar (1941–2016) byl básník, prozaik, literární historik, editor a překladatel. Od roku 1969 učil na Katedře české literatury FF UK, v roce 1975 dostal výpověď a pracoval jako editor a … více

Další e*příspěvky…

Archiv…