E*forum pro (germano)bohemistiku

Píše Marie Krappmann (28. 10. 2020)

Jiří Levý představuje bezesporu jednu z nejvýznamnějších osobností v oblasti teorie překladu, a to nejen v českém kontextu, nýbrž v mezinárodním měřítku. … více

Napsal Jiří Opelík (21. 10. 2020)

K dnešním devadesátinám literárního historika, kritika, editora a člena první správní rady IPSL Jiřího Opelíka připomínáme jeho odpovědi ve třech anketách … více

Píše Daria Šemberová (14. 10. 2020)

Trojjazyčná antologie „Die schönen Überbleibsel nach dem Ende der Welt.“ Sudeten, literarisch. „Piękne resztki po końcu świata.” Sudety literackie. „Krásné relikty po konci světa.“ Sudety … více

Píše Steffen Höhne (7. 10. 2020)

Korespondence mezi pražským germanistou Augustem Sauerem a Bernhardem Seuffertem ze Štýrského Hradce před nás staví soubor pramenů, který je významný nejen pro dějiny vědecké komunikace, je … více

Píše Anna Fremrová (30. 9. 2020)

V druhé polovině 20. století sílil historický zájem o ženy a jejich pozici v dějinách. Způsob, jakým otázku ženských dějin historici zpracovávají, se od … více

Další e*příspěvky…

Archiv…