Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Bernd Hamacher (Echos, 28. 11. 2016)

In der Wissenschaftsgeschichte der Germanistik sind in den vergangenen Jahren große Fortschritte zu verzeichnen. Nachdem der Fokus zunächst auf der Theorie- und Institutionsgeschichte lag, wird in jüngster Zeit die Praxis des Fachs anhand konkreter … více

Píše Bernd Hamacher (Echos, 28. 11. 2016)

V oboru dějin germanistiky lze v posledních letech zaznamenat velké pokroky. Poté, co stál ve středu zájmu vývoj teorií a dějiny institucí, dostává se v novější … více

Es schreibt: Bernd Hamacher (Echos, 28. 12. 2015)

Als 2007 Jindřich Manns Erinnerungen Prag, poste restante erschienen (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt), annoncierte der Untertitel Eine unbekannte Geschichte der Familie Mann. Doch die Familiengeschichte des Heinrich-Mann-Enkels ist nur eine Ebene des Buches, das … více

Píše Bernd Hamacher (Echos, 28. 12. 2015)

Když v roce 2007 vyšly pod názvem Prag, poste restante (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt) vzpomínky Jindřicha Manna, oznamoval podtitul Neznámý příběh rodiny Mannových. Avšak rodinný příběh vnuka Heinricha Manna je jen jednou z rovin … více