E*forum pro (germano)bohemistiku


2020   

Píše Petra Liebl (30. 12. 2020)

Česká literatura je v Německu známá spíše méně, což souvisí jednoduše s malým počtem přeložených titulů – a to i navzdory rychlému nárůstu … více

Píše Roman Kanda (26. 12. 2020)

K českým překladům děl literárního vědce a polyhistora Georga Steinera (1929–2020) přibyla kniha Na Modrovousově hradě, která vyšla poprvé v roce 1971. Její titul i podtitul mají … více

Píše Sabine Eickenrodt (16. 12. 2020)

„Jsem československý atašé. Proto mám tak naspěch.“ (1926; s. 711) Kromě tohoto výroku v jednom dopise nalezneme sotva nějaké doklady toho, že švýcarský autor Robert Walser … více

Píše Jakub Vaněk (9. 12. 2020)

Obsáhlá kniha Poezie v exilu s podtitulem Čeští básníci za studené války a západní básnická tradice filozofa, básníka, překladatele, redaktora … více

Napsal Otokar Fischer (2. 12. 2020)

Fischerovské bádání si dosud poměrně málo všímalo jeho systematického publicistického působení spočívajícího v komentování a recenzování … více

Píše Hana Bočková (25. 11. 2020)

Monografie Tomáše Havelky Skrytý tajemství Božích poklad (Praha: NLN, 2019) nese podtitul Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského. Ponoříme-li se však do její … více

Napsali o Stavovském divadle (18. 11. 2020)

16. listopadu 2020 uplyne sto let od záboru Stavovského divadla českými legionáři a herci, sdruženými v Klubu sólistů Národního divadla. Podle důkladného … více

Napsala Věra Vařejková  (11. 11. 2020)

Přetištěním interpretační črty věnované Labyrintu světa a ráji srdce chceme připomenout nejen aktuální výročí Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – … více

Píše Jiří Opelík (4. 11. 2020)

Kunderova literární groteska Kunderova poslední francouzsky napsaná próza a zároveň jeho poslední próza vůbec (La fête de l’insignifiance, 2016, český překlad Anny … více

Píše Marie Krappmann (28. 10. 2020)

Jiří Levý představuje bezesporu jednu z nejvýznamnějších osobností v oblasti teorie překladu, a to nejen v českém kontextu, nýbrž v mezinárodním měřítku. … více

Napsal Jiří Opelík (21. 10. 2020)

K dnešním devadesátinám literárního historika, kritika, editora a člena první správní rady IPSL Jiřího Opelíka připomínáme jeho odpovědi ve třech anketách … více

Píše Daria Šemberová (14. 10. 2020)

Trojjazyčná antologie „Die schönen Überbleibsel nach dem Ende der Welt.“ Sudeten, literarisch. „Piękne resztki po końcu świata.” Sudety literackie. „Krásné relikty po konci světa.“ Sudety … více

Píše Steffen Höhne (7. 10. 2020)

Korespondence mezi pražským germanistou Augustem Sauerem a Bernhardem Seuffertem ze Štýrského Hradce před nás staví soubor pramenů, který je významný nejen pro dějiny vědecké komunikace, je … více

Píše Anna Fremrová (30. 9. 2020)

V druhé polovině 20. století sílil historický zájem o ženy a jejich pozici v dějinách. Způsob, jakým otázku ženských dějin historici zpracovávají, se od … více

Píše Filip Charvát (23. 9. 2020)

Antologií o literární Praze (nebo o Praze jako literárním toposu) existuje celá řada. Zde je jen malý výběr podobných publikací v chronologickém pořadí: v roce … více

Píše Marie Hanzelková (16. 9. 2020)

Celosvětovému fenoménu poutnictví se zahraniční vědci různých oborů systematicky věnují od sedmdesátých let 20. století, v českém prostředí však v období … více

Píše Manfred Weinberg (9. 9. 2020)

V poslední kapitole své knižní studie Das Gedächtnis Zentraleuropas. Kulturelle und literarische Projektionen auf eine Region [Paměť střední Evropy. Kulturní a literární projekce jednoho regionu] … více

Píše Ondřej Pavlík (2. 9. 2020)

Ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR vydalo nakladatelství OIKOYMENH Korespondenci filozofky a politické teoretičky Hannah Arendtové a Gershoma Scholema, významného badatele … více

Píše Franz Adam (26. 8. 2020)

Germanista, bohemista a překladatel Lukáš Motyčka, ročník 1979, je osvědčeným znalcem německojazyčné literatury z Čech a Moravy. Coby spoluautor publikace Handbuch der deutschen Literatur Prags und der … více

Píše Jakub Vaněk (19. 8. 2020)

Výbor kritických prací T. S. Eliota připravili pro nakladatelství Argo pod názvem Křesťan – kritik – básník Martin Hilský, Petr Onufer a Martin Pokorný. Kniha je … více

Píše Sabine Eschgfäller (12. 8. 2020)

V roce 2018 vyšla v řadě Bochumské prameny a bádání k 18. století hannoverského vydavatelství Wehrhahn Verlag přepracovaná verze doktorské práce Sarah Seidelové … více

Píše Matouš Turek (5. 8. 2020)

V návaznosti na úspěch ediční řady Memoria medii aevi, věnované spisům uchovávajícím paměť středověku, založilo nakladatelství Argo pod stejnou hlavičkou řadu Litteraria et poetica … více

Píše Mirek Němec (29. 7. 2020)

Začněme hádankou: co spojuje Duchcov, Lehnici, Slezskou Boleslav, Českou Skalici nebo Hainichen? Chceme-li nalézt odpověď, můžeme si prohlédnout stránky těchto obcí na wikipedii anebo si zalistovat … více

Píše Martin Hrdina (22. 7. 2020)

Ve dvousvazkovém počinu Milana Šedivého, sestávajícím z edice dopisů (Své milence) a z výboru z básní (Písně Viviany), přichází na světlo … více

Píše Vlasta Reittererová (15. 7. 2020)

Není náhodou, že v ediční řadě Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, která vychází pod redakcí Steffena Höhneho (Weimar / Jena) a Alice Staškové (Jena), bylo už … více

Píše Libuše Heczková (8. 7. 2020)

V roce 1940 se v časopisu Ženská rada objevila pozoruhodná anketa, která se tázala přímo po smyslu feminismu, adresovaná ženám pracujícím v tehdy již poměrně okleštěném … více

Píše Zuzana Jürgens (1. 7. 2020)

Setkání spisovatele a dramatika Martina Beckera (nar. 1982) s českou kulturou začalo četbou Kafky a Kundery, tak o své iniciaci píše na začátku zde recenzované knihy, … více

Píše Daniel Vojtěch (24. 6. 2020)

Věcná ctižádost Stanislava Mazáčová (26. 1. 1931 Nový Rychnov – 5. 6. 2020 Praha) Slovesnost, literatura, slovesná kultura, kultura vůbec rostou a nabývají … více

Píše Marie Škarpová (17. 6. 2020)

Je zajímavé sledovat, jak velkou pozornost na sebe opakovaně poutají duchovní písně bohemikálního původu, bez ohledu na to, zda jsou v latině, češtině nebo němčině. Dokonce to vypadá, jako by … více

Píše Jan Budňák (10. 6. 2020)

Zlínský germanista Libor Marek připravil dvě komplementární publikace o německy píšících autorech z Valašska – monografickou studii Mezi marginalitou a centralitou [Zwischen … více

Píše Michal Topor (3. 6. 2020)

Zdá se, že letitý ediční podnik novodobých Spisů T. G. Masaryka (započatý v roce 1993 svazkem šestnáctým, totiž Juveniliemi. Studiemi a statěmi z let 1876–1881, … více

Píše Štěpán Zbytovský (27. 5. 2020)

Čtenáře, který si uvykl vést pražského a drážďanského literáta Paula Adlera (1878–1946) v patrnosti pod etiketou zapomenutého autora a jako zaručený „tajný“ tip … více

Píše Eliška Martincová (13. 5. 2020)

Monografie Matouše Jalušky Dvorná láska a vysoká hra s podtitulem Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R, vydaná v roce 2018 nakladatelstvím Filozofické … více

Napsal August B. Wolf (7. 5. 2020)

V srpnu 1931 a listopadu 1932 August B. Wolf v Prager Presse recenzoval druhou a třetí část Brochova románu Die Schlafwandler (o prvních dvou částech tu psal mezitím také Franz Blei … více

Píše Luboš Merhaut (29. 4. 2020)

„Tato kniha je tedy pokusem ukázat, že pravý text a cesta k němu je mnohem zajímavější než nakladatelské napodobeniny vydávající se za originál“, čteme v Prologu … více

Píše Anna Knechtel (22. 4. 2020)

Po několika publikacích o Horstu Bienekovi a Otu Filipovi předložil Jan Kubica, filolog a lektor na Ústavu cizích jazyků na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2016 … více

Píše Michal Topor (15. 4. 2020)

Jako sedmý svazek řady Theoretica & historica, vydávané od roku 2008 Ústavem pro českou literaturu AV ČR (pod dohledem redakční rady čítající Ondřeje Sládka, Roberta Kolára … více

Píše Jana Dušek Pražáková (8. 4. 2020)

Nakladatelství Homunculus vydalo v roce 2019 díky podpoře Pražského literárního domu autorů německého jazyka „zapomenutý pražský román“ Der Tod des Löwen (1916, Smrt lva). Jeho … více

Píše Michaela Vašíčková (1. 4. 2020)

Český pozdně středověký či raně novověký cestopis si spojujeme především se jmény Jindřicha ze Stráže, Lva z Rožmitálu, Václava Šaška z Bířkova nebo Jana … více

Píše Mirek Němec (25. 3. 2020)

Dizertační práce Václava Smyčky Das Gedächtnis der Vertreibung [Paměť odsunu] sepsaná na pražské germanistice je bezpochyby velkým počinem. Uměleckou a literární reflexí … více

Napsal K. H. Hilar (18. 3. 2020)

K 170. výročí narození TGM (7. 3.) připomínáme článek Masaryk a umění, který vyšel v týdeníku Národní divadlo (7, 1930, č. 29/30, 6. 3., … více

Píše Václav Maidl (11. 3. 2020)

Menší knížku o německých spisovatelích z Čech a Moravy Pavla Kosatíka jsem přivítal kvůli jejímu syntetizujícímu charakteru a osvětové funkci již … více

Píše Jan Wiendl (4. 3. 2020)

P. Josef Toufar – muž pro naši dobu Před sedmdesáti lety, 28. ledna 1950, uneslo estébácké komando katolického kněze P. Josefa Toufara z jeho fary v Číhošti … více

Napsala Tea Červenková (26. 2. 2020)

Několik dnů před uveřejněním Werfelova textu Glosse zu einer Wedekind-Feier (Prager Tagblatt 18. 4. 1914), který rozpoutal mezi českými intelektuály debatu o tolikrát přetřásaném poměru … více

Píše Marie Škarpová (19. 2. 2020)

Z početné dochované tištěné produkce kazatelů českých zemí 18. století už bylo v nové době leccos znovu vydáno. Nicméně ať už jde o drobné edice … více

Píše David Sogel (12. 2. 2020)

Deset let od vzniku Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH, v Rakousku SKÖTH) vyšla v roce 2019 nejprve německy, na začátku roku … více

Píše Jakub Vaněk (5. 2. 2020)

Kniha či „promluva“ Variace na hlásku m je formována citlivou a dlouhodobou pozorností Veroniky Košnarové k dílu Věry Linhartové. Je koncipována jako „záznam … více

Píše Václav Petrbok (29. 1. 2020)

Václav Velčovský, „náměstek pro řízení sekce Evropských strukturálních a investičních fondů a EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy“ … více

Píše Tereza Šnellerová (23. 1. 2020)

Jubilejní stý svazek České knižnice (Host, 2019) zacílil zatím nejblíže k moderní české literatuře (zastupuje v ediční řadě první dílo vydané po roce 1989) … více

Píše Lena Dorn (15. 1. 2020)

„Holanova popularita je pro někoho, kdo není Čechem, jen těžko pochopitelná,“ napsal Hans-Peter Riese do Frankfurter Allgemeine Zeitung v červnu 2006. V minulých letech se ale pro německé čtenáře stala mnohem … více

Píše Mariana Prouzová (8. 1. 2020)

Francouzské nakladatelství Fissile, založené v roce 2001, si klade za cíl vydávat současnou poezii, přičemž tuto současnost je třeba chápat nejen tak, že zde vychází díla v současnosti … více

Píše Manfred Weinberg (2. 1. 2020)

Na zadním přebalu románu Winterbergs letzte Reise [Winterbergova poslední cesta] (München: Luchterhand, 2019) od Jaroslava Rudiše, jeho první německy psané knihy, se dočteme: „Takto historii střední Evropy … více