Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Michal Topor (E*forum, 10. 5. 2023)

Základem druhého svazku řady Symptomatologie, vydávané od roku 2022 pražskou Akademií múzických umění, je esej italského kulturního teoretika a historika Carlo Ginzburga Spie. Radici di un … více

Píše Michal Topor (E*forum, 21. 12. 2022)

Jako 19. svazek Sebraných spisů Jana Patočky, od roku 1996 vydávaných nakladatelstvím OIKOYMENH, vyšly před několika dny Patočkovy Filosofické deníky. Nepublikované záznamy z let … více

Píše Michal Topor (E*forum, 6. 4. 2022)

Kniha nadepsaná Listář 2 „završuje“ (s. 1099) čtyřsvazkový soubor, shrnující ne snad dočista „dílo“ (tamtéž) Josefa Palivce jako spíše jeho texty … více

Píše Michal Topor (E*forum, 28. 4. 2021)

Ve dvou svazcích Pozdní pozůstalosti Friedricha Nietzscheho (I /1885–1887/; II /1887–1889/), které v průběhu loňského a letošního roku – jako 107. kus Knihovny … více

Píše Michal Topor (E*forum, 3. 6. 2020)

Zdá se, že letitý ediční podnik novodobých Spisů T. G. Masaryka (započatý v roce 1993 svazkem šestnáctým, totiž Juveniliemi. Studiemi a statěmi z let 1876–1881, … více

Píše Michal Topor (E*forum, 15. 4. 2020)

Jako sedmý svazek řady Theoretica & historica, vydávané od roku 2008 Ústavem pro českou literaturu AV ČR (pod dohledem redakční rady čítající Ondřeje Sládka, Roberta Kolára … více

Píše Michal Topor (E*forum, 2. 10. 2019)

Coby osmadvacetiletá se Anna Auředníčková (*1873 v Praze) spolu se svým mužem, advokátem Zdenko Auředníčkem (bratrem básníka Otakara Auředníčka) přestěhovala v roce 1901 – … více

Píše Michal Topor (E*forum, 19. 6. 2019)

Knihu nadepsanou Sumář (Brno: Host, 2018) předložil Dalibor Tureček jako ohlédnutí za prací vykonanou v rámci pětiletého projektu „Diskurzivita literatury 19. století … více

Píše Michal Topor (E*forum, 14. 11. 2018)

Jde-li o dějiny coby aspekt oborové sebereflexe, literárněvědná bohemistika v posledních letech spíše strádá. Lze se sice dovolat několika podstatných monografických vykročení, … více

Píše Michal Topor (E*forum, 21. 2. 2018)

V recenzi, jíž Blanka Činátlová nedávno obstarala nový český překlad Benjaminova pojednání Ursprung des deutschen Trauerspiels [Původ německé truchlohry, přel. Martin Pokorný, Praha: … více

Es schrieb Ludwig Winder (E*forum, 20. 12. 2017)

Noch im August 1915 versuchte der Journalist und Prosaiker Ludwig Winder (geb. 1889 in Šafov/Schaffa) sich dem Militarismus der neuen Regierung mit einer Bemerkung zum guten alten Österreichbegriff entgegenzustellen. „Wir waren doch immer … více

Napsal Ludwig Winder (E*forum, 20. 12. 2017)

Ještě v srpnu 1915 novinář a prozaik Ludwig Winder (nar. 1889, Šafov/Schaffa) zkoušel nastoupené vládě militarismu oponovat upomínkou ke starému dobrému pojmu rakušanství. … více

Píše Michal Topor (E*forum, 29. 11. 2017)

Tak jako nad jinými svazky řady Česká knižnice by mělo být i nad letošní edicí Johnovy knihy Večery na slamníku (poprvé 1920), kterou jako devadesátý svazek řady a za … více

Es schreibt Michal Topor (E*forum, 25. 10. 2017)

Die folgenden Zeilen sollen auf zwei 2014 vom Kitab-Verlag Klagenfurt-Wien herausgegebene Bücher aufmerksam machen: zwei Untersuchungen, welche die bisher weniger reflektierten Hintergründe sowie die Residuen von Musils Schaffensbahn aufdecken, dazu … více

Píše Michal Topor (E*forum, 25. 10. 2017)

Následující řádky mají upozornit na dvojici knih vydaných v roce 2014 klagenfurtsko-vídeňským nakladatelstvím Kitab: jako na sondy ozřejmující dosud méně reflektovaná … více

Napsal Miloš Marten (E*forum, 26. 7. 2017)

Na paměť Miloše Martena (vl. jm. Šebesty, nar. 1883 v Brně), od jehož smrti právě uplývá století († 23. 7. 1917), zde publikujeme jeden z jeho kratších textů, … více

Píše Michal Topor (E*forum, 14. 6. 2017)

Vybavena teoreticky tezemi posbíranými z několika tematicky či koncepčně spřízněných prací zahraničních (zejména z textů Christine Haas, Jaye Davida Boltera, Alex Goody a Friedricha … více

Napsal Arne Laurin (E*forum, 19. 4. 2017)

Arnošt Lustig (1889–1945) přišel do Prahy na podzim 1906 coby absolvent jičínské reálky a nastávající posluchač českojazyčné polytechniky. Brzy se stal čilým … více

Píše Michal Topor (E*forum, 8. 3. 2017)

Svou knihu Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891 (Praha, Academia 2015) – zhruba z poloviny spočívající ve výkladu, … více

Es schrieb: Alfred Endler (E*forum, 1. 3. 2017)

In seinem Buch Historismuskritik versus Heilsgeschichte über die Wallenstein-Romane Alfred Döblins und Jaroslav Durychs hat Tilman Kasten (in einer Fußnote, S. 336) unlängst auf Alfred Endler als einen der Interpreten von Döblins … více

Napsal Alfred Endler (E*forum, 1. 3. 2017)

V knize Historismuskritik versus Heilsgeschichte o Döblinově a Durychově románovém zpracování valdštejnské látky upozornil nedávno Tilman Kasten na Alfreda Endlera coby jednoho … více

Píše Michal Topor (E*forum, 25. 1. 2017)

Ediční řada Depozitář/Dokumenty Památníku národního písemnictví byla dosud – tj. od roku 2014 – realizována třemi knihami: Z deníků Anny … více

Píše Michal Topor (Echa, 14. 9. 2016)

Pod knihou Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy (Brno, Moravská galerie 2014; výstava byla otevřena od listopadu 2014 do dubna 2015) jsou podepsáni Petr Ingerle, … více

Es schreibt: Michal Topor (Echos, 27. 6. 2016)

Der im ostböhmischen Senftenberg (Žamberk) geborene Eduard Albert, ein prominenter Innsbrucker, später Wiener Chirurg (u. a. ein Freund Eduard Graf Taaffes, ab 1887 Hofrat sowie ab Januar 1895 lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses), weckt … více

Píše Michal Topor (Echos, 27. 6. 2016)

Eduard Albert, rodák z východočeského Žamberku, innsbrucký a posléze vídeňský prominentní chirurg (mj. přítel hraběte Eduarda Taaffeho, od r. 1887 dvorní rada, … více

Píše Michal Topor (Echa, 8. 6. 2016)

Nákladem Archivu města Brna vyšla nedávno (s loňským vročením) jako úvodní svazek řady Fontes brunenses kniha Krb neporušitelného přátelství, edice dopisů, jež si … více

Píše Michal Topor (Echa, 16. 3. 2016)

Monografie Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století (eds. Josef Förster, Ondřej Podavka a Martin Svatoš, Praha, Filosofia 2015) vznikla spoluprací „kolektivu latinských filologů, … více

Píše Michal Topor (Echa, 16. 12. 2015)

Svazek Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická, Praha, Památník národního písemnictví 2015, edice Depozitář, řada Dokumenty) soustředí dopisy proslulého orientalisty, rozptýlené napříč osobními fondy … více

Es schreibt: Michal Topor (Echos, 12. 10. 2015)

Der Sammelband Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa (Hg. Klaas-Hinrich Ehlers, Marek Nekula, Martina Niedhammer u. Hermann Scheuringer, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2014, Reihe Bad Wiesseer Tagungen des Collegium … více

Píše Michal Topor (Echos, 12. 10. 2015)

Sborník Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa (ed. Klaas-Hinrich Ehlers, Marek Nekula, Martina Niedhammer a Hermann Scheuringer, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2014, řada Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, … více

Píše Michal Topor (Echa, 23. 9. 2015)

Společenství organizované českobudějovickým literárním historikem Daliborem Turečkem se v poněkud pozměněné sestavě po knize České literární romantično (Host 2012) představuje dalším pokusem o nové zhodnocení pojmu, jehož … více

Píše Michal Topor (Echa, 24. 6. 2015)

Monografií Karel Horký – rytíř ulice (Praha, Academia 2015, Edice Paměť, sv. 79, 958 s.) prokázal Štěpán Filípek své figuře i žánru biografie dobrou službu. Základním stavivem chronologicky vedeného výkladu mu byly … více

Píše Michal Topor (Echa, 13. 5. 2015)

Koncem loňského roku představilo nakladatelství Karolinum prvním svazkem ediční řadu nazvanou Studia nových médií (řídí ji Josef Šlerka). Knihy této edice – jak stojí na vnitřní straně přebalu – … více

Píše Michal Topor (Echa, 1. 4. 2015)

Sborník Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin (FF UK 2014, 25. sv. řady Varia) shrnuje texty, jež vznikly rozvinutím příspěvků ze setkání uspořádaného v srpnu 2011 Spolkem studentů historie … více

Es schreibt: Michal Topor (Echos, 16. 2. 2015)

Seit 2013 erscheinen im Göttinger Verlagshaus Wallstein unter der Aufsicht Hans-Gerd Kochs und Hans Dieter Zimmermanns (sowie unter Mitarbeit Barbora Šrámkovás und Norbert Millers) sukzessive die Ausgewählten Werke Max Brods. Nach Herausgabe der ersten vier … více

Píše Michal Topor (Echos, 16. 2. 2015)

V göttingenském nakladatelském domě Wallstein vycházejí od roku 2013 pod dohledem Hanse-Gerda Kocha a Hanse Dietera Zimmermanna (za spolupráce Barbory Šrámkové a Norberta Millera) svazky postupně utvářející řadu Vybraných spisů … více

Píše Michal Topor (Echa, 11. 2. 2015)

Na knize Fidlovačka aneb Cokoli chcete (Praha, Institut umění – Divadelní ústav 2014) se spolu s redaktorkou svazku Jitkou Ludvovou autorsky, případně jako editoři podíleli Alena Jakubcová, Milan Pospíšil, Vlasta a Hubert … více

Es schreibt Michal Topor (Echos, 27. 10. 2014)

Das Werk von Fritz Mauthner sowie von Auguste Hauschner, beide Prager, die jedoch die Stadt in der zweiten Hälfte der 1870er Jahre verlassen haben (um nach Berlin zu gehen), ist in der tschechischsprachigen Welt mit einem Fluch behaftet: im ersten Fall durch den … více

Píše Michal Topor (Echos, 27. 10. 2014)

Dílo Fritze Mauthnera i Auguste Hauschnerové, Pražanů, kteří z Prahy ovšem ve druhé polovině sedmdesátých let 19. století odešli (oba do Berlína), je v českojazyčném prostředí stiženo kletbou: první podezíravostí, ba … více

Píše Michal Topor (Echa, 22. 10. 2014)

V rámci řady Limes řízené anglistou Martinem Procházkou prostředkuje nakladatelství Karolinum od r. 2006 pozoruhodné cizojazyčné texty, mísící perspektivy různých oborů duchovních věd, vždy však s podstatným zřetelem … více

Es schrieb Otokar Fischer (Echos, 13. 10. 2014)

Die ersten Lebensjahre Otokar Fischers (1883–1938) standen im Zeichen des väterlichen „Idealismus, ja Fanatismus tschechischen Empfindens“ (K „Přemyslovcům“ [Zu den „Přemysliden“], Cesta 1, 1918/1919, Nr. 6, … více

Napsal Otokar Fischer (Echos, 13. 10. 2014)

První léta Otokara Fischera (1883–1938) byla moderována otcovským „idealismem, ba fanatismem českého cítění“ (K „Přemyslovcům“, Cesta 1, 1918/1919, č. 6, červenec 1918, s. 160–161, zde s. 161); … více

Píše Michal Topor (Echa, 10. 9. 2014)

V souvislosti s výstavou Vlasta Vostřebalová Fischerová – Mezi sociálním uměním a magickým realismem, realizovanou nejprve v brněnské Moravské galerii (listopad 2013 – únor 2014) a poté v pražském Domě … více

Píše Michal Topor (Echa, 23. 7. 2014)

Koncem letošního května uplynulo sto let od smrti básnířky a prozaičky Irmy Geisslové (1855 Budapešť – 1914 Jičín). Za pozornost v této souvislosti stojí článek Martina Hrdiny Dobývání nevyslovitelného v listech … více

Es schreibt Michal Topor (Echos, 7. 7. 2014)

Die institutionsgeschichtlichen Konturen des Forschungsinteresses für die jüdische Geschichte in Osteuropa gibt Cecile Esther Kuznitz auf den Webseiten www.yivoencyclopedia.org (unter dem Stichwort „YIVO“) übersichtlich wieder, indem sie … více

Píše Michal Topor (Echos, 7. 7. 2014)

Historické kontury institucionalizace zájmu o dějiny židovstva ve východní Evropě podává na webu www.yivoencyclopedia.org (v hesle „YIVO“) přehledně Cecile Esther Kuznitz – mj. evokuje vznik vilniuského Yidisher … více

Píše Michal Topor (Echa, 4. 6. 2014)

Z díla italského historika Carlo Ginzburga (nar. 1939) dosud třikrát vybralo nakladatelství Argo: v českých překladech vyšly starší monografie Sýr a červi: svět jednoho mlynáře kolem roku 1600(it. 1976; č. 2000, přel. … více

Píše Michal Topor (Echa, 19. 3. 2014)

Bronislava Rokytová se knihou Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933–1939), kterou vydal Památník národního písemnictví v roce 2013, pustila na pole, jemuž se dotud takto soustředěné, velkoryse … více

Píše Michal Topor (Echa, 5. 2. 2014)

Otto M. Urban a Filip Wittlich připravili a v prostorách pražského Obecního domu realizovali výstavu, již nazvali prostě, jubilejně 1912. Sto let od otevření Obecního domu v Praze (24. 10. 2012 – 31. 1. 2013), jako doprovod … více

Es schreibt Michal Topor (Echos, 3. 2. 2014)

Während das Werk und Nicht-Werk Franz Kafkas bereits sowohl eine präzise kritisch-editorische als auch Gesamtbearbeitung erfahren hat, blieb hingegen das textuelle Universum von Max Brod (1884–1968), Kafkas Freund, ergebener Interpret und Propagator, bislang … více

Píše Michal Topor (Echos, 3. 2. 2014)

Zatímco dílu i ne-dílu Franze Kafky se již dostalo precizního kriticko-edičního souborného zpracování, textový vesmír Maxe Broda (1884–1968), Kafkova přítele, oddaného interpreta a propagátora, zůstává dosud této péče … více

Píše Michal Topor (Echa, 13. 11. 2013)

Na půdě berlínské Staatsbibliothek se v listopadu 2007 uskutečnila konference věnovaná vědeckému dílu Moritze Steinschneidera (1816–1907), moravského rodáka, jedné z klíčových osobností vzniku evropského bádání o dějinách … více

Píše Michal Topor (Echa, 18. 9. 2013)

Josef Šusta v úvodu ke druhému svazku Příspěvků k listáři Dra Frant. Lad. Riegra konstatoval: „Memoáry Marie Červinkové-Riegrové bude zajisté třeba vydati jako celek, byť i se značnými škrty. Nedojde k tomu však asi … více

Píše Michal Topor (Echa, 17. 7. 2013)

Tvorbě a osudu pozoruhodné prozaičky a feministické publicistky Terézy Novákové věnuje Blanka Svadbová přetržitou, nicméně soustředěnou badatelskou a ediční pozornost. V roce 1986 obhájila disertaci na téma „Tvůrčí vývoj … více

Píše Michal Topor (Echa, 29. 5. 2013)

Pod titulem Už jenom nějaký bůh nás může zachránit byl letos jako 12. svazek Malé řady Edice Oikúmené publikován rozhovor, který Martin Heidegger v roce 1966 poskytl dvěma redaktorům týdeníku Der Spiegel Rudolfu Augsteinovi a Georgu … více

Píše Michal Topor (Echa, 27. 3. 2013)

Kniha historiků Petra Hlaváčka a Dušana Radovanoviče Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze (Praha, FF UK 2012, pod střechou Collegia Europaeum – Výzkumné skupiny pro dějiny evropského … více

Píše Michal Topor (Echa, 9. 1. 2013)

Nelze tvrdit, že by Augustu Sauerovi (1855–1926), význačné osobnosti středoevropské a ovšem zejména pražské (německo-jazyčné) univerzitní literárněvědné germanistiky, v posledních letech nebyla věnována spravedlivá pozornost. … více

Píše Michal Topor  (Echa, 31. 10. 2012)

V návaznosti na nedávno vydanou knihu o Richardu M. Meyerovi, „germanistovi mezi Goethem, Nietzschem a Georgem“ (viz echo z 5. 10. 2011), připravil Nils Fiebig další pozoruhodný svazek. Kniha Uchváceni Nietzschem … více

Píše Michal Topor (Echa, 29. 8. 2012)

Řada Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, vedená trojicí Steffen Höhne, Václav Petrbok a Alice Stašková, byla rozšířena o 3. svazek. Východiskem knihy byly přednášky proslovené v květnu 2010 v pražském … více

Píše Michal Topor (Echa, 11. 7. 2012)

Tři příklady toho, jak historik může drobné nálezy rozvíjet bez uspěchané snahy o zobecnění:   1. února 1918 otiskl deník Deutsche Zeitung Bohemia úvodník nazvaný Politische Musik, podepsaný P. K. Jeho autor, Paul Kisch, … více

Píše Michal Topor (Echa, 6. 6. 2012)

Znovu se Marie Langerová pustila cestou subtilní práce interpretační, traktujíc v soustředěném, nicméně přetržitém osvětlení řadu témat, motivů a postav, jimž už dříve věnovala pozornost (připomenout lze např. disertační práci … více

Píše Michal Topor (Echa, 18. 4. 2012)

Ústí nad Labem již několik let platí za středisko pozoruhodné snahy navazovat na spletitou, zpřetrhanou tradici badatelského zájmu o „německou práci v Čechách“, zájmu, jehož počátky lze sledovat hluboko do 19. století, kdy … více

Píše Michal Topor (Echa, 29. 2. 2012)

Útlý sborník věnovaný ikoně norské literární scény druhé poloviny 19. století Bjørnstjernu Bjørnsonovi (1832–1910) vyšel jako 28. svazek edice Scholares, v jejímž rámci od roku 2003 Petr A. Bílek a Vladimír Pistorius jednak … více

Píše Michal Topor (Echa, 11. 1. 2012)

Nakladatelství Böhlau (Köln – Wien) v průběhu roku 2011 představilo novou ediční řadu, nazvanou Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert; jejími garanty jsou Steffen Höhne, Alice Stašková a Václav Petrbok. Prvním svazkem, který byl … více

Píše Michal Topor (Echa, 16. 11. 2011)

Koncem října Pavel Janoušek ve Tvaru otiskl text s názvem Sněhurka a sedm trpaslíků a podtitulem Region jako problém při psaní dějin literatury (č. 17 z 20. 10. 2011, s. 6–7). Nápad „teoreticky vysvětlit“, proč před lety sešlo … více

Píše Michal Topor (Echa, 5. 10. 2011)

Richard Moritz Meyer (1860–1914) patřil svého času – vedle Konrada Burdacha, Gustava Roethea, Augusta Sauera, Ericha Schmidta či Edwarda Schroedera – k těm žákům proslulého berlínského germanisty Wilhelma Scherera, kteří … více

Píše Michal Topor (Echa, 20. 7. 2011)

V novém, červnovém čísle Světa literatury č. 43/2011 lze mj. číst studii Martina Rittera K filosofii dějin W. Benjamina: model překladu (s. 89–100), jíž se znovu přihlašuje filozof a překladatel, který v průběhu několika … více

Píše Michal Topor (Echa, 15. 6. 2011)

Na půdě Kabinetu pro studium českého divadla (tj. jednoho z oddělení pražského Divadelního ústavu) v průběhu let 2006–2010 vznikl pozoruhodný svazek, zhodnocující v souboru referátů, úvah a portrétů, tištěných v letech … více

Píše Michal Topor (Echa, 5. 5. 2011)

Deleuze a literatura I: Možnost pustého ostrova   Nakladatelství Hermann & synové loni vydalo pod názvem Pusté ostrovy a jiné texty překlad souboru L’île déserte et autres textes, jenž v roce 2002 spojil v jeden celek … více

Píše Michal Topor (Echa, 30. 3. 2011)

Dáša Beracková se knihou nazvanou Zapletení do světa. K podobám rané avantgardy (Pistorius & Olšanská 2010; ze slovenštiny přeložil Miroslav Zelinský) pokouší vyzdvihnout určitý členitý evropský „esteticko-filozofický … více

Píše Michal Topor (Echa, 22. 2. 2011)

Zeyer v laskavých drápech aneb Kdo se bojí Terezy Riedlbauchové Nebylo snad ani možné nepovšimnout si v poslední době vehemence a píle, s nimiž se Tereza Riedlbauchová rozhodla spravovat dílo Julia Zeyera. Podílela se mj. na organizaci … více

Píše Michal Topor (Echa, 3. 1. 2011)

Tu a tam dodnes vystoupí osobnost a tedy i dílo Jaroslava Vrchlického ze stínu, tkaného netečností, tu a tam vyprovokuje badatele k práci – k dílčím exkurzům, k edičním počinům. Za připomenutí kupříkladu stojí monografie Heleny … více

Píše Michal Topor (Echa, 15. 11. 2010)

Centrum pro teoretická studia (CTS) vydalo nedávno počet z debat věnovaných (zhruba od podzimu 2008) pojmu „přirozeného světa“. Sborník Spor o přirozený svět (Praha, Filosofia 2010, 336 s.) soustředí texty patnácti autorů … více