Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schrieben: Miloslav Hýsek und Paul/Pavel Eisner (E*forum, 20. 7. 2022)

 II Im Anschluss an die Texte von Miloslav Hýsek und Pavel/Paul Eisner, die letzte Woche veröffentlich wurden (siehe auch die Einleitung zu diesen Texten), bringen wir die nächsten drei polemischen „Repliken“ aus ihrer … více

Napsali Miloslav Hýsek a Paul/Pavel Eisner (E*forum, 20. 7. 2022)

II V návaznosti na texty Miloslava Hýska a Pavla Eisnera, uveřejněné minulý týden (viz též úvod k nim), uveřejňujeme další trojici jejich polemických … více

Es schrieben: Miloslav Hýsek und Paul/Pavel Eisner (E*forum, 13. 7. 2022)

Anfang 1927 konnten die Leser einiger Prager Tagblätter eine kurze literarische Auseinandersetzung verfolgen, die auf zwei Kommentare zurückging. Diese Kommentare thematisierten die Impulse für aktuelle übersetzerische Leistungen von Rudolf … více

Napsali Miloslav Hýsek a Paul/Pavel Eisner (E*forum, 13. 7. 2022)

Počátkem roku 1927 mohli čtenáři několika pražských deníků zaznamenat krátkou literární rozepři, která měla počátek ve dvojici komentářů rozvíjejících podnět … více

Napsali Jan Münzer a Pavel Eisner  (E*forum, 13. 11. 2019)

Arne Laurin zemřel v New Yorku 18. února 1945. První reflexe jeho životní dráhy tak mohly být otištěny leda v exilových periodikách; zejména deník Newyorské listy, na jehož … více

Es schrieben Otokar Fischer und Pavel Eisner (E*forum, 30. 8. 2017)

Zu den historischen Momenten, in denen die Notwendigkeit, die Aufgaben der tschechischen Germanistik neu zu definieren, mit der Schwierigkeit einherging, diese Disziplin vor den Augen der tschechischen bzw. tschechoslowakischen Öffentlichkeit zu legitimieren, … více

Napsali Otokar Fischer a Pavel Eisner (E*forum, 30. 8. 2017)

K dějinným momentům, v nichž se potřeba nově vytyčit úkoly české germanistiky palčivě potkávala s nesnázemi legitimace oboru vůči české, resp. československé veřejnosti, patřila nepochybně … více

Napsali Pavel Eisner a Jan Mukařovský (Echa, 10. 8. 2016)

14. srpna 1960 zemřel slavista Antonín Stanislav Mágr. Počátkem téhož roku začal Slovanský ústav ČSAV ve spolupráci s dalšími institucemi – zaúkolován … více