Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Proslovil Jiří Brabec (E*forum, 30. 10. 2019)

Opravený a zkrácený přepis magnetofonového záznamu přednášky Jiřího Brabce vyšel s nadpisem Poznámka k diskusi o jednom sborníku v „Časopisu pro druhou … více

Píše Jiří Brabec (E*forum, 8. 5. 2019)

Nápaditě graficky řešená kniha velkého formátu s názvem Literární kronika první republiky obsahuje více než 500 stran textů, které doprovází stovky … více

Píše Jiří Brabec (E*forum, 3. 10. 2018)

Evě Hahnové učarovalo slovo stereotyp. Do knihy Od Palackého k Benešovi (Academia, 2014) sebrala a krátkými komentáři opatřila texty německých autorů nejrůznější provenience, texty … více

Proslovil Jiří Brabec (Echa, 14. 12. 2016)

O románu Loutky i dělníci boží, jehož kritickou edici vydal Institut pro studium literatury v řadě Soubor díla F. X. Šaldy, promluvil u příležitosti uvedení knihy 23. 11. 2016 … více

Napsal Jiří Brabec (Echa, 28. 10. 2015)

Text Z krajiny progresivní nepohody ze strojopisného časopisu Spektrum (1978, č. 2, s. 41–47; reprint Spektrum 1979, č. 2, červenec, s. 49–55) zveřejňujeme v den narozenin literárního historika, kritika … více

Napsal Jiří Brabec (Echa, 5. 11. 2014)

Následující příspěvek vychází při příležitosti právě vydané antologie Čtení o Jaroslavu Seifertovi a 85. narozenin literárního historika a editora Jiřího Brabce, který se Seifertovu dílu věnuje od počátků své odborné … více

Píše Jiří Brabec  (Echa, 22. 5. 2013)

Téměř ve všech pojednáních, která jsou věnována dílu Otokara Fischera, nalézáme slova „mnohostrannost“, „mnohotvárnost“, „všestrannost“. Vztahují se k tvorbě básníka, dramatika, estetika, překladatele, … více

Odpovídá Jiří Brabec (Echa, 23. 11. 2011)

Při příležitosti obnovení vydávání Díla Jaroslava Seiferta v pražském nakladatelství Akropolis, jehož další svazek vyšel na začátku podzimu (Publicistika … více