Ke stažení

 

E - R O Č E N K Y   

Institut pro studium literatury zpřístupňuje ve formě elektronických publikací kompletní jednotlivé ročníky svého literárněvědného E*fora, navazujícího na na předchozí fórum Echa | Echos. Všechny dosud vydané ročenky zde.

 

 

 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V Y

Institut pro studium literatury publikuje každoročně zprávy shrnující výsledky jeho činnosti a poskytující podrobné informace o hospodaření v daném roce. Veškeré výroční zprávy od roku založení IPSL zde.

 

 

 

L O G A

Zde je možné stáhnout barevnou a černobílou variantu loga IPSL v různých formátech. 

 

JPEG  |  GIF  |  PDF

JPEG  |  GIF  |  PDF