ipsl-logo

Projekt je realizován díky podpoře

mkcr-logo

praha-logo

Vratislav Effenberger

Negace – negace – imaginace

100 let od narození Vratislava Effenbergera

moderátor: Šimon Wikstrøm Svěrák

hosté: František Dryje, Jakub Řehák, Jaromír Typlt

Jedním z hlavních témat, kterým se Vratislav Effenberger v celém svém díle zabýval, byla otázka významu a postavení poezie a obecněji i imaginace ve světě vnitřním i vnějším. Ačkoliv zdůrazňoval především kritické aspekty imaginativního vztahu ke skutečnosti, obrazotvornost považoval také za oblast analogického myšlení, znovuoživování dětství, magického zázračna a intersubjektivní komunikace nevědomých obsahů a komplexů. 

Diskutovat budeme zejména o tom, jak a zda se tyto náhledy projevovaly a proměňovaly v jeho rozsáhlém básnickém díle, a také o tom, jak toto dílo vnímají a hodnotí tři básníci, které spojuje zájem o imaginativní prameny poezie a surrealismus, k nimž má ovšem každý z nich výrazně odlišný přístup.

 

HYB4 Čítárna

Hybernská 4, Praha 1

čtvrtek 20. dubna

18.00

Záznam z diskuse k poslechu zde.