ipsl-logo

Projekt je realizován díky podpoře

mkcr-logo

praha-logo

Robert Musil

– možnosti moderny

 

moderátor: Jan Budňák

hosté: Blanka Činátlová, Radovan Charvát, Martin Pokorný

 

čas: 9. 11. 2021, 18.00

místo: Café Lajka, U Akademie 366/11 Praha 7 – Bubeneč

 

Robert Musil (1880–1942) byl – stejně jako Kafka, Hašek, Proust, Joyce – jedním z velkých autorů, jejichž dílo můžeme číst jako klíč k přelomové době ‚moderny‘ v desetiletích před první světovou válkou a po ní. Jaký klíč, jaké klíče to v Musilově případě jsou? Musil je tvůrcem Kakánie, fázově posunuté předválečné střední Evropy, v níž místo smyslu pro skutečnost vládne smysl pro možnost, a jejího protagonisty, muže bez vlastností; Musil je hledačem možností, jak o ní vyprávět románově-esejistickou formou, a zápasníkem s (ne)možností tuto formu zkrotit. „Monsieur le vivisecteur – to jsem já!", zapisuje si dvacetiletý Musil, toho času student strojírenství na brněnské německé technice, a po následujících čtyřicet let provádí exaktním náčiním vivisekce nejen vlastního nitra, ale i morálky a etiky, hlouposti, chytrosti, moudrosti a rozumnosti, nebo skutečnosti a stavu ducha

 

Po diskusi bude následovat projekce dokumentárního filmu Aleše Kisila Robert Musil – muž mnoha vlastností (2014, 52 minut) a případně i diskuse s režisérem.