ipsl-logo

Projekt je realizován díky podpoře

mkcr-logo

praha-logo

Milan Kundera

Milan Kundera v průsečících nedávných rozepří

 

Dílo Milana Kundery se dlouhodobě nachází v průsečíku pozornosti čtenářů i odborných interpretů. Vedle kladného kritického přijetí lze vysledovat i linii polemičtěji založeného hodnocení. V roce 1967 soudil Jan Lopatka, že Kunderova próza přináší pouze tresť dobových povrchních konverzací; roku 1987 Milan Jungmann vytýkal Kunderovým románům laciné filozofování, jehož povrchnost je zakrývána suverénním stylem. Potud šlo o kritiku Kunderova díla – jeho textů. Avšak jak se to má s autorovým životem? V loňském roce vydaná kniha Jana Nováka Kundera: Český život a doba vyvolala vzrušenou debatu, jakých není v českém kulturním prostředí nadbytek. Souhrnně vyjádřeno, debata kroužila kolem protikladných otázek: Je Novákova kniha objevná, nebo je pouhou bulvarizací? Je literárněhistoricky relevantní biografií, nebo produktem diletujícího autora? Je účinnou demystifikací Kundery-autora, nebo jeho zlovolnou difamací? Kromě těchto otázek, jež představují krajní póly nedávných rozepří, bychom diskusi rádi otevřeli dalšímu tázání, jež se týká nejen knihy Jana Nováka, ale i našeho vztahu ke Kunderovu dílu, jeho poznávání a hodnocení a také jeho kulturních kontextů. Zároveň bychom se rádi dotkli problému, který vytváří předpoklad těchto tázání, a tím je náš postoj k naší minulosti a současnosti – společné nebo naopak rozdělené.

 

 

moderátor: Roman Kanda

hosté: Petr Fischer, Anna Schubertová, Marek Vajchr

 

čas: 26. 10. 2021, 18.00

místo: Božská lahvice, Bílkova 122/6 110 00 Praha 1 - Josefov

Audiozáznam zde.