ipsl-logo

Projekt je realizován díky podpoře

mkcr-logo

praha-logo

Walter Benjamin a/jako úkol překladatele

11. prosince, 20:00, Prostor 39, Řehořova 33/39, Praha - Žižkov

 

Moderátorka: Mariana Prouzová

Hosté: Veronika Jičínská, Martin Pokorný, Martin Ritter

 

„Stejně jako na sebe musejí do nejmenších detailů navazovat, avšak nemusejí se podobat, střípky nádoby, abychom je mohli spojit dohromady, musí si také překlad, místo aby napodoboval smysl originálu, láskyplně a do posledního detailu vštípit jeho způsoby mínění do svého vlastního jazyka, aby se oba coby střepy vyjevily jako úlomky nádoby, úlomky vyššího jazyka.“ (Úkol překladatele, přeložil Martin Ritter, in Výbor z díla II. Teoretické pasáže)

Myšlení Waltera Benjamina se vyznačuje jak složitostí a originalitou konceptů, tak výjimečností a vytříbeností jazykovou. Setkání s překladateli Martinem Ritterem a Martinem Pokorným a s germanistkou Veronikou Jičínskou si klade za cíl představit dosavadní české překlady Benjaminových textů a zpřítomnit specifika Benjaminova jazyka.

Pozornost bude tudíž soustředěna zejména k třísvazkovému výboru, které pro nakladatelství OIKOYMENH připravil Martin Ritter a k novému překladu Benjaminova habilitačního spisu Původ německé truchlohry Martina Pokorného, stranou by však neměly zůstat ani překlady starší (výbory Dílo a jeho zdroj a Agesilaus Santander). Předmětem zájmu budou Benjaminovy inspirační zdroje – filosofie romantismu, novokantovství, židovská mystika, dialektický materialismus aj. – a jejich vliv na formování autorova pojmosloví. Dále pak vybrané “kritické“ pojmy – např. původ, nynějšek poznatelnosti, záchrana aj. – jejichž překlad bezpochyby není prost obtížnosti.