ipsl-logo

Projekt je realizován díky podpoře

mkcr-logo

praha-logo

1989: otázka zlomu

Café Club Míšeňská 71/3, Malá Strana, 22. října, 18:30

 

Moderátorka: Hana Blažková

 

Hosté: Petr Andreas, Miroslav Balaštík

 

Rok 1989 se z pochopitelných důvodů svého času stal či měl stát rokem nula – bodem, z něhož mělo vycházet vše tak nějak od začátku, svobodně, bez závazků vůči společnosti. Došlo k výrazné proměně literárních institucí a s nimi i literárního pole a celého prostoru, z něhož a v němž literatura vychází. Došlo ale také k proměně samotné literatury a literární kritiky? Dá se skutečně o roku 1989 s odstupem let mluvit jako o výrazném přelomu, anebo můžeme mluvit také o jisté kontinuitě s osmdesátými lety? Jak případně tyto dis/kontinuity zachytit? Tuzemská literární historie se období počínající rokem 1989 stále spíše vyhýbá, chybí i pokusy ho periodizovat jinak než mechanicky. Převažuje mínění, že se jedná o období dosud nezavršené, zároveň ale již trvá déle než první republika či normalizace. Je možné v něm z dnešního pohledu navrhnout nové periodizační milníky? Z jakých perspektiv se doposud k období transformace přistupovalo a jaké jiné se s odstupem takřka třiceti let nabízejí? V debatě se pokusíme tyto otázky nahlédnout z různých literárněvědných pozic.

 

Audiozáznam

 

 

Foto: Martina Šťastná