E*forum pro (germano)bohemistiku


2022   

Píše Miroslav Zumrík (29. 12. 2022)

Kolektívne dielo s názvom Arnošt Vilém Kraus (1850–1943) s podtitulom Wissenschaftler und Kulturpolitiker (Vedec a kultúrny politik) editorov Heleny Březinovej, Steffena Höhneho a Václava Petrboka … více

Napsal Ladislav Klíma (25. 12. 2022)

Marie Kösslová byla jednou z žen, s nimiž Ladislav Klíma navázal intimní vztah a jež nazýval svými „sestřičkami“. Seznámila se s ním v roce 1917 … více

Píše Michal Topor (21. 12. 2022)

Jako 19. svazek Sebraných spisů Jana Patočky, od roku 1996 vydávaných nakladatelstvím OIKOYMENH, vyšly před několika dny Patočkovy Filosofické deníky. Nepublikované záznamy z let … více

Píše Anna Schubertová (15. 12. 2022)

V knize Příliš hlučná prázdnota. Mezery, otřesy a smysl v literárním díle (2022) se Jan Tlustý zamýšlí nad problémem prázdných míst a mezer … více

Píše Lenka Vodrážková (8. 12. 2022)

Němčina Martina Luthera a její význam v kontextu střední a východní Evropy Osobnost Martina Luthera se dotýká širokým spektrem jeho činností mnoha různých oborů, … více

Píše Václav Maidl (30. 11. 2022)

Pod názvem Kohoutí kříž si lze představit trojí: Jednak denotát, jímž je míněn kohoutí kříž z Nicova coby symbol Kristova utrpení, dále pak buď knihu, vydanou … více

Napsal Antonín Škarka (17. 11. 2022)

Antonín Škarka je znám především jako filolog, literární historik, editor, hymnolog, komeniolog a vynikající znalec české středověké a barokní literatury. Tak se ho … více

Píše Jan Musil (9. 11. 2022)

Kniha Strašidelné Čechy je nezvyklá už tím, že má dva jakoby rovnocenné autory, kteří pocházejí z různých epoch. Toto zvláštní sousedství se objevuje už na … více

Píše Magdaléna Jacková (2. 11. 2022)

Po výboru z postil 18. století Bůh mně ústa má otevříti může (ed. Miloš Sládek, 2019), edici hagiografické a meditativní tvorby Fridricha Bridela Hymny, písně, legendy (ed. Jan Linka, 2020) a … více

Píše Filip Charvát (27. 10. 2022)

Herta Schmid je emeritní profesorka slavistiky, která se odborně zaměřuje na divadelní vědu a literární teorii. Publikací velké řady článků, díky mnoha přednáškám na … více

Napsal Arne Novák (19. 10. 2022)

V souvislosti s chystanou debatou věnovanou dílu Adalberta Stiftera publikujeme dvojici drobných textů z let 1925 a 1936, jimiž se tohoto fenoménu dotkl Arne Novák. V prvním upozornil na žiloví … více

Daniela Lunger-Štěrbová (13. 10. 2022)

„Na věčnou památku“ je nadpis kapitoly v sebraných dějinách Sedleckého kláštera ze sklonku 17. či z počátku 18. století, jehož barokní podobě je věnována kniha … více

Napsal Karel Teige (5. 10. 2022)

Ve středu 21. září byla v kavárně Božská Lahvice uvedena edice deníků jedné z nejvýraznějších osobností meziválečné avantgardy Karla Teigeho (1900–1951) … více

Píše Matouš Jaluška (28. 9. 2022)

Nová kniha o Janovi ze Šitboře, známějšímu spíše pod jménem „Jan ze Žatce“, svou grafickou úpravou na první pohled připomíná vlastivědné publikace, … více

Píše Lukáš Holeček (16. 9. 2022)

Křesťanský filozof, vysoký úředník na ministerstvu zahraničí a politický publicista Rudolf I. Malý (1889–1965) patří k osobnostem, jejichž historická role bývá dodnes předmětem protichůdných interpretací. Jde nejen o jeho knihu Kříž nad … více

Píše Johannes Gleixner (7. 9. 2022)

Co byla „Maffie“? Jan Hálek a Boris Mosković ve své monografii ukazují, že odpověď na tuto otázku závisí na tom, kdo se ptá, resp. kdo odpovídá. Již v podtitulu knihy … více

Píše Jan Pišna (1. 9. 2022)

V loňském roce přibyl do ediční řady Knižní kultura nakladatelství Academia třetí svazek s názvem Co jsou dějiny knihy?. Editorky antologie Lenka Pořízková a Jiřina Šmejkalová … více

Píše Peter Becher (24. 8. 2022)

Murray Hall se narodil roku 1947 ve Winnipegu (Kanada), během postgraduálního studia se dostal do Vídně, kde roku 1975 promoval a roku 1987 se zde habilitoval. Coby mimořádný profesor Novější německé … více

Píše Luboš Merhaut (17. 8. 2022)

Publikace Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914, již koncepčně připravili editoři Aleš Filip a Roman Musil, představuje … více

Píše Veronika Jičínská (10. 8. 2022)

Marek Vajchr je literárním kritikem, překladatelem, redaktorem, spisovatelem a pedagogem na FAMU. Vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UK. Svou prvotinu Proml…čitelnost (Český spisovatel) o hledání dějů a … více

Píše Jan Budňák (3. 8. 2022)

Kniha Zwischen Prag und Nikolsburg, oceněná Cenou Otokara Fischera, je v mnoha ohledech výjimečná. Kolik publikací o českých zemích je napsáno původně v angličtině, přičemž jako první … více

Píše Jakub Vaněk (27. 7. 2022)

Znovuoživení zájmu o autorství literárního díla v kontextu konceptů identity, subjektivity či žánrů autobiografie nebo autofikce je v posledních letech v kurzu také … více

Napsali Miloslav Hýsek a Paul/Pavel Eisner (20. 7. 2022)

II V návaznosti na texty Miloslava Hýska a Pavla Eisnera, uveřejněné minulý týden (viz též úvod k nim), uveřejňujeme další trojici jejich polemických … více

Napsali Miloslav Hýsek a Paul/Pavel Eisner (13. 7. 2022)

Počátkem roku 1927 mohli čtenáři několika pražských deníků zaznamenat krátkou literární rozepři, která měla počátek ve dvojici komentářů rozvíjejících podnět … více

Píše Marie Škarpová (7. 7. 2022)

Knihu Lucie Storchové Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století, vydanou v loňském roce nakladatelstvím Scriptorium, lze … více

Promluvily Františka Plamínková a Milada Králová-Horáková (30. 6. 2022)

Dne 30. června 1942 – ve věku šedesáti sedmi let – byla v Kobyliské střelnici popravena přední česká politička Františka Plamínková. Text, který uveřejňujeme jako … více

Napsal Petr Wittlich (22. 6. 2022)

Historik umění Petr Wittlich oslavil 23. května devadesátiny; den nato též symposiem s příznačným názvem Českost a světovost moderního umění v Čechách (1848–1948). … více

Píše Pavel Novotný (15. 6. 2022)

Prózu Vteřina mozkem teplického rodáka Melchiora Vischera (1895–1975) jsem poprvé četl před mnoha lety. Objevil jsem ji kdysi v dávném východoněmeckém vydání, které bylo … více

Napsal Robert Saudek (9. 6. 2022)

Mezi dubnem a srpnem 1927 uveřejnil Robert Saudek v týdeníku Přítomnost osmero poněkud kuriózních pokusů, nadepsaných Čeští spisovatelé v zrcadle grafologie. Interpretoval tu postupně … více

Píše Václav Petrbok (2. 6. 2022)

Relevanci hojně aplikovaného, šířeji pojatého konceptu xenologických studií, tedy výzkumu „cizího“ v kulturněvědné perspektivě, ověřují z různých perspektiv … více

Píše Josef Šebek (25. 5. 2022)

Kniha Romana Kandy Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu je – tak trochu navzdory svému podtitulu – pokusem zmapovat tradici marxistického myšlení … více

Napsal Otokar Fischer (19. 5. 2022)

V souvislosti s dnešním slavnostním předáváním Ceny Otokara Fischera (pozvánka zde) uveřejňujeme drobný text, jeden z entrefiletů, jež O. Fischer pod pseudonymem Holpes … více

Píše Ladislav Futtera (18. 5. 2022)

„Místo pojmu ‚biedermeier‘ pro označení literární epochy mezi romantismem a realismem se užívalo a občas ještě i užívá pojmů ‚literatura doby restaurace‘ nebo … více

Píše Marie Škarpová (11. 5. 2022)

„Nikoli, nejsi nejkrásnější z chrámů, / svatá Panenko Marie Vítězná, / však literatura dbá o tvoji fámu / a každé malé dítě z Čech … více

Píše Kamil Činátl (4. 5. 2022)

V rozsáhlé historiografické produkci jen zřídka narazíte na text, který by se zaměřil na dějepisné vzdělávání. Většina historiků a historiček se věnuje akademickému … více

Píše Marie Langerová (27. 4. 2022)

Výstava Světy Jindřicha Chalupeckého (Galerie hlavního města Prahy) je – se zřejmým respektem k Chalupeckého autoritě – koncipována jako výzva k dialogu a konfrontacím se … více

Píše Štěpán Zbytovský (21. 4. 2022)

Kniha Adély Grimes Neusachliche Verhaltenslehren in der Prager deutschen Literatur (2020) vznikla jako disertace na olomoucké germanistice. Zaměřuje se na tři dosud ne snad neznámé, ale zřídka blíže zkoumané … více

Píše Mirek Nemec (13. 4. 2022)

V každém ohledu skrovná je v roce 2020 Martinem Hájkem publikovaná knížka s titulem Olomoučtí Němci 1918–1938. Autor, knihovník ve vědecké knihovně Olomouc, svůj projekt představuje … více

Píše Michal Topor (6. 4. 2022)

Kniha nadepsaná Listář 2 „završuje“ (s. 1099) čtyřsvazkový soubor, shrnující ne snad dočista „dílo“ (tamtéž) Josefa Palivce jako spíše jeho texty … více

Píše Barbora Šrámková (30. 3. 2022)

V berlínském nakladatelství Frank & Timme vychází v literárněvědné řadě série publikací, které jsou výsledkem ojedinělé, více než deset let … více

Píše Luboš Merhaut (23. 3. 2022)

Literární kritik a dějepisec, kulturní publicista, esejista, editor, zároveň básník, prozaik, překladatel a vysokoškolský pedagog Jan Blahoslav Čapek (1903–1982) bývá obvykle … více

Píše Oliver Bentz (16. 3. 2022)

Po smrti Antona Kuha v lednu 1941 napsal spisovatel Franz Werfel ve svém nekrologu pro newyorské emigrantské noviny Aufbau: „Odešel v něm ze světa asi poslední ‚kavárenský literát‘. … více

Píše Jakub Vaněk (9. 3. 2022)

Svazek studií Petera Dronkeho o Dantově Komedii představuje důležitý příspěvek nejen k dantovské bibliografii, ale také k literatuře o středověké poezii a svým způsobem … více

Píše Marc Niubo (2. 3. 2022)

Dějiny opery na císařském dvoře ve Vídni tvoří významnou kapitolu evropské hudby a divadla s mnoha slavnými, ovšem i méně skvělými epizodami, jež k tomuto silně … více

Píše Kateřina Smyčková (23. 2. 2022)

Stalo se dobrým zvykem, že v poslední době vychází v ediční řadě České knižnice každoročně jeden svazek věnovaný starším literárním památkám. … více

Píše Alice Stašková (16. 2. 2022)

Tato monografie se zabývá tématem, které bylo v kontextu německé literární vědy již velmi často zkoumáno – tzv. „novou rozhlasovou hrou“ („Neues … více

Píše Jiří Opelík (7. 2. 2022)

První setkání Je 7. 2. 2022, před sto lety se narodil ve slováckých Znorovech Jan Skácel. Byl to mezi básníky, jež jsem v životě osobně poznal, ten, s nímž jsem se … více

Píše Tomáš Svoboda (2. 2. 2022)

V roce 2020 vydala Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum obsáhlou publikaci Gabriely Veselé Česko-německá literární křižovatka s podtitulem Kapitoly k dějinám literatury a překladu. … více

Píše Marie Škarpová (26. 1. 2022)

Jistebnický kancionál patří mezi ty české knihy, jejichž název zná asi každý český maturant, ale nikdo je nečte. Jedním z důsledků této skutečnosti je, že většina Čechů … více

Píše Václav Maidl (19. 1. 2022)

Již delší dobu sleduji v českých regionech zvýšený zájem o historii a kulturu s nimi spojenou. Všímám si toho ve vnitrozemí, ještě … více

Píše Kamila Schewczuková (12. 1. 2022)

Již minulý rok na podzim vyšel další svazek ediční řady Mnemosyne vydavatelství FF UK. Monografie Stávám se řečí. Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity představuje … více

Píše Tamás Visi (5. 1. 2022)

Od prvního vydání knihy Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách a na Moravě (1993) uplynula již téměř tři desetiletí. Vznik nové syntézy, nové monografie … více