Echos. Fórum pro germanobohemistiku


2014   

Es schrieben deutschböhmische Autoren  (22. 12. 2014)

Im Laufe des 19. Jahrhunderts vertieften sich die Nationalitätenprobleme innerhalb der Habsburgermonarchie. Die damit verbundenen Spannungen zwischen Deutschen und Tschechen wurden bereits an der Schwelle des neuen Jahrhunderts zu einem gravierenden Problem, … více

Napsali němečtí spisovatelé z českých zemí (22. 12. 2014)

Národnostní problémy uvnitř habsburského soustátí se v průběhu 19. století prohlubovaly a napětí mezi Čechy a Němci představovalo na přelomu nového století vážný problém zastiňující ostatní politické a státoprávní otázky. … více

Es schreibt Zuzana Jürgens (8. 12. 2014)

Das tschechische Gymnasium „Na Zatlance“ in Prag hat im Frühling dieses Jahres eine bemerkenswerte Publikation herausgegeben, die das Ergebnis eines vierjährigen, den deutsch-tschechischen Beziehungen gewidmeten Schulprojekts … více

Píše Zuzana Jürgens (8. 12. 2014)

Pražské Gymnázium Na Zatlance vydalo na jaře letošního roku pozoruhodnou publikaci, jež je výsledkem čtyřletého školního projektu z let 2008–2011 věnovaného česko-německým vztahům. V jeho průběhu připravilo pod vedením pedagoga … více

Es schreiben Alena Jakubcová und Eva Jelínková (24. 11. 2014)

Jitka Ludvovás Buch Až k hořkému konci. Pražské německé divadlo 1845–1945 [Bis zum bitteren Ende. Prager deutsches Theater 1845–1945], das monografisch das Thema der Prager deutschsprachigen Theaterlandschaft aufarbeitet, erschien … více

Píší Alena Jakubcová a Eva Jelínková (24. 11. 2014)

Kniha Jitky Ludvové Až k hořkému konci. Pražské německé divadlo 1845–1945, monograficky zpracovávající téma pražského německého divadelnictví, vyšla takřka přesně před dvěma roky (Academia, 798 s. a další materiály na … více

Es schreibt Štěpán Zbytovský (10. 11. 2014)

Wem gehört Kafka? fragt suggestiv Hans-Gerd Koch im letzten Beitrag des Sammelbandes Franz Kafka. Wirkung und Wirkungsverhinderung, der die Beiträge einer gleichnamigen Konferenz in Prag vom November 2011 vereinigt, und der in der Reihe „Intellektuelles Prag … více

Píše Štěpán Zbytovský (10. 11. 2014)

Komu patří Kafka?, ptá se sugestivně Hans-Gerd Koch v posledním příspěvku sborníku Franz Kafka. Wirkung und Wirkungsverhinderung [Možnosti a znemožňování recepce], který soustřeďuje příspěvky ze stejnojmenné pražské konference … více

Es schreibt Michal Topor (27. 10. 2014)

Das Werk von Fritz Mauthner sowie von Auguste Hauschner, beide Prager, die jedoch die Stadt in der zweiten Hälfte der 1870er Jahre verlassen haben (um nach Berlin zu gehen), ist in der tschechischsprachigen Welt mit einem Fluch behaftet: im ersten Fall durch den … více

Píše Michal Topor (27. 10. 2014)

Dílo Fritze Mauthnera i Auguste Hauschnerové, Pražanů, kteří z Prahy ovšem ve druhé polovině sedmdesátých let 19. století odešli (oba do Berlína), je v českojazyčném prostředí stiženo kletbou: první podezíravostí, ba … více

Es schrieb Otokar Fischer (13. 10. 2014)

Die ersten Lebensjahre Otokar Fischers (1883–1938) standen im Zeichen des väterlichen „Idealismus, ja Fanatismus tschechischen Empfindens“ (K „Přemyslovcům“ [Zu den „Přemysliden“], Cesta 1, 1918/1919, Nr. 6, … více

Napsal Otokar Fischer (13. 10. 2014)

První léta Otokara Fischera (1883–1938) byla moderována otcovským „idealismem, ba fanatismem českého cítění“ (K „Přemyslovcům“, Cesta 1, 1918/1919, č. 6, červenec 1918, s. 160–161, zde s. 161); … více

Es schreibt Lenka Penkalová (29. 9. 2014)

Prag – Wien – Dresden – Ravensbrück Das ist etwas, wovon jeder Historiker träumt – siebzig Jahre nach dem Tod eines berühmten Menschen persönliche Dokumente zu finden, die bei den Forschern als verschollen galten, obwohl man wusste, … více

Píše Lenka Penkalová (29. 9. 2014)

Praha – Vídeň – Drážďany – Ravensbrück Je to něco, o čem každý historik sní – sedmdesát let po smrti známé osobnosti najít osobní dokumenty, které badatelé považovali za ztracené, i když věděli, že … více

Es schreibt Eva Jelínková (15. 9. 2014)

Kurt Krolop und Prag „Wenn irgendwo, hatte ich hier heimatliches Gefühl,“ schrieb der Schriftsteller Ernst Weiß über sein Leben in Prag. Seine Stellungnahme, warum er Prag verließ (in Prager Tagblatt 47, 1922, Nr. 127, … více

Píše Eva Jelínková (15. 9. 2014)

Praha Kurtu Krolopovi „Pokud vůbec někde, cítil jsem se doma tady,“ napsal o životě v Praze Ernst Weiß. Spisovatelovo vyjádření k otázce, proč opustil Prahu (in Prager Tagblatt 47, 1922, Nr. 127, 2. 6., s. 6), je jedním ze … více

Es schreibt Jan Budňák (1. 9. 2014)

1997 formulierte der Autor der bisher einzigen umfassenderen germanistischen Studie über Roman Karl Scholz, der Olmützer Ordinarius Ludvík Václavek, lapidar: „Der österreichische Dichter Roman Karl Scholz (1912–1944) wurde in Mährisch-Schönberg … více

Píše Jan Budňák (1. 9. 2014)

V roce 1997 napsal autor dosud jediné rozsáhlejší germanistické studie o Romanu Karlu Scholzovi, olomoucký ordinarius Ludvík Václavek, lapidárně: „Rakouský spisovatel Roman Karl Scholz (1912–1944) se narodil v Šumperku na … více

Es schreibt Manfred Weinberg (18. 8. 2014)

Bücher lassen sich meist schon von ihrem Einband her charakterisieren – so auch Hartmut Binders Studie Kafkas Wien. Portrait einer schwierigen Beziehung (Prag, Vitalis 2013, 456 S.). Auf dem vorderen Teil des Schutzumschlags sind 6 Fotos gruppiert, wovon … více

Píše Manfred Weinberg (18. 8. 2014)

Knihy lze většinou charakterizovat už podle obálky – tak je tomu i u studie Hartmuta Bindera Kafkas Wien. Portrait einer schwierigen Beziehung [Kafkova Vídeň. Portrét složitého vztahu] (Praha: Vitalis 2013, 456 s.). Na přední části … více

Es schreibt Zuzana Jürgens (4. 8. 2014)

Neue Übersetzung des Švejks von Jaroslav Hašek ins Deutsche Zu Beginn dieses Jahres – im Februar – brachte der Stuttgarter Reclam Verlag in seiner Reihe der klassischen Werke der Weltliteratur „Reclam Bibliothek“ den … více

Píše Zuzana Jürgens (4. 8. 2014)

Nový překlad Haškova Švejka do němčiny Zkraje letošního roku – v únoru – vydalo stuttgartské nakladatelství Reclam ve své řadě klasických děl světové literatury Reclam Bibliothek Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války … více

Es schrieb Oskar Wiener (21. 7. 2014)

Die Sparte „Es schrieben“ ist einer ambivalenten Liebeserklärung an Prag gewidmet, deren Verfasser Oskar Wiener (1873–1944) sein ganzes Leben in dieser Stadt verbrachte, bis er nach Theresienstadt (Terezín) deportiert wurde, wo er vor siebzig … více

Napsal Oskar Wiener (21. 7. 2014)

Rubrika „Napsali“ je věnována ambivalentnímu vyznání lásky Praze, jehož autor Oskar Wiener (1873–1944) strávil v tomto městě celý svůj život, než byl deportován do Terezína, kde před sedmdesáti lety – přesně v den … více

Es schreibt Michal Topor (7. 7. 2014)

Die institutionsgeschichtlichen Konturen des Forschungsinteresses für die jüdische Geschichte in Osteuropa gibt Cecile Esther Kuznitz auf den Webseiten www.yivoencyclopedia.org (unter dem Stichwort „YIVO“) übersichtlich wieder, indem sie … více

Píše Michal Topor (7. 7. 2014)

Historické kontury institucionalizace zájmu o dějiny židovstva ve východní Evropě podává na webu www.yivoencyclopedia.org (v hesle „YIVO“) přehledně Cecile Esther Kuznitz – mj. evokuje vznik vilniuského Yidisher … více

Es schreibt Jozo Džambo (23. 6. 2014)

Als zwei Jahre vor der Bayerischen Landesausstellung „Bayern – Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft“, die 2007 in Zwiesel gezeigt wurde, am selben Ort eine Fachtagung als Vorbereitung dieser Ausstellung organisiert wurde, wussten die Veranstalter der … více

Píše Jozo Džambo (23. 6. 2014)

Dva roky před Bavorskou zemskou výstavou „Bavorsko – Čechy: 1500 let v sousedství“, která se konala v roce 2007 ve Zwieselu, se na témže místě jako její příprava uskutečnila vědecká konference. Její pořadatelé velmi … více

Es schreibt Štěpán Zbytovský (9. 6. 2014)

Die Editionsreihe „Interkulturalität. Studien zu Sprache, Literatur und Gesellschaft“ des Bielefelder Verlags Transcript präsentiert seit 2012 wissenschaftliche Publikationen, die sich verschiedenen Aspekten interkultureller Begegnungen, Konflikte und … více

Píše Štěpán Zbytovský (9. 6. 2014)

Ediční řada studií o jazyce, literatuře a společnosti „Interkulturalität“ bielefeldského nakladatelství Transcript nabízí od roku 2012 vědecké publikace zaměřené na rozličné aspekty mezikulturních styků, konfliktů, interferencí … více

Es schreibt Lucie Merhautová (26. 5. 2014)

In ihrer Monografie Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938), die 2012 als 124. Band des Münchner Collegium Carolinum erschienen ist, geht Ines Koeltzsch in erster Linie von zwei Prämissen … více

Píše Lucie Merhautová (26. 5. 2014)

V monografii Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938) [Rozdělené/sdílené kultury. Dějiny česko-židovsko-německých vztahů v Praze (1918–1938)], která vyšla jako 124. svazek … více

Es schrieb Max Brod (12. 5. 2014)

In der Sparte „Es schrieben“ stellen wir diesmal den Essay Der jüdische Dichter deutscher Zunge vor, den Max Brod zum Sammelband Vom Judentum (Leipzig, Kurt Wolff Verlag 1913, S. 261–263) beigetragen hat. Die Buchveröffentlichung wurde … více

Napsal Max Brod (12. 5. 2014)

V rubrice Napsali představujeme úvahu Židovský básník německého jazyka (Der jüdische Dichter deutscher Zunge), jíž Max Brod přispěl do sborníku O židovství (Vom Judentum, Leipzig, Kurt Wolff Verlag 1913, … více

Es schreibt Olga Zitová (28. 4. 2014)

Das Phänomen des Judentums in den historischen böhmischen Ländern und in der ersten Tschechoslowakischen Republik weckt Interesse nicht nur bei tschechischen Forschern wie Kateřina Čapková (ihr Buch Češi, Němci, Židé [Tschechen, Deutsche, … více

Píše Olga Zitová (28. 4. 2014)

Fenomén židovství v historických českých zemích a v první republice se těší zájmu nejen českých badatelů, jako je Kateřina Čapková (kniha Češi, Němci, Židé byla v nakladatelství Paseka vydána v roce 2013 již podruhé, … více

Es schreibt Ingeborg Fiala-Fürst (14. 4. 2014)

Während in den deutschsprachigen Ländern das Werk Johannes Urzidils (1896–1970) Ende der 50er und in den 60er Jahren Konjunktur erreichte, da in deutschen, österreichischen und Schweizer Verlagen Sammlungen seiner im amerikanischen Exil … více

Píše Ingeborg Fialová-Fürstová (14. 4. 2014)

V německy mluvících zemích zažívalo dílo Johannese Urzidila (1896–1970) konjunkturu od konce let padesátých a v průběhu let šedesátých, kdy v různých nakladatelstvích v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku vycházely … více

Es schreibt Manfred Weinberg (31. 3. 2014)

Manfred Weinberg Noch einmal zu Max Brods „Der Prager Kreis“ In der vor einigen Wochen in diesen „Echos“ von Michal Topor besprochenen Neuausgabe Ausgewählter Werke von Max Brod (siehe das „Echo“ vom 3. 2. 2014) sind … více

Píše Manfred Weinberg (31. 3. 2014)

Ještě jednou k Pražskému kruhu Maxe Broda Nové vydání Vybraných spisů (Ausgewählte Werke) Maxe Broda, o kterém v této rubrice (viz echo z 3. 2. 2014) psal Michal Topor, je naplánováno na deset svazků; na internetových … více

Es schreibt Jörg Krappmann (17. 3. 2014)

Nach einer langen Durststrecke entstanden in letzter Zeit gleich zwei Geschichten der österreichischen Literatur von österreichischen Germanisten: Wynfrid Kriegleder: Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich (Wien, Praesens 2011); Klaus … více

Píše Jörg Krappmann (17. 3. 2014)

Po dlouhém období nedostatku vyšly v nedávné době z pera rakouských germanistů hned dvoje dějiny rakouské literatury – Wynfrid Kriegleder: Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich ([Stručná historie literatury v Rakousku] Wien, … více

Es schrieb Rudolf Wolkan (3. 3. 2014)

In der Sparte „Es schrieben“ veröffentlichen wir einen Erinnerungstext, in dem Rudolf Wolkan (21. 7. 1860 in Přelouč/Prelautsch bei Pardubice/Pardubitz – 16. 5. 1927 in Wien), damals schon emeritierter … více

Napsal Rudolf Wolkan (3. 3. 2014)

V rubrice Napsali publikujeme vzpomínkový text, jímž se Rudolf Wolkan (21. 7. 1860 Přelouč u Pardubic – 16. 5. 1927 Vídeň), tehdy již emeritovaný profesor vídeňské univerzity, jen několik měsíců před smrtí – vrátil … více

Es schreibt Eva Jelínková (17. 2. 2014)

Auch wenn der deutschsprachigen Literatur aus den böhmischen Ländern in den letzten fünfundzwanzig Jahren erhebliche Aufmerksamkeit gewidmet wurde, ist eine komplexe neue Monographie, die das literarische Leben im gesamten Raum Böhmens, Mährens und … více

Píše Eva Jelínková (17. 2. 2014)

Jakkoli se německy psané literatuře z českých zemí věnuje v posledním čtvrtstoletí značná pozornost, na novou komplexní monografii představující literární život v celém prostoru Čech, Moravy a Slezska stále čekáme. Milníkem ve … více

Es schreibt Michal Topor (3. 2. 2014)

Während das Werk und Nicht-Werk Franz Kafkas bereits sowohl eine präzise kritisch-editorische als auch Gesamtbearbeitung erfahren hat, blieb hingegen das textuelle Universum von Max Brod (1884–1968), Kafkas Freund, ergebener Interpret und Propagator, bislang … více

Píše Michal Topor (3. 2. 2014)

Zatímco dílu i ne-dílu Franze Kafky se již dostalo precizního kriticko-edičního souborného zpracování, textový vesmír Maxe Broda (1884–1968), Kafkova přítele, oddaného interpreta a propagátora, zůstává dosud této péče … více

Es schreibt Štěpán Zbytovský (20. 1. 2014)

Peter Demetz (geb. 1922), Koryphäe der germanobohemistischen Forschung, der Prag noch als Treffpunkt der Kulturen erlebt hatte, präsentiert in seinem neuesten Buch Auf den Spuren Bernard Bolzanos (Wuppertal, Arco Verlag 2013) vier Essays. Bolzano … více

Píše Štěpán Zbytovský (20. 1. 2014)

Nejnovější německá knížka Petera Demetze (nar. 1922), doyena germanobohemistického bádání a svědka Prahy jako křižovatky kultur, shrnuje pod titulem Auf den Spuren Bernard Bolzanos (Wuppertal, Arco Verlag 2013) čtyři eseje. Bolzano (1781–1848), … více

Es schreibt Jiří Stromšík (6. 1. 2014)

Unter dem Titel „Echos“ wird vom Prager Institut für Literaturforschung gemeinsam mit dem Institut für germanische Studien der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität und dem Österreichischen Kulturforum in Prag eine neue Beitragsreihe zur … více

Píše Jiří Stromšík (6. 1. 2014)

Pod titulem Echos vydává Institut pro studium literatury spolu s Ústavem germánských studií FF UK a Rakouským kulturním fórem v Praze novou řadu příspěvků k německé literatuře a kultuře českých zemí. Pásmo česky a německy … více