Veröffentlichte Beiträge des Autors /der Autorin

Hier finden Sie eine Liste mit den Beiträgen, welche die ausgewählten AutorInnen im E*Forum bzw. den früheren Echa | Echos publizierten. Informationen zu den AutorInnen sind fester Bestandteil der veröffentlichten Jahrbücher.

Napsal Otokar Fischer (E*forum, 19. 5. 2022)

V souvislosti s dnešním slavnostním předáváním Ceny Otokara Fischera (pozvánka zde) uveřejňujeme drobný text, jeden z entrefiletů, jež O. Fischer pod pseudonymem Holpes … více

Es schrieb Otokar Fischer (E*forum, 2. 12. 2020)

Die Fischer-Forschung widmete der systematischen publizistischen Tätigkeit von Otokar Fischer, die im Besprechen und Rezensieren vor allem deutsch- und tschechisch sprachiger Fachliteratur bestand, bisher nur relativ wenig Aufmerksamkeit. Dutzende von Texten … více

Napsal Otokar Fischer (E*forum, 2. 12. 2020)

Fischerovské bádání si dosud poměrně málo všímalo jeho systematického publicistického působení spočívajícího v komentování a recenzování … více

Es schrieben Otokar Fischer und Pavel Eisner (E*forum, 30. 8. 2017)

Zu den historischen Momenten, in denen die Notwendigkeit, die Aufgaben der tschechischen Germanistik neu zu definieren, mit der Schwierigkeit einherging, diese Disziplin vor den Augen der tschechischen bzw. tschechoslowakischen Öffentlichkeit zu legitimieren, … více

Napsali Otokar Fischer a Pavel Eisner (E*forum, 30. 8. 2017)

K dějinným momentům, v nichž se potřeba nově vytyčit úkoly české germanistiky palčivě potkávala s nesnázemi legitimace oboru vůči české, resp. československé veřejnosti, patřila nepochybně … více

Es schrieb Otokar Fischer (Echos, 13. 10. 2014)

Die ersten Lebensjahre Otokar Fischers (1883–1938) standen im Zeichen des väterlichen „Idealismus, ja Fanatismus tschechischen Empfindens“ (K „Přemyslovcům“ [Zu den „Přemysliden“], Cesta 1, 1918/1919, Nr. 6, … více

Napsal Otokar Fischer (Echos, 13. 10. 2014)

První léta Otokara Fischera (1883–1938) byla moderována otcovským „idealismem, ba fanatismem českého cítění“ (K „Přemyslovcům“, Cesta 1, 1918/1919, č. 6, červenec 1918, s. 160–161, zde s. 161); … více

Napsal Otokar Fischer (Echa, 6. 3. 2013)

Před tři čtvrtě stoletím zemřel literární a divadelní historik, překladatel, dramaturg, pedagog a básník Otokar Fischer (20. května 1883 – 12. března 1938). Významnou osobnost české vědy a kultury první poloviny 20. století … více