Napsal Otokar Fischer

(E*forum, 19. 5. 2022)

V souvislosti s dnešním slavnostním předáváním Ceny Otokara Fischera (pozvánka zde) uveřejňujeme drobný text, jeden z entrefiletů, jež O. Fischer pod pseudonymem Holpes (vycházíme zde z atribuce v rámci strojopisné bibliografie Fischerova díla, připravené E. Mackem) publikoval na podzim roku 1936 v Lidových novinách.

 

mt

 

Inter arma [Lidové noviny 44, 1936, č. 554, 5. 11., s. 2]

 

Vrátil se nám známý ze sousední říše a s podivem naslouchá našim otázkám: tak co, už se to hroutí? Přečkají „naci“ ještě tuto zimu? A neměl jste také takový hlad, jak o něm píší naše noviny? – – Ano, noviny, odpovídá posléze, probrav se z mlčícího údivu. A víte vy, co zas o nás, o Československu píší v Berlíně? Vždyť, věřit jen třetinu toho, co si o našich hospodářských poměrech, o kruté hrůzovládě naší prý takřečené demokracie vymýšlejí, už bych si byl ani netroufal vrátit se do milované vlasti!… Nuž, něco na tom je. Kolikrát se podle tiskových zpráv hroutil a užuž zhroutil režim bolševický! Jak se předpovídal pád italského fašismu, jednou z myšlenkových, jednou z hmotných důvodů! A jak se ty revoluční vlády udržely a utužily přese sta škarohlídských proroctví! Zdá se, že běžný tisk našich dnů měl by být přijímán s nejopatrnější rezervou. Ani jako zprávy protilehlých politických stran, které, den po volbě, všechny vyhrály. Anebo jako bulletiny z bojišť v letech světové války, kdy bylo nutno ke zprávě ústředních mocností domýšlet se korektury ze zprávy dohodové. Zas jednou malý doklad, že je to klam namlouvati si, že žijeme v dobách míru. Ach ne, světová válka trvá, trvá – a potrvá asi ještě po léta, ne-li po desetiletí.


zpět | stáhnout PDF