Píše Thomas Englberger

(24. 11. 2021)

Wolfgang Schwarz je kulturním referentem pro české země v mnichovském Spolku Adalberta Stiftera (Adalbert Stifter Verein in München). Na bezpočtu literárních večerů, přednášek, výstav atd., jichž byl autorem či jež (spolu)pořádal, dokázal v posledních letech vždy prokazovat své hluboké znalosti o německo-českých vztazích týkajících se minulosti či současnosti. Zná velmi mnoho osobností na sudetoněmecké, jakož i na české straně, má ty nejlepší kontakty a ví, jak bohaté kdysi soužití Němců a Čechů na půdě českých zemí bylo a jak může být tento vztah dodnes velmi individuální.

 

Wolfgang Schwarz vydal v lichtungverlag (Viechtach) knihu s titulem Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven [Moje cesta k našim Němcům. Deset českých perspektiv], v nichž promlouvá deset osobností z literární, umělecké a intelektuální scény České republiky. Texty vycházejí z původně ústních příspěvků v rámci přednáškové řady, která byla v letech 2016 až 2018 organizována ve spolupráci s Českým centrem v Mnichově.

 

V osobách Radky Denemarkové, Magdaleny Jetelové, Tomáše Kafky, Jiřího Padevěta, Lídy Rakušanové, Jaroslava Rudiše, Erika Taberyho, Marka Thera, Kateřiny Tučkové a Milana Uhdeho jsou zastoupeni spisovatelé a spisovatelky, slavisti, germanisti, historici, publicisti, umělci mnoha zaměření, diplomati a výtvarní umělci různých generací. Zmíněné osobnosti velmi často osobním tónem a bez přikrášlení referují o svých zkušenostech s německou kulturou, popř. s lidmi, jejichž biografické kořeny lze hledat v českých zemích („naši Němci“).

 

Publikace nese titul Moje cesta k našim Němcům a ne např. „Můj vztah k našim Němcům“. Jedná se o nikoliv nepodstatný rozdíl. Autorky a autoři textů nepopisují statický, jednoduše daný vztah k německé kultuře a jazyku nebo k Němcům českého či moravského původu. Mluvíme zde o místy velmi osobním sbližování. Stíny minulosti přitom zůstávají stále viditelné. Současně zaznívá z těchto deseti příspěvků obrovská ochota nevyhýbat se obtížným tématům, hovořit o tom, o čem se nemluvilo, a bojovat proti stereotypům pomocí konkrétních zážitků a setkání s lidmi.

 

Každá taková cesta je individuální, a proto také styl těchto deseti textů je mnohotvárný. Některé příspěvky jsou anekdotické, jiné poetické, některé věcné, další plné vtipu a pomrkávání na čtenáře. I z toho důvodu je jejich četba velmi pestrá a podnětná. Pět příspěvků bylo původně napsáno česky, Wolfgang Schwarz je přeložil do němčiny. Každá z deseti perspektiv je „přímluvou za porozumění mezi Němci a Čechy bez předsudků“, jak se píše v předmluvě. To platí také pro publikaci jako celek.

 

Překlad: Lukáš Motyčka

 

 

Wolfgang Schwarz (ed.): Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven. Viechtach: lichtungverlag, 2019, 160 s.


zpět | stáhnout PDF