Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Kateřina Smyčková (E*forum, 14. 2. 2024)

Ačkoli se říká, že knihy nemají být souzeny podle obalu, Lekce lidskosti svádí k napsání celé recenze jen o linorytu na přední straně obálky. Zdánlivě prostý … více

Píše Kateřina Smyčková (E*forum, 27. 9. 2023)

Mnoho generací literárních vědců se ptalo, kdo či co je autor a zda vůbec autor je. Tyto otázky se stávají obzvlášť důraznými, klademe-li si je nad středověkými texty. Spletitost … více

Píše Kateřina Smyčková (E*forum, 23. 2. 2022)

Stalo se dobrým zvykem, že v poslední době vychází v ediční řadě České knižnice každoročně jeden svazek věnovaný starším literárním památkám. … více

Píše Kateřina Smyčková (E*forum, 1. 12. 2021)

Společné dílo Magdalény Jackové a Jana Linky, kniha Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích, není ani monografií, ani edicí. … více

Píše Kateřina Smyčková (E*forum, 27. 3. 2019)

Na konci roku 2018 vydalo nakladatelství Host česko-německou publikaci Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Její editoři, Gertraude Zandová … více

Píše Kateřina Smyčková (E*forum, 2. 5. 2018)

Mnozí literární historikové, jejichž specializací je starší česká literatura, by zřejmě znejistěli, kdyby měli do svého oboru zařadit jména jako Johann Georg Franz Braun, Christoph Hecyrus či … více

Píše Kateřina Smyčková  (Echa, 27. 11. 2013)

„Což bylo od počátku, což jsme slýchali…“, nyní konečně vychází. První úplná novodobá edice Hájkovy Kroniky české, plod mnohaletého editorského úsilí Jana Linky, je splátkou jednoho z velikých dluhů české literární … více