Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Anna Schubertová (E*forum, 28. 2. 2024)

O čem se vypráví je v loňském roce publikovaná monografie Petra Koťátka, analyticky orientovaného filozofa působícího ve Filosofickém ústavu AV ČR. Kniha se vyznačuje netypickou … více

Píše Anna Schubertová (E*forum, 15. 12. 2022)

V knize Příliš hlučná prázdnota. Mezery, otřesy a smysl v literárním díle (2022) se Jan Tlustý zamýšlí nad problémem prázdných míst a mezer … více

Píše Anna Schubertová (E*forum, 17. 11. 2021)

České publikum se letos na podzim dočkalo dalšího příspěvku k nekončícím diskusím o Milanu Kunderovi. Milan Kundera. Od Žertu k Bezvýznamnosti, dokument v režii Miloslava … více