Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Vlasta Reittererová (E*forum, 20. 7. 2023)

„Begründer der Nationalmusik“, „Nationalkomponist“ und andere Bezeichnungen verliehen der Persönlichkeit und dem Werk von Bedřich Smetana (1824–1884) den höchsten Rang in der Geschichte der tschechischen Musik. Das … více

Píše Vlasta Reittererová (E*forum, 20. 7. 2023)

„Zakladatel národní hudby“, „národní skladatel“ a další epiteta postavila osobnost a dílo Bedřicha Smetany (1824–1884) v dějinách české hudby na … více

Es schreibt: Vlasta Reittererová (E*forum, 10. 2. 2021)

Im Laufe des 19. Jahrhunderts profilierten sich Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und andere Geisteswissenschaften als eigenständige Disziplinen. Damit ging ihre weitere Differenzierung und Spezialisierung Hand in Hand, … více

Píše Vlasta Reittererová (E*forum, 10. 2. 2021)

V průběhu 19. století se vyprofilovaly muzikologie, teatrologie, literární věda a další duchovědné obory jako samostatné disciplíny. Tím se otevřela možnost jejich další … více

Es schreibt: Vlasta Reittererová (E*forum, 15. 7. 2020)

Nicht zufällig wurden bereits fünf Bände der Editionsreihe Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, die unter der Redaktion von Steffen Höhne (Weimar / Jena) und Alice Stašková (Jena) erscheinen, der … více

Píše Vlasta Reittererová (E*forum, 15. 7. 2020)

Není náhodou, že v ediční řadě Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, která vychází pod redakcí Steffena Höhneho (Weimar / Jena) a Alice Staškové (Jena), bylo už … více